Model Performance Chemicals Model verpakkingen voor gevaarlijke goederen

Performance Chemicals verpakking voor gevaarlijke goederen

In de focus: briljante kleurintensiteit, verzorgd uiterlijk en de functie van de verpakking.

  • CHT Switzerland AG - Montlingen, St. Gallen (CH)
  • Briljante kleurresultaten dankzij een witte ondergrond
  • Hersluitbare deksel voor het uitnemen van kleine hoeveelheden
  • Blastbare verpakking: beschermen, functioneel en recyclebaar

Kwaliteit voor vooraanstaande en innovatieve producten Wereldwijd distributienetwerk voor textielverzorging, bouwchemicaliën en Performance Chemicals - de CHT Switzerland AG onder leiding van de CHT-groep.

De CHT Switzerland AG met vestiging in Montlingen (St. Galler Rheintal) is een onderneming van de wereldwijd werkzame CHT­groep. Ze belevert klanten uit de textielveredelingsindustrie, textielverzorging, bouwchemicaliën en Performance Chemicals (papierchemicaliën, petfoord en siliconen) met kwalitatief vooraanstaande en innovatieve producten. Afgezien van de directe verkoop staat haar ook het distributienetwerk van de CHT-groep met de nationale maatschappijen of vertegenwoordigingen ter beschikking.

  • Hoogste kwaliteit door belastbare materialen
  • Functionele verpakking voor het uitnemen van kleine hoeveelheden
  • Emotionele beeldentaal met briljante kleurintensiteit
  • Verkoop en marketing uitgaande van de CHT-groep

Meneer Fischer, u heeft recent uw marktpresentatie aangepast. Wat waren de redenen hiervoor?

Kleuren spelen in onze onderneming een zeer belangrijke rol. Dit is onze kerncompetientie die wij nog voor de toepassing van onze producten indrukwekkend willen tonen. De verpakking vormt hierbij een belangrijk onderdeel. Alle mensen hebben een bepaalde voorstelling en bepaalde wensen aan kleuren omdat ze door kleuren emoties es stemmingen beleven. Daarom hebben wij met onze verpakking hierop ingespeeld. Hierbij is het voor ons belangrijk om een emotionele beeldentaal te gebruiken die aan de ene kant onze kernwaarden duidelijk transporteert en aan de andere kant positief in het geheugen moet blijven. Daardoor kunnen wij ons verder diffirentiëren. Met Model konden wij ons doel om een frissere, kleurigere en intensieve verpakking aan te bieden, realiseren.

Welk effect had de aanpassing van de Corporate Identity op de productverpakking?

Een belangrijk kenmerk van de nieuwe vormgeving van onze productverpakking is de toepassing van vier-kleuren-druk en dus een nieuw motief. Het gekozen bergsujet moet onze herkomst accentueren en de daarmee in verband staande kwaliteitsbelofte duidelijk naar voren brengen. Om ervoor te zorgen dat het bijzonder goed naar voren komt, hebben wij wit karton voor een qua kleur intensieve druk gekozen. Dit aspect heeft geleid tot kleinere aanpassingen qua handling bij de productievulling.

Hoe heeft de Model AG u bij de herziening van de verpakking ondersteund?

Meteen van het begin van het idee af aan heeft ons de verkoop- en de ontwikkelingsafdeling met veel enthousisame ondersteund en hun ervaring en ideeën meegedeeld.

Met welke eisen moest er bij de ontwikkeling van de verpakking rekening gehouden worden?

Aan de ene kant moet het design van de verpakking de waarden van CHT Switzerland AG en de hoge kwaliteit van onze producten duidelijk kunnen communiceren. Daarom hechten wij er waarde aan om het gekozen motief met een briljante kleurintensiteit in het middelpunt te zetten. Bovendien is het verzorgde uiterlijk erg belangrijk. En vooral is ook de functie van de verpakking voor onze klanten beslissend. Er is een hersluitbaar deksel zodat de klant in staat is om gedurende een langere periode telkens kleine hoeveelheden uit de doos te halen en hem vervolgens weer goed te kunnen sluiten.

Hoe omschrijft u de samenwerking met Model wat betreft de realisatie van uw behoeften?

Al onze wensen konden met succes waar gemaakt worden. Meerdere aanpassingen en fijnere afstemmingen waren tot aan het gewenste eindresultaat nodig. Hierbij heeft Model ons altijd ondersteund en kon aan al onze eisen voldoen; daarom kijken wij terug op een beproefde en goede samenwerking.

Hoe lang werkt u al met Model samen?

Op het gebied van golfkartonverpakkingen voor onze textielkleurstoffen werken wij sinds 2008 heel goed samen. Daarom hebben wij voor de nieuwe vormgeving van onze verpakking weer voor Model als ervaren partner beslist.

Ze houden zich intensief bezig met het thema duurzaamheid. Waar ziet u, met name in de verpakkingssector, optimalisatiepotentiaal?

De verpakking moet een veeleisend transport standhouden, moet beschermen, moet functioneel en herbruikbaar zijn. Alleen al deze eis maakt van de verpakking een duurzaam product. Optimalisatieprotentiaal zie ik nog in een verder gebruik als sterker reclamemiddel.

Klik om verder te lezen
De verpakking is een belangrijk onderdeel - alle mensen hebben een bepaalde voorstelling en bepaalde wensen aan kleuren omdat ze door kleuren emoties es stemmingen beleven.
Detlef Fischer
CEO, CHT Switzerland AG
Verdere informatie rechtstreeks naar het succesverhaal