• Obalová řešení Model

  Na míru vašim potřebám. Od bezpečných přepravních obalů až po rafinované krabičky na parfémy.

 • Optimalizujte svůj obal
 • Standardní sortiment Model
 • Know-how báze
 • Průmyslová řešení společnosti Model

  Vyvinuta specificky pro potřeby vašeho odvětví, důkladně otestována a maximálně nákladově efektivní.

 • Potraviny
 • Domácí spotřebiče
 • Kosmetika & hygiena
 • Spotřební zboží
 • Automotive
 • Chemikálie
 • Farmacie
 • Elektronika
 • E-Commerce
 • Logistika & přeprava
 • Nápoje
 • Průmyslové zboží
 • Nábytek
 • Služby Model

  Svými službami vás rádi podpoříme při realizaci vašich balicích a logistických procesů.

 • Design
 • Co-Packing
 • Recover
 • Logistics
 • Digitální tisk
 • Inspirace
 • Model Young Package
 • Vyberte si zemi a jazyk

  Zaměstnanci

  Zápal našich zaměstnanců pro obaly je důvodem naší dlouhé existence.

  Vždy energičtí a inspirující

  Skupina Model nemá zaměstnance: má partnery.

  Sdružujeme silné jedince, kteří při spolupráci navazují pevné vazby a společným úsilím formují a uskutečňují naši vizi. Tento sjednocující cíl je nám inspirací pro vše, co děláme, a zároveň je to naše největší výhoda.

  Naše zaměstnance totiž mění v naše partnery a každého z nás nutí přebírat zodpovědnost za to, co děláme.

  Naše ambice a cíle

  Chráníme, motivujeme a podporujeme

  Profesionální přístup k bezpečnosti práce je základem každé úspěšné společnosti, která si váží svých lidí. Proto se ze všech sil snažíme předcházet nehodám na pracovišti a chránit zdraví svých zaměstnanců.

  Nadaným zaměstnancům poskytujeme cílenou podporu, nabízíme jim rozličné příležitosti pro osobní rozvoj včetně školení a koučinku a podporujeme a rozvíjíme jejich osobní odpovědnost.

  Dbáme na to, aby zaměstnanci znali hodnotu své práce a věděli, jak přispívají k dosažení našich cílů. Důvěru chápeme jako určitou formu kapitálu, který můžeme nejlépe rozmnožovat tím, že ke svým zaměstnancům budeme upřímní.

  „Do roku 2030 zajistíme, aby se dostávalo podpory všem zaměstnancům, kteří si to budou přát.“

  Do roku 2030 chceme snížit počet nehod na pracovišti napříč celou skupinou Model.

  • Abychom tohoto cíle dosáhli, implementovali jsme ve všech závodech skupiny Model systém bezpečnosti práce podle normy ISO 45001.
  • Součástí těchto snah je i naše nová koncepce zacházení s nebezpečnými látkami.

  Naše aktivity

  MODELujte své sny

  Společenská odpovědnost firem (CSR) odráží sociální závazek společností vůči zúčastněným stranám a místním komunitám.

   

  Model Opakowania v Polsku si již řadu let CSR aktivně úspěšně osvojuje. Iniciativy, jako je soutěž "MODEL Your Dreams", která probíhá od roku 2013 v Biłgoraji a od roku 2016 v Czosnówě, inspirují mladé talenty.

   

  Více než 150 účastníků našlo motivaci a podporu, které je nastartovaly směrem ke slibné budoucnosti.

  Důvěra a bezpečnost centrem pozornosti

  Pravidelná školení, průběžné kontroly procesů a analýzy chyb jsou základem bezpečnosti. Náš Model Lean System zapojuje zaměstnance do systému pro bezpečnost a řízení vlastního auditu.

   

  Nehody a skoronehody jsou dokumentovány a analyzovány. "GEMBA pochůzky" (GEMBA je japonský termín znamenající "samotné místo", "skutečné místo" nebo "místo, kde se vytváří hodnoty") identifikují rizika na pracovišti.

   

  Cílem certifikace ISO 45001 je zaměření se na bezpečnost práce a provoz strojů.

  Mladí lidé jsou budoucnost

  V roce 2021 jsme zaškolili 59 učňů a byli jsme po jejich boku, když vstoupili do světa práce. Ve skupině Model poskytuje atraktivní pracovní prostředí, špičková školení a prvotřídní stáže jako základ pro budoucí talenty.

   

  Zjistěte více informací o našich možnostech pro studenty.

  Nastartujte svou kariéru

  Prioritou je vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. Pravidelné koučinkové workshopy zdokonalují odborné a manažerské dovednosti. Podporujeme mladé talenty svěřením projektů s pevně danými podmínkami.

   

  Podporujeme sdílení znalostí mezi generacemi: někteří naši kolegové pracují pro naši společnost více než 20 let.

   

  Pokud jde o mezery v odborných znalostech, podporujeme externí školení prostřednictvím naší nadace, která v roce 2020 poskytla pomoc ve výši téměř 1 milionu EUR.

  Kam dále?

  Naše pilíře udržitelnosti

  Zjistěte více o součástech, které dohromady tvoří naši strategii udržitelnosti.

  Udržitelnost

  Zjistěte více o tématu udržitelnosti

  Hodnocení CDP

  Známka B v hodnocení Climate Change

  Na cestě k CO₂ neutrálním obalům: Skupina Model poprvé dosáhla na známku B v hodnocení CDP pro změnu klimatu.

  Tiskové zprávy Udržitelnost
  Ocenění za CSR aktivity

  Získali jsme zlatou medaili EcoVadis

  Další potvrzení udržitelného podnikání, tentokrát v Model Kramp.

  Ocenění Udržitelnost
  Snížení emisí CO₂ – vědecky podložené cíle do roku 2030

  SBTi: Klimaticky neutrální obaly

  Stanovujeme jasné cíle pro snižování emisí ve výrobním procesu.

  Udržitelnost