Model Gottlieber Spezialitäten display

Gottlieber Spezialitäten

Genot met geweten aanbieden: Hoogwaardige, gecertificeerde, biologisch verbouwde ingrediënten uit een kleine onderneming.

  • Gottlieber Spezialitäten AG, Gottlieben (CH)
  • Flinterdunne crêpes, niet dikker dan 0,7mm
  • Uniek genot tot ver achter de grenzen van het land
  • Geen kunstmatige kleurstoffen of smaakversterkers

Een grote traditie met toekomst De heerlijke Gottlieber Hüppen zijn tot ver achter de grenzen van het land bekend.

In 1928 is alles begonnen. Heel klein. Elisabeth Wegeli leerde van haar buurvrouw de kunst om Hüppen te bakken... Vandaag, jaren later, zijn de heerlijke Gottlieber Hüppen bekend tot ver achter de grenzen van het land. In de Schweizer Hüppenmanufaktur, gelegen aan het idyllische Seerhein/Bodensee in Gottlieben, worden de flinterdunne warme crêpes, niet dikker dan 0,7 mm, nog steeds net als vanouds apart gebakken en apart als het blad van een waardevolle Havanna sigaar gerold. Dat gebeurt heel voorzichtig en precies, net als met de hand.

  • Lang durende relatie met sterke verbindingen met Model
  • Uitermate hoge leverbaarheid en zeer goede kwaliteit
  • Verkoop en marketing tot ver achter de grenzen van het land
  • Het oorspronkelijk beoogde concept werd geheel op de wensen aangepast

Mevrouw Rivas, in uw genot- en productfilosofie schrijft u dat Gottlieber spezialitäten AG zich toelegt op de verantwoordelijke inzet van beperkte ressources en er daarom veel waarde aan hecht, bij het transport onnodige wegen te vermijden. Was dat een van de redenen waarom u voor Model AG als leverancier heeft beslist?

Jazeker! Wij zijn een kleine manucfatuur die door de eigenaars wordt geleid. Heel vaak worden onze specialiteiten cadeau gedaan en daarom is het voor ons bijzonder belangrijk, om genot met een gerust geweten aan te bieden. Dat wil zeggen dat wij ook met hoogwaardige, gecertificeerde, biologisch verbouwde ingrediënten en fair gehandelde uitgangmaterialen werken. Bijvoorbeeld verwerken wij uitsluitend biologische eieren van scharrelkippen. Wij maken geen gebruik van conservingsstoffen, kunstmatige kleurstoffen, smaakversterkers of geharde vetten. Deze moeite zou in mijn ogen ook maar half zoveel waard zijn als de verpakking zo goedkoop mogelijk in Oost-Europa of nog verder weg in een lagelonenland aangekocht en daarvoor lange transportwegen op de koop toe genomen zouden worden.

Wat was nog een reden voor de samenwerking met Model AG?

Wij werken sinds meer dan 40 jaar samen met Model AG. Ik ben er principieel van overtuigd dat wij op middellange en lange termijn beter af zijn als we bij de aankoop de terugvallen op een jarenlange zakenrelatie en toeslagen voor drukopdrachten niet telkens weer aan andere fabrikanten geven, alleen omdat ze misschien net iets voordeliger zijn. Bovendien zijn vanwege de korte wegen de voor de Gottlieber Hüppen verantwoordelijke personen van de Model AG snel in Gottlieben als er iets te overleggen valt. En wij kunnen zonder veel tijdverlies deelnemen aan de drukafnamen. Het persoonlijke contact met onze leveranciers is voor ons erg belangrijk.

Het door Model in het najaar 2013 geproduceerde display moest herzien worden, waar lag dat aan?

Dat is een moedige vraag [lacht]. Aan de ene kant moesten er één of twee constructiefouten worden verholpen. Aan de andere kant was het basisidee van een licht display met als vrij hangend werkende vakken bij het eindproduct enigszins verloren gegaan en moest daarom worden herzien.

Wat werd er bij de tweede uitvoering verbeterd?

Afgezien van de genoemde punten werd er aan de stabiliteit gewerkt.

In uw bedrijfsfilosofie staat: Natuurlijk zijn ook wij niet perfect. Maar we werken eraan en leren er iedere dag bij. Waar is de Model AG niet perfect?

Waar gewerkt wordt, gebeuren fouten. Het zijn de medewerkers die de Model AG uitmaken. Net als wij is de firma Model AG daarom niet perfect en zal het ook nooit zijn. Wat ook helemaal in orde is, zolang men er moeite voor doet om de kwaliteit hoog te houden en van fouten te leren.

Wat kan het Model-team anders doen om zich te verbeteren?

De prijs moet altijd fair zijn. Maar kwaliteit is voor ons het allerbelangrijkste. Die is onmisbaar, van de eerste tot aan de laatste stap, en hier zou het Model-Team zich op meer continuïteit toe moeten leggen. Als voorbeeld schiet me de druk van onze nieuwe horecaverpakkingen te binnen. Model liet vanwege de complexiteit iedere stap door een deskundige van de betreffende productiestap begeleiden. Alleen werden de geproduceerde verpakkingen niet zorgvuldig gepalletteerd en raakten bij het transport beschadigd. Dat heeft ons zeker allebei gespeten.

Waar ziet u de sterke kanten van uw verpakkingspartner Model AG?

Onze voormalige eigenaar heeft gezegd dat wij sinds hij het zich kan heugen, al met Model samenwerken, dus ten minste de reeds genoemde 40 jaar. Dat is een lange tijd en daarvoor is er beslist een reden. De belangrijkste redenen voor deze trouw liggen in de uitermate hoge bereidheid te leveren en de meestal zeer hoge kwaliteit van de verpakkingsoplossingen.

Wat zou u voor de toekomst van Model wensen?

Kwaliteit, kwaliteit en nog eens kwaliteit.

Klik om verder te lezen
Kwaliteit is voor ons het allerbelangrijkste. Wij maken geen gebruik van conservingsstoffen, kunstmatige kleurstoffen, smaakversterkers of geharde vetten.
Andrea Rivas
Chef marketing en verkoop, Gottlieber Spezialitäten AG
Verdere informatie rechtstreeks naar het succesverhaal