Model Box Nr. 106

«Uniek» - Zomer 2018

Samen zijn we sterk: welzijn, harmonie en gezondheid ontwikkelen zich vooral in de gemeenschappen. Waar iets unieks is, is er een markt, dan zal de aandelenmarkt bloeien.

We hopen dat je geniet van het lezen,
Je modelbouwers

Model Box Nr. 106 - «Uniek»
Model Box Nr. 106 - «Einzigartig»

Beste lezer, Kent u dat pijnlijke, vervreemdende gevoel van anders zijn? Het ongemakkelijke besef dat je in zekere zin anders dan anderen bent? Dat de anderen altijd in de meerderheid zijn en als een hechte eenheid worden ervaren?

Op zulke momenten doet het niet ter zake dat dit misschien terug te voeren is op iets wat eigenlijk onbelangrijk is. Vertwijfeling grijpt om zich heen, want ‘kortsluiting’ in jezelf betekent stilstand en in sommige gevallen zelfs dood. Sinds onze vroegste kinderjaren leren we alles op alles te zetten om geen eenling en buitenbeentje te worden. Alles wat verbindt wordt nagestreefd, ook al is het maar een bepaald schoenenmerk of plakplaaatjes op het schoolplein.

Als we de drieledige leuze van de Franse revolutie toepassen op de mens, leg ik die als volgt uit: alle mensen zijn gelijk, in die zin dat we allemaal ademhalen, eten en op zeker moment moeten sterven. Gelijkheid heeft iets verbindends, verzoenends, en hier speelt ook de rechtvaardigheidsgedachte in mee.

In de broederschap komt tot uiting dat mensen sociale wezens zijn. De gemeenschap vormt de basis voor een ‘thuisgevoel’. Samen zijn we sterk: welzijn, harmonie en gezondheid ontwikkelen zich overwegend in gemeenschappen.
Het derde aspect, de vrijheid, sluit aan bij de uniekheid van elke mens. Dit is verreweg het lastigste begrip, want hier gaat het om moed en liefde: de moed om het unieke in zichzelf te accepteren, en de liefde om dit unieke als een hoogst eigen bijdrage aan de wereld beschikbaar te stellen. Waar iets unieks is, ontstaat een situatie van vraag en aanbod, daar bloeit de uitwisseling, daar komt de veelzijdigheid van het leven optimaal tot bloei. In het licht van het bovenstaande verheug ik mij op unieke ontmoetingen met u!

Klik om verder te lezen

Verdere onderwerpen van dit probleem

 • 03 Van der redactie
 • 04 Alleskunner
 • 06 Interview geschenkidee D&A GmbH
 • 08 Recycling
 • 09 Platform Model Excellence
 • 10 Interview Kägi Söhne AG
 • 12 Interview corvaglia Gruppe
 • 14 Interview Cervo Volante
 • 16 Stjilvol en uniek
 • 18 Sponsoring
 • 20 Impressum
Klik om verder te lezen
Waar er iets unieks is, is er een markt, dan bloeit de uitwisseling, het leven viert zichzelf in al zijn verscheidenheid.
Elisabeth Model
COO, Zwitserland
Deze items zouden u ook kunnen interesseren