• Obalová řešení Model

  Na míru vašim potřebám. Od bezpečných přepravních obalů až po rafinované krabičky na parfémy.

 • Optimalizujte svůj obal
 • Standardní sortiment Model
 • Know-how báze
 • Průmyslová řešení společnosti Model

  Vyvinuta specificky pro potřeby vašeho odvětví, důkladně otestována a maximálně nákladově efektivní.

 • Potraviny
 • Domácí spotřebiče
 • Kosmetika & hygiena
 • Spotřební zboží
 • Automotive
 • Chemikálie
 • Farmacie
 • Elektronika
 • E-Commerce
 • Logistika & přeprava
 • Nápoje
 • Průmyslové zboží
 • Nábytek
 • Služby Model

  Svými službami vás rádi podpoříme při realizaci vašich balicích a logistických procesů.

 • Model Design
 • Model Co-Packing
 • Model Recover
 • Model Logistics
 • Inspirace
 • Model Young Package
 • Vyberte si zemi a jazyk

  Zaměstnanci

  Zápal našich zaměstnanců pro obaly je důvodem naší dlouhé existence.

  Vždy energičtí a inspirující

  Skupina Model nemá zaměstnance, ale partnery. Sdružujeme silné jedince, kteří při spolupráci navazují pevné vazby a společným úsilím formují a uskutečňují naši vizi. Tento sjednocující cíl je nám inspirací pro vše, co děláme, a zároveň je to naše největší výhoda. Naše zaměstnance totiž mění v naše partnery a každého z nás nutí přebírat zodpovědnost za to, co děláme.

  1. Naše ambice

  Chráníme, motivujeme a podporujeme

  Profesionální přístup k bezpečnosti práce je základem každé úspěšné společnosti, která si váží svých lidí. Proto se ze všech sil snažíme předcházet nehodám na pracovišti a chránit zdraví svých zaměstnanců.

  Nadaným zaměstnancům poskytujeme cílenou podporu, nabízíme jim rozličné příležitosti pro osobní rozvoj včetně školení a koučinku a podporujeme a rozvíjíme jejich osobní odpovědnost.

  Dbáme na to, aby zaměstnanci znali hodnotu své práce a věděli, jak přispívají k dosažení našich cílů. Důvěru chápeme jako určitou formu kapitálu, který můžeme nejlépe rozmnožovat tím, že ke svým zaměstnancům budeme upřímní.

  „Do roku 2030 zajistíme, aby se dostávalo podpory všem zaměstnancům, kteří si to budou přát.“

  2. Naše aktivity

  MODELujte své sny

  Společenská odpovědnost firem (CSR) předpokládá, že nám záleží na zájmech společnosti a budeme cenní nejen pro interní zůčastněné strany, ale také pro komunitu v okolí. CSR není nutností, ale vědomou činností firem, které se aktivně starají o své okolí. Model Opakowania v Polsku to takto dělá už mnoho let.

  Jednou z našich sponzorských iniciativ je soutěž s názvem "MODEL Your Dreams". Ta se od roku 2013 se pořádá v Biłgoraji, od roku 2016 také v Czosnówě. Základní myšlenkou soutěže je podpora mladých, nadšených talentů. Mladé lidi podněcujeme, aby sledovali své vášně a sny, a u toho mířili za úspěšnou budoucností i profesní dráhou.

  Od začátku iniciativy se jí zúčastnilo přibližně 150 mladých lidí a pro mnohé z nich se vítězství stalo motivací převzít zodpovědnost za sebe a svou budoucnost .

  Bezpečnost nelze zajistit…

  ...pokud nikomu nevěříte. Proto pořádáme pravidelná školení ohledně bezpečnosti práce, průběžně hodnotíme a aktualizujeme firemní procesy a systematicky analyzujeme chyby.

  Ve všech svých závodech aplikujeme systém Model Lean. V jeho rámci jsou všichni naši zaměstnanci zapojeni do interně auditovaného systému řízení a bezpečnosti práce. Všechny nehody a ohrožení jsou zaevidovány a analyzovány. Navíc nás naši zaměstnanci sami okamžitě informují, kdykoli narazí na nějaký bezpečnostní nedostatek.

  Provádíme pravidelné „pochůzky GEMBA“, při nichž identifikujeme rizika na pracovišti. GEMBA je japonský výraz, který znamená „samotné místo“ či „skutečné místo“ nebo také „místo, kde se vytváří hodnoty“.

  Usilujeme o to, aby všechny naše závody získaly certifikaci podle normy ISO 45001. Pro tuto certifikaci je velmi důležitá právě bezpečnost na pracovišti, konkrétně například náležité ovládání strojů.

  Mladí lidé jsou budoucnost

  V roce 2018 jsme zaškolili 84 učňů a pomohli jim vstoupit do světa profesionální práce. Skupina Model pomáhá připravovat nové generace nadaných lidí pro jejich budoucí profese prostřednictvím špičkových školení a prvotřídních stáží probíhajících v atraktivním pracovním prostředí.

   

  Prohlédněte si více informací o příležitostech pro studenty a absolventy.

  Nastartujte svou kariéru

  Klademe velký důraz na školení a profesní rozvoj našich zaměstnanců. Naši specialisté a vedoucí pracovníci si pravidelnou účastí na praktických koučinkových workshopech rozšiřují a zdokonalují své dovednosti a znalosti.

  Mladým talentovaným zaměstnancům svěřujeme práci na projektech, aby mohli ukázat, co v nich je, v prostředí s pevně danými podmínkami. Mladí pracovníci zaměstnaní v kterémkoli ze závodů skupiny Model mohou navíc čerpat odborné znalosti nastřádané našimi zaměstnanci za řadu generací: někteří z našich kolegů pro naši společnost pracují i déle než 20 let.

  A v případě, že svým zaměstnancům nedokážeme potřebné odborné znalosti a dovednosti předat sami, jsme jim díky naší nadaci pro vzdělávání schopni finančně pomoci se vzdělávat na externích školeních a využívat rozličné další příležitosti k osobnímu profesnímu rozvoji. V roce 2018 jsme takto rozvoj svých zaměstnanců podpořili v celkovém součtu téměř 1 milionem eur.

  3. Naše cíle

  Čeho chceme dosáhnout

  Do roku 2030 chceme snížit počet nehod na pracovišti napříč celou skupinou Model.

  • Abychom tohoto cíle dosáhli, implementovali jsme ve všech závodech skupiny Model systém bezpečnosti práce podle normy ISO 45001.
  • Součástí těchto snah je i naše nová koncepce zacházení s nebezpečnými látkami.

  Informace o GRI

  Dokumentace indikátorů GRI

  Tato zpráva odpovídá standardům organizace Global Reporting Initiative (GRI) a hlavní aspekty GRI propojuje se čtyřmi pilíři strategie udržitelnosti skupiny Model.

  GRI 403-1 – 403-8

  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci


  GRI 404-2

  Vzdělávání a odborná příprava


  K dalším tématům

  Strategie a vize

  Nechceme vás klamat. Chceme si stanovit cíle, které můžeme skutečně dosáhnout.

  Udržitelnost

  Kvalita

  Naše výrobky mají vliv na životní prostředí. Proto dbáme na to, aby byly neškodné.

  Udržitelnost

  Životní prostředí

  Naše výrobní procesy ještě nejsou uhlíkově neutrální. Ale děláme velký pokrok.

  Udržitelnost

  Dodavatelský řetězec

  Zůstáváme u toho, co se nám líbí. A máme rádi příkladné partnery.

  Udržitelnost