• Obalová řešení Model

  Na míru vašim potřebám. Od bezpečných přepravních obalů až po rafinované krabičky na parfémy.

 • Optimalizujte svůj obal
 • Standardní sortiment Model
 • Know-how báze
 • Průmyslová řešení společnosti Model

  Vyvinuta specificky pro potřeby vašeho odvětví, důkladně otestována a maximálně nákladově efektivní.

 • Potraviny
 • Domácí spotřebiče
 • Kosmetika & hygiena
 • Spotřební zboží
 • Automotive
 • Chemikálie
 • Farmacie
 • Elektronika
 • E-Commerce
 • Logistika & přeprava
 • Nápoje
 • Průmyslové zboží
 • Nábytek
 • Služby Model

  Svými službami vás rádi podpoříme při realizaci vašich balicích a logistických procesů.

 • Design
 • Co-Packing
 • Recover
 • Logistics
 • Digitální tisk
 • Inspirace
 • Model Young Package
 • Vyberte si zemi a jazyk

  Etický kodex

  CZ - 07/04/2017

  Základní zásady

  Tento Etický kodex vychází z našich firemních hodnot QUINTESSENCE, včetně otázek, které jsou v tomto dokumentu kladeny a které si každý musí zodpovědět sám za sebe. V rámci našeho podnikání kodex definuje zásady odpovědného chování v otázkách sociálních, ekonomických i ekologických. Etický kodex je naše dobrovolná iniciativa, jejímž cílem je definovat základní zásady vhodného chování, integrity a důvěryhodnosti společnosti Model, všech zaměstnanců a také jej komunikovat s externími partnery.

  Své závazky v oblasti společensky odpovědného firemního chování v otázkách transparentnosti, životního prostředí a korupce jsme rozdělili do čtyř tematických okruhů. Tyto závazky se vztahují i na naše obchodní partnery, a očekáváme, že i oni budou jednat se stejným smyslem pro odpovědnost. 

  První téma: Lidská práva

  Zásada č. 1: Podporujeme a vysoce hodnotíme mezinárodní lidská práva v naší sféře vlivu 

  Lidská práva představují významný úspěch v ochraně jednotlivce proti mocným organizacím a institucím. Ctíme a vysoce hodnotíme lidská práva vyhlášená mezinárodním společenstvím a podporujeme dodržování těchto práv v naší sféře vlivu. 

   

  Zásada č. 2: Zajistíme, že se nebudeme spolupodílet na porušování lidských práv

  Prověřováním naší odpovědnosti v oblasti lidských práv se budeme snažit včas identifikovat možné negativní dopady našich aktivit tak, abychom jim předcházeli, nebo je minimalizovali.

  Druhé téma: Společenský organismus

  Zásada č 3: Zachování smluvní volnosti a svobody sdružování

  Naše společnost představuje společenský organismus dobrovolných členů, kde každý podle svých možností přispívá ku prospěchu celku. Předpokládá se, že jednotliví členové budou mít co největší svobodu se sdružovat s jinými tak, aby si své schopnosti mohli co nejvíce rozšířit.

   

  Zásada č. 4: Trváme na odstranění všech forem nucené práce

  Vylučujeme možnost jakékoliv formy nucené práce. Podporujeme vzdělávání lidského kapitálu, zejména vytvářením pracovních příležitostí a využíváním možností v oblasti vzdělávání a dalšího proškolování. Zajistíme, aby se naši zaměstnanci seznámili s tím, co je naším posláním a jednali podle toho.

   

  Zásada č. 5: Trváme na odstranění dětské práce

  Mezinárodní organizace práce (ILO) stanovila nejnižší věk pro vstup do zaměstnání na 15 let (po ukončení povinné školní docházky).

  Švýcarsko ratifikovalo Úmluvu OSN o právech dítěte v roce 1997 a Mezinárodního programu ILO pro odstranění dětské práce (IPEC) se účastní od jeho založení v roce 1991.

  Dodržujeme tato nařízení a zajišťujeme, aby je dodržovali i naši obchodní partneři (včetně dodavatelů).

   

  Zásada č. 6: Trváme na odstranění diskriminace při výběru a přijímání zaměstnanců

  Diskriminace je definována jako jakékoliv rozlišování, vyloučení nebo zvýhodnění na základě rasy, barvy pleti, pohlaví, náboženství, politického přesvědčení, národnostního nebo sociálního původu, které brání rovnému zacházení v zaměstnání a vzdělávání.

  Vylučujeme diskriminaci ve výše zmíněné oblasti a porušování této zásady postihujeme.

  Třetí téma: Ochrana životního prostředí

  Zásada č. 7: Naším přístupem k řešení problémů životního prostředí je prevence

  Vytvořili jsme si funkční interní systém řešení otázek životního prostředí. Řídíme se zásadou prevence a k dispozici máme funkční plán pro mimořádné situace v případě škodlivých dopadů na životní prostředí. Usilujeme o neustálé zlepšování výsledků v oblasti životního prostředí a v otázkách jeho ohrožení používáme zásadu prevence. 

   

  Zásada č. 8: Odpovědně přijímáme opatření v oblasti managementu životního prostředí 

  Zavádění, certifikace a neustálé zlepšování systémů managementu životního prostředí jsou důležitými aspekty našeho trvale udržitelného firemního rozvoje. Za tímto účelem shromažďujeme firemní data, která jsou relevantní pro životní prostředí (včetně údajů o vzniku odpadů, o emisích, spotřebě energie a vody, úniku látek a hospodaření s půdou). Implementujeme programy prevence znečištění životního prostředí. V našem obchodním modelu využíváme recyklovatelné suroviny.

   

  Zásada č. 9: Investujeme do ekologicky šetrných technologií

  Zavazujeme se provádět výzkum a vývoj ekologicky šetrných výrobků a technologií. Vysoce hodnotíme využívání obnovitelných zdrojů energie a neustálé zlepšování energetické účinnosti. 

  Čtvrté téma: Boj proti korupci

  Zásada č. 10: Odmítáme všechny formy korupce, zejména vydírání a úplatkářství 

  Zejména chceme dát jasně najevo, že se musí dodržovat Úmluva OSN proti korupci a že my jsme odhodláni tak učinit. Odmítáme všechny formy korupce; nebudeme nabízet ani přijímat úplatky. V podnikání se budeme řídit pravidly etického chování a očekáváme, že naši zaměstnanci prokážou vysokou úroveň osobní morální integrity.

  Filename
  Code of Conduct Tschechisch.pdf
  Size
  127 KB
  STÁHNOUT PDF
  Máte nějaké dotazy?

  Jsme tu pro Vás

  Můžete nás kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře.

  Kontaktní informace

  Nechte se inspirovat

  Naše nejnovější příběhy

  Nový přístup k logistice pro vlnitou lepenku

  Optimalizace obalů ve společnosti QUNDIS

  Chytré měřicí přístroje QUNDIS šetří energii díky optimalizovaným obalům, což snižuje čas, náklady a emise CO2. Zjistěte, jak se celá tato vize opírá o vlnitou lepenku.
  Případové studie Vývoj obalů
  Kouzlo Vánoc v obalu

  Dárková kazeta nebo poštovní obal?

  ... A proč ne obojí? Inovační tým přišel s poslední novinkou roku 2023. Tentokrát se zaměřil na vánoční kazetu, která vhodně poslouží jako přepravní i dárkový obal. Jaké materiály tým použil a co se skrývá uvnitř kazety? To vše se dozvíte v dalším článku blogu Inspirace...

  Vývoj obalů
  Rychlý a bezpečný obal pro e-commerce

  Poštovní obálka pro e-commerce

  Jak si naši odborníci poradili s obalem pro online retail? Tentokrát jsme se zaměřili na možnosti obalů pro zasílání malých zásilek, které rovněž potřebují zapůsobit skvělým prvním dojmem v rukou zákazníka.

  E-commerce Vývoj obalů
  Slavnostní vyhlášení

  Konečné výsledky Model Young Package 2023

  Vítězové za rok 2023 a téma „Thirsty for Packaging“ byli vyhlášeni 4. října v Praze společně s jedinečnou designovou výzvou od pivovaru Clock.

   

  Model Young Package