Model Box Nr. 108

«Samenwerking» - 2019

Win-win situaties doen zich alleen dan voor als de partijen het eens zijn over de voordelen en het economische nut van samenwerking. Bovendien moeten zij de potentiële obstakels en valstrikken uit de weg hebben geruimd. Dit levert synergiën op, verhoogt de efficiency en leidt tot de beoogde resultaten.

We hopen dat je geniet van het lezen,
Je modelbouwers

Model Box Nr. 108 - «Samenwerking»
Model Box Nr. 108 - «Kooperation»

Beste lezer, Zijn wij niet allemaal voor «win-win situaties»? Voor vormen van coöperatie en allianties die samenwerking stimuleren en versnellen en die tot optimale resultaten leiden?

Waar mogelijk op grote en kleine schaal, privé maar ook professioneel. Tussen mensen onderling en tussen complete ondernemingen. Het lijkt zo simpel. Maar als we eerlijk zijn, moeten we ook de vraag stellen: is het ook zo simpel? Waarom hebben we zo veel moeite met win-win situaties? Ik denk dat dit komt omdat de voordelen van samenwerking voor de hand liggen, terwijl de obstakels en valstrikken te weinig aandacht krijgen.

De basis voor een succesvolle samenwerking is dat twee of meerdere personen of partijen hetzelfde concrete doel voor ogen staat. Van doorslaggevend belang is dat alle betrokkenen niet alleen aan hetzelfde touwtje trekken, maar ook nog in dezelfde richting! Soms trekt de een wat harder, dan weer de ander. Verdere belangrijke bouwstenen voor succes zijn wederzijds vertrouwen en moed, maar ook open en eerlijk overleg. Geduld en duidelijk omschreven regels en procedures zullen ook van pas komen. Egoïsme daarentegen mag geen rol spelen! De erkenning, acceptatie en realisatie van dit alles zijn de basisvoorwaarden voor succesvolle vormen van samenwerking.

Win-win situaties doen zich alleen dan voor als de partijen het eens zijn over de voordelen en het economische nut van samenwerking. Bovendien moeten zij de potentiële obstakels en valstrikken uit de weg hebben geruimd. Dit levert synergiën op, verhoogt de efficiency en leidt tot de beoogde resultaten.

Om tot meer succesvolle win-win situaties te komen, moeten we leren om soms een stapje terug te doen. Dat geldt even goed voor de privésfeer als voor de samenwerking tussen bedrijven. Laten we daarom nog veel meer succesvolle samenwerkingsverbanden aangaan om nog meer win-win situaties te creëren.

Klik om verder te lezen

Verdere onderwerpen van dit probleem

 • 03 Editorial
 • 04 Verslag van de CEO
 • 05 Jaarverslag Zwitserland
 • 06 Jaarverslag Tsjechië
 • 07 Jaarverslag Duitsland
 • 08 Jaarverslag Polen
 • 09 Certificering Berka/Werra
 • 10 De perfecte golf - Model Excellence
 • 12 Organisatie 2019
 • 14 Onze locaties
 • 18 Investeringen 2018
 • 20 Model Tec, een innovatieve samenwerking
 • 22 Meerwaarde door outsourcing
 • 24 Model Logistik GmbH
 • 26 Cosmeticverpakking - MUGLER herengeur
 • 28 Model Young Package 2019
 • 30 Interview met Prof. Samuel Schabel
 • 35 Colofon
Klik om verder te lezen
Om meer succesvolle win-winsituaties te creëren, moeten we soms leren terug te nemen.
Andreas Rufer
Head of Papertrading, Model Groep
Deze items zouden u ook kunnen interesseren