• Obalová řešení Model

  Na míru vašim potřebám. Od bezpečných přepravních obalů až po rafinované krabičky na parfémy.

 • Produktové obaly
 • Přepravní obaly
 • Reklamní obaly a stojany
 • Standardní sortiment Model
 • Průmyslová řešení společnosti Model

  Vyvinuta specificky pro potřeby vašeho odvětví, důkladně otestována a maximálně nákladově efektivní.

 • Potraviny
 • Domácí spotřebiče
 • Kosmetika & hygiena
 • Spotřební zboží
 • Automotive
 • Chemikálie
 • Farmacie
 • Elektronika
 • E-Commerce
 • Logistika & přeprava
 • Nápoje
 • Průmyslové zboží
 • Nábytek
 • Služby Model

  Svými službami vás rádi podpoříme při realizaci vašich balicích a logistických procesů.

 • Model Design
 • Model Co-Packing
 • Model Recover
 • Model Logistics
 • Inspirace
 • Vyberte si zemi a jazyk

  Zaměstnanci

  Zkrátka přidělujeme odpovědnost.

  A to naprosto všem.

  Skupina Model nemá zaměstnance, ale partnery. Sdružujeme silné jedince, kteří při spolupráci navazují pevné vazby a společným úsilím formují a uskutečňují naši vizi. Tento sjednocující cíl je nám inspirací pro vše, co děláme, a zároveň je to naše největší výhoda. Naše zaměstnance totiž mění v naše partnery a každého z nás nutí přebírat zodpovědnost za to, co děláme.

  Ve zkratce

  940 175

  tolik jsme v roce 2020 investovali do školení a profesního rozvoje.


  65

  učňů jsme v roce 2020 zaškolili a pomohli uvést do světa profesionální práce.


  693

  lidí, které zaměstnáváme na plný úvazek, bylo od roku 2017 podrobeno externímu auditu prostřednictvím systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.


  1. Naše ambice

  Chráníme, motivujeme a podporujeme

  Profesionální přístup k bezpečnosti práce je základem každé úspěšné společnosti, která si váží svých lidí. Proto se ze všech sil snažíme předcházet nehodám na pracovišti a chránit zdraví svých zaměstnanců.

  Nadaným zaměstnancům poskytujeme cílenou podporu, nabízíme jim rozličné příležitosti pro osobní rozvoj včetně školení a koučinku a podporujeme a rozvíjíme jejich osobní odpovědnost.

  Dbáme na to, aby zaměstnanci znali hodnotu své práce a věděli, jak přispívají k dosažení našich cílů. Důvěru chápeme jako určitou formu kapitálu, který můžeme nejlépe rozmnožovat tím, že ke svým zaměstnancům budeme upřímní.

  „Do roku 2030 zajistíme, aby se dostávalo podpory všem zaměstnancům, kteří si to budou přát.“

  2. Naše aktivity

  Bezpečnost nelze zajistit…

  ...pokud nikomu nevěříte. Proto pořádáme pravidelná školení ohledně bezpečnosti práce, průběžně hodnotíme a aktualizujeme firemní procesy a systematicky analyzujeme chyby.

  Ve všech svých závodech aplikujeme systém Model Lean. V jeho rámci jsou všichni naši zaměstnanci zapojeni do interně auditovaného systému řízení a bezpečnosti práce. Všechny nehody a ohrožení jsou zaevidovány a analyzovány. Navíc nás naši zaměstnanci sami okamžitě informují, kdykoli narazí na nějaký bezpečnostní nedostatek.

  Provádíme pravidelné „pochůzky GEMBA“, při nichž identifikujeme rizika na pracovišti. GEMBA je japonský výraz, který znamená „samotné místo“ či „skutečné místo“ nebo také „místo, kde se vytváří hodnoty“.

  Usilujeme o to, aby všechny naše závody získaly certifikaci podle normy ISO 45001. Pro tuto certifikaci je velmi důležitá právě bezpečnost na pracovišti, konkrétně například náležité ovládání strojů.

  Mladí lidé jsou budoucnost

  V roce 2018 jsme zaškolili 84 učňů a pomohli jim vstoupit do světa profesionální práce. Skupina Model pomáhá připravovat nové generace nadaných lidí pro jejich budoucí profese prostřednictvím špičkových školení a prvotřídních stáží probíhajících v atraktivním pracovním prostředí.

   

  Více informací o našich učňovských oborech.

  Nastartujte svou kariéru

  Klademe velký důraz na školení a profesní rozvoj našich zaměstnanců. Naši specialisté a vedoucí pracovníci si pravidelnou účastí na praktických koučinkových workshopech rozšiřují a zdokonalují své dovednosti a znalosti.

  Mladým talentovaným zaměstnancům svěřujeme práci na projektech, aby mohli ukázat, co v nich je, v prostředí s pevně danými podmínkami. Mladí pracovníci zaměstnaní v kterémkoli ze závodů skupiny Model mohou navíc čerpat odborné znalosti nastřádané našimi zaměstnanci za řadu generací: někteří z našich kolegů pro naši společnost pracují i déle než 20 let.

  A v případě, že svým zaměstnancům nedokážeme potřebné odborné znalosti a dovednosti předat sami, jsme jim díky naší nadaci pro vzdělávání schopni finančně pomoci se vzdělávat na externích školeních a využívat rozličné další příležitosti k osobnímu profesnímu rozvoji. V roce 2018 jsme takto rozvoj svých zaměstnanců podpořili v celkovém součtu téměř 1 milionem eur.

  Čas nebo peníze

  Od roku 2018 testujeme náš nový zaměstnanecký program ModelFlex na různých místech. V závislosti na osobních preferencích a životní situaci každého zaměstnance si mohou svobodně vybrat, zda si každý rok užijí další dny dovolené nebo zvýšení své hrubé mzdy.

  3. Naše cíle

  Čeho chceme dosáhnout

  Do roku 2030 chceme snížit počet nehod na pracovišti napříč celou skupinou Model.

  • Abychom tohoto cíle dosáhli, implementovali jsme ve všech závodech skupiny Model systém bezpečnosti práce podle normy ISO 45001.
  • Součástí těchto snah je i naše nová koncepce zacházení s nebezpečnými látkami.

  Informace o GRI

  Dokumentace indikátorů GRI

  Tato zpráva odpovídá standardům organizace Global Reporting Initiative (GRI) a hlavní aspekty GRI propojuje se čtyřmi pilíři strategie udržitelnosti skupiny Model.

  GRI 403-1 – 403-8

  Occupational Health and Safety


  GRI 404-2

  Training and Education


  K dalšímu tématu

  Strategie a vize

  Nechceme vás oklamat. Chceme si stanovit cíle, které můžeme skutečně dosáhnout.

  Udržitelnost

  Dodavatelský řetězec

  Zůstaneme u toho, co se nám líbí. A máme rádi příkladné partnery.

  Udržitelnost