• Obalová řešení Model

  Na míru vašim potřebám. Od bezpečných přepravních obalů až po rafinované krabičky na parfémy.

 • Produktové obaly
 • Přepravní obaly
 • Reklamní obaly a stojany
 • Standardní sortiment Model
 • Průmyslová řešení společnosti Model

  Vyvinuta specificky pro potřeby vašeho odvětví, důkladně otestována a maximálně nákladově efektivní.

 • Potraviny
 • Domácí spotřebiče
 • Kosmetika & hygiena
 • Spotřební zboží
 • Automotive
 • Chemikálie
 • Farmacie
 • Elektronika
 • E-Commerce
 • Logistika & přeprava
 • Nápoje
 • Průmyslové zboží
 • Nábytek
 • Služby Model

  Svými službami vás rádi podpoříme při realizaci vašich balicích a logistických procesů.

 • Model Design
 • Model Co-Packing
 • Model Recover
 • Model Logistics
 • Inspirace
 • Vyberte si zemi a jazyk

  Naše strategie udržitelnosti

  Nechceme si nic nalhávat

  Proto si stanovujeme cíle, kterých jsme skutečně schopni dosáhnout.

  Jednáme v souladu s vlastními jasně nastavenými hodnotami a pravidly. Jsme přesvědčeni, že ekologické a ekonomické zákony jsou spolu úzce provázány – jsou to dvě strany téže mince. Z tohoto přesvědčení vychází i naše celková vize a cíle, které pro sebe vytyčujeme. Dbáme na to, aby se při dosahování těchto cílů nic neztrácelo.

  Snažíme se vyvarovat plýtvání, zvláště pak v důsledku byrokratických tlaků spojených s neustále narůstajícími požadavky na dodržování všemožných předpisů. Ke své činnosti přistupujeme svědomitě a pečlivě, jednáme vždy pravdivě a vším, co děláme, se snažíme vytvářet hodnoty. Jsme si vědomi odpovědnosti, kterou máme ke svým zákazníkům, partnerům, zaměstnancům i životnímu prostředí, a svým působením se snažíme být všem přínosní.

  Dopis generálního ředitele: Hlavní proud nebo udržitelnost?

  Toto je premiéra – vůbec poprvé si můžete přečíst výroční Zprávu o udržitelnosti skupiny Model. A je na místě zkoušet mít u čtení dobrou náladu, protože jak je známo, špatná nálada škodí imunitnímu systému a váš samotný život je pak méně udržitelný. Radost totiž přetrvává – a daří se jí to lépe než mnoha měnám. Tento text sepisuji v zemi, jejíž centrální banka neustále vytváří nové peníze z ničeho. Práce, za niž by tyto peníze měly být směněny, ještě nebyla vykonána, a spořitelé jsou obíráni o své úspory prostřednictvím zmanipulovaných finančních odměn – konkrétně prostřednictvím negativních úrokových sazeb. Žádná měna nemůže přežít, když ji trhají na kusy síly vyvíjené napětím mezi penězi pod státním monopolem a globálními měnovými trhy, zatímco občané daného státu zápasí s otázkou, proč by vůbec měli pro peníze pracovat, když si je lze opatřit stisknutím tlačítka. 

  Tato země je obklopena zeměmi, které se účastní politicky motivovaného měnového experimentu, jenž je odtržen od reality. Stačí několik málo let a ze zadlužené země se může stát světový šampion v exportu, protože tato přijatá měna je v dané zemi slabší, než by jí příslušelo. Jisté jižní země naopak musí být „zachraňovány“ značnými finančními injekcemi, protože je zde tato měna silnější, než by měla být. Zároveň jsou peníze příliš levné, což vede k růstu zadluženosti. Evropská centrální banka vyhrožuje dalšími „záchrannými opatřeními za každou cenu“. Téměř všechny centrální banky dnes chrání své oblasti působnosti určitou verzí plánované ekonomiky, čímž se přibližujeme hranici, při jejímž dosažení může být občanům upřena svoboda obchodování a může se rozpoutat pandemie, a předluženost, kterou trpí veřejný sektor, se v důsledku toho šíří i do soukromého sektoru. Panují obavy, že peníze a kapitál se budou zaměňovat tak dlouho, až společnost veškerý kapitál spotřebuje na důchody stále početnějších penzistů a peněžní stavidla se naplno otevřou. V takto silně narušených společnostech či jinými slovy parazitických společnostech, které se nejsou schopny poučit, bude narůstat poptávka po udržitelnosti – naděje tedy existuje!

  Pracuji pro společnost, která na trhu působí již 138 let, a i díky tomu přikládám udržitelnosti větší význam, než coby jen dalšímu z řady témat, o nichž se mají podávat výroční zprávy. Zkrátka a dobře se musím přiznat, že pochybuji o udržitelnosti všeobecně rozšířeného tlaku na vydávání zpráv o udržitelnosti. Není právě toto vynucování nekonečných zpráv jednou ze záležitostí, které bychom měli odsunout stranou, abychom měli více prostoru zaměřit se na samotnou činnost vedoucí k udržitelnosti? Ostatně, pravda nakonec vyjde najevo.

  K tomu je nicméně zapotřebí elementární důvěra, která však byla v současné atmosféře vytlačena strachem. S podezřením je nazíráno již i na to, když někdo byť jen promluví na obranu mlčení. Podivná doba, ve které nyní žijeme, převrací staré známé rčení „mluviti stříbro, mlčeti zlato“ naruby. Chtějí snad lidé, kteří se stále intenzivněji snaží vynucovat vydávání všemožných zpráv, skutečně tvrdit, že stříbro je cennější zlata? S potěšením sleduji, jak cenové signály generované vzájemným působením nabídky a poptávky na globálním trhu dávají za pravdu onomu nadčasovému rčení a vyvrací toto módní myšlení!

  K tomuto halasnému volání po nepřetržité produkci slovních projevů může přispívat i to, že naše ústa jsou konstantně otevřena, jelikož jsou v šoku z toho, kolik vjemů zpracovávají naše dvě uši. Velmi snadno se nechají svést nutkáním vyrovnat se záplavě těchto vjemů vlastní produkcí, v důsledku čehož pak trpí obě strany. Naše ústa tedy musí říkat více, než čemu jsou uzpůsobena, takže to, co z nich nakonec vychází, vyznívá prázdně, bezobsažně, nejistě a někdy je i vyloženě lživé. Naše uši zase musí slyšet více, než jsou s to snést, a tak přestávají vnímat. Ostatně, nápadně mnoho lidí se těší na víkend, na práci z domova či na dovolenou, aby mohli konečně „vypnout“.

  A chci se doznat ještě k jedné věci: mohu si zde napsat, co se mi zamane. Podvolil jsem se tlaku na sepsání Zprávy o udržitelnosti především proto, že ji mohu pojmout stručně. V našich závodech nepřetržitě měníme staré, použité a vyhozené předměty v nové, atraktivní a hodnotné výrobky, a náš výrobní proces tak dokonale ztělesňuje myšlenku udržitelné tvorby hodnot. Náš přístup nám pomáhá plně docenit naše zákazníky, zaměstnance i všechny ostatní lidi – vlastně i samotný život, celý svět a vše v něm. Věříme, že ekonomika a ochrana životního prostředí jsou spolu úzce propojeny jako členové jedné rodiny.


  Weinfelden, duben 2020
  Daniel Model

  „Díky odborným znalostem a nasazení našich zaměstnanců jsme schopni se nepřetržitě zlepšovat.“

  Naše aktivity

  Skupina Model

  Udržitelnost napříč generacemi

  Vyvíjíme, vyrábíme a dodáváme prvotřídní prodejní stojany a obalová řešení z hladkých a vlnitých lepenek.

  Jsme rodinný podnik a naše vedení se tak s výzvami přítomnosti a budoucnosti potýká již po několik generací. Jelikož chceme, aby se naše společnost i v budoucnu vždy opírala o principy udržitelnosti, musíme se neustále měnit, zlepšovat a uzpůsobovat v oblastech, které jsou v tomto ohledu nejpřínosnější. Těmito oblastmi jsou individuální integrita, výrobní cyklus papíru, kvalita výrobků, efektivní využívání zdrojů, dodavatelský řetězec, bezpečnost práce a naši zaměstnanci obecně.

   

  Integrita

  Udržitelnost je nám vlastní

  Nejednáme udržitelně proto, abychom sbírali certifikáty, i když jich řadu máme. Nejednáme udržitelně ani proto, abychom vyhověli zákonným předpisům a nařízením, i když je všechny plníme. Jednáme udržitelně jednoduše proto, že je nám to vlastní. Totéž platí také pro naši hluboce zakořeněnou potřebu neustále se zdokonalovat: děláme více, než po nás požaduje zákon a než je třeba pro splnění certifikačních požadavků. Řídíme se svými vlastními zákony.

  Náš Etický kodex slouží jako vodítko pro zodpovědné jednání našich společností ve společenských, ekologických i ekonomických záležitostech. Vychází z 10 zásad iniciativy UNGC (United Nations Global Compact). Iniciativa UNGC je nezávazná úmluva zaštítěná OSN, která sdružuje mezinárodní společnosti a organizace z celého světa a jejímž cílem je usměrňovat a formovat globalizaci na společenské a ekologické úrovni.

  Prostřednictvím internetové platformy SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange) poskytujeme aktuální informace o tom, jak jsou na tom naše procesy z hlediska udržitelnosti – a tyto údaje si mohou zpřístupnit i naši zákazníci. Byli jsme podrobeni auditu v souladu s auditním systémem SMETA (Sedex Members’ Ethical Trade Audit), který se zaměřuje na posuzování oblastí, jako je environmentální řízení, pracovní podmínky a bezpečnost a hygiena práce.

  Uzavřený výrobní cyklus papíru

  Přispíváme k budování cirkulární ekonomiky

  Své papírové produkty zhotovujeme v uzavřeném výrobním cyklu. Na tomto principu byla ostatně naše společnost v roce 1882 založena, protože lidé si již tehdy uvědomovali, že sběr a recyklace použitého papíru skýtají výhody nejen povahy finanční, ale také ekologické. A za celou dobu své existence jsme ani na chvíli nepřestali usilovat o optimalizaci tohoto cyklu.

  V současnosti vyrábíme z recyklovaného materiálu 85 % všech našich obalů. Primární vlákna, pokud je zákazník ve svých obalech požaduje, odebíráme od dodavatelů ze Skandinávie, Ruska nebo Spojených států. Ve všech našich závodech jsme schopni vyrábět produkty složené 100% z vláken s certifikací FSC (Forest Stewardship Council).

  Naše aktivity

  Sdílená odpovědnost

  Každý krok, který podnikneme, má nějaký dopad. Chceme-li se s těmito dopady důvěrně obeznámit, musíme nejdříve identifikovat řadu složitých vztahů a porozumět jim, přičemž některé z nich nejsou vůbec evidentní.

  Inspiraci v tomto ohledu nám vždy spolehlivě dodají naši zákazníci. Svými vysokými očekáváními stran našich produktů a služeb nás dennodenně motivují a podněcují k nepřetržitému sebezdokonalování.

  Našim zaměstnancům zase vděčíme za to, že jsme schopnosti neustále přicházet s novými inovacemi. Mají totiž možnost samostatně zužitkovávat své dovednosti. Tato svoboda jim umožňuje plně využít svůj potenciál, objevovat nové příležitosti, projevovat vlastní iniciativu a činit smělá rozhodnutí.

  Model Lean System

  Je pro nás hračka…

  být udržitelným partnerem. Náš systém Model Lean nám pomáhá vytvářet efektivnější, pružnější a stabilnější procesy.

  Naše procesy jsou rychlé a efektivní a jsou neustále optimalizovány. Pro naše zákazníky se vždy snažíme zajistit maximální bezpečnost, kvalitu a spolehlivost dodávek zboží, jakož i co nejvyšší přidanou hodnotu.

  Dbáme na to, aby každá námi implementovaná změna přispívala k ekologicky šetrnému růstu naší společnosti a zároveň minimalizovala potenciální negativní dopady našeho působení na životní prostředí, společnost a naše kolegy.

  "Model Lean System byl navržen na základě nápadů a metod používaných v štíhlém managementu."

  Přístup k podávání zpráv

  Tato Zpráva o udržitelnosti pojednává o letech 2017 a 2018. Jedná se o naši vůbec první podrobnou zprávu týkající se udržitelnosti.

  Tato Zpráva o udržitelnosti zahrnuje informace o všech aktivitách a klíčových údajích všech společností náležejících do skupiny Model. Ve zprávě jsme se zaměřili především na činnost naší švýcarské společnosti Model AG, , jelikož právě ve Švýcarsku se nacházejí papírny skupiny Model, které mají největší vliv na to, nakolik je naše působení ekologické.

  Tato zpráva byla vypracována v souladu se základní „Core“ verzí standardů GRI. Výsledná Zpráva o udržitelnosti nebyla zkontrolována externím odborníkem.

  Indikátory GRI

  Dokumentace ukazatelů GRI

  Tato zpráva odpovídá standardům organizace Global Reporting Initiative (GRI) a hlavní aspekty GRI propojuje se čtyřmi pilíři strategie udržitelnosti skupiny Model.

  GRI 102-14

  Strategy


  GRI 102-16

  Ethics and integrity


  GRI 102-18

  Governance


  GRI 102-40, 102-42 – 44

  Stakeholder engagement


  GRI 102-45 – 56

  Reporting practice


  K dalšímu tématu

  Kvalita

  Naše výrobky mají vliv na životní prostředí. Proto dbáme na to, aby byly neškodné.

  Udržitelnost

  Životní prostředí

  Naše výrobní procesy ještě nejsou uhlíkově neutrální. Ale děláme velký pokrok.

  Udržitelnost