• Obalová řešení Model

  Na míru vašim potřebám. Od bezpečných přepravních obalů až po rafinované krabičky na parfémy.

 • Optimalizujte svůj obal
 • Standardní sortiment Model
 • Know-how báze
 • Průmyslová řešení společnosti Model

  Vyvinuta specificky pro potřeby vašeho odvětví, důkladně otestována a maximálně nákladově efektivní.

 • Potraviny
 • Domácí spotřebiče
 • Kosmetika & hygiena
 • Spotřební zboží
 • Automotive
 • Chemikálie
 • Farmacie
 • Elektronika
 • E-Commerce
 • Logistika & přeprava
 • Nápoje
 • Průmyslové zboží
 • Nábytek
 • Služby Model

  Svými službami vás rádi podpoříme při realizaci vašich balicích a logistických procesů.

 • Design
 • Co-Packing
 • Recover
 • Logistics
 • Digitální tisk
 • Inspirace
 • Model Young Package
 • Vyberte si zemi a jazyk

  Naše strategie udržitelnosti

  Nechceme si nic nalhávat.

  Chceme si stanovit cíle, kterých můžeme skutečně dosáhnout

  Jednáme v souladu s vlastními jasně nastavenými hodnotami a pravidly. Jsme přesvědčeni, že ekologické a ekonomické zákony jsou spolu úzce provázány – jsou to dvě strany téže mince. Z tohoto přesvědčení vychází i naše celková vize a cíle, které pro sebe stanovujeme. Dbáme na to, aby se na cestě k dosažení těchto cílů nic neztratilo.

  Snažíme se vyvarovat plýtvání, zvláště pak v důsledku byrokratických tlaků spojených s neustále narůstajícími požadavky na dodržování všemožných předpisů. Ke své činnosti přistupujeme svědomitě a pečlivě, jednáme vždy pravdivě a vším, co děláme, se snažíme vytvářet hodnoty. Jsme si vědomi odpovědnosti, kterou máme ke svým zákazníkům, partnerům, zaměstnancům i životnímu prostředí, a svým působením se snažíme být všem přínosní.

  Dopis generálního ředitele: Mainstream nebo udržitelnost?

  Udržitelné je, když každý pracuje na posílení svého imunitního systému a na fenomén Pandemie reaguje klidně. Neudržitelné je šíření strachu, který se zároveň virálně šíří, oslabuje imunitní systém a podporuje poptávku po očkování s "povolením k nouzovému použití", což ještě více oslabuje imunitní systém.

  Je také zvláštní, když se v otázce klimatu podněcuje strach a zároveň se propaguje udržitelnost. V tomto duchu: Vytvářet mnoho rozpory mnoho zmatku, aby se pak lidé s vděčností chytali řádotvorného stébla politiky. Nás však těší, že v oblasti oběhového hospodářství působíme již 140 let. 

  Radost je to, co přetrvává, a to dělá lépe než jakákoli měna. Centrální banky neustále vytvářejí nové peníze z ničeho. Související protislužba ale dosud nebyla provedena a spořitelé jsou poškozováni negativními reálnými úrokovými sazbami. Měna nemůže vydržet, pokud je rozpolcená mezi státními monopolními penězi a globálními měnovými trhy a její občané se diví, proč musí pro peníze pracovat, když to jde i pouhým stisknutím tlačítka. Takto vyvolaná inflace, odvozená od "inflare", znamenajícího nafouknutí, je iluze, tedy neudržitelná. Širokou pozornost získala až tehdy, když se dostala i k spotřebnímu zboží.

  Švýcarsko je obklopeno zeměmi, které jsou součástí měnového experimentu, který je politicky motivován a ekonomicky odtržený od reality. Krátce po zavedení eura se zadlužená země stává světovým exportním šampionem, protože její měna je slabší než by měla být, a ostatní jižní země musí být "zachraňovány" masivními transferovými platbami, jelikož tato měna je silnější, než by přirozeně měla být. Je také příliš levná a láká tím k zadlužení. Evropská centrální banka hrozí dalšími "záchranářskými opatřeními za každou cenu". V současné době téměř všechny centrální banky pokrývají své pole působnosti určitou formou měnového socialismu. Tím se snižuje bariéra, která v případě pandemie zbavuje občany svobody obchodu a podnikání. Předluženost veřejné sféry se tak přenáší i do sféry soukromé. Bude záměna mezi penězi a kapitálem pokračovat tak dlouho, dokud nebude kapitál s plně otevřenými peněžními ventily zcela pohlcen společností pobírající důchody? V kontextu takto poškozených, příživnických a nepoučitelných společností musí růst touha po udržitelnosti. Nedostatečné strukturální zakotvení udržitelnosti vede nejprve k rozšíření jeho samotného pojmu.

  Proto zpochybňuji důvěryhodnost států a institucí, které plýtvají penězi daňových poplatníků, používají nouzová opatření a represivní sílu a vnucují nám nařízení o udržitelnosti. Takže i snaha o vypracování zprávy o udržitelnosti má byrokratický nádech. Neměli bychom o udržitelnosti méně mluvit a více se jí věnovat? Pravda se nakonec přeci jen ukáže. To však předpokládá prvotní důvěru, která je dnes zaháněna zaséváním strachu ze všech stran. Každý, kdo propaguje mlčení, je již podezřelý. Diskrétnost byla kdysi ctností - kam se poděla? Naše podivná doba tak dokázala zvrátit rčení "mluviti stříbro, mlčeti zlato". Chtějí nás snad tlaky na zprávy všeho druhu přesvědčit, že stříbro má větší cenu než zlato?

  Hluk řeči může být také poháněn trvalým rozhořčením úst nad jejich podřízeností oběma uším. Jak snadno podléhají svádějící rovnosti, což vede k tomu, že trpí obě strany. Ústa musí říkat víc, než k čemu jsou předurčena, takže z nich vycházejí zvuky prázdné, nereflektované, nesouhlasné, koktavé nebo lživé. A uši musí slyšet víc, než snesou, a začnou vypovídat. Proto chce tolik lidí vypnout!

  Nicméně mohu to zkrátit: Naše neustálá přeměna starého, použitého a vyřazeného v něco nového, krásného a důležitého je ukázkou udržitelného vytváření hodnot par excellence. Pomáhá nám vnímat, jak si vážíme zákazníků, zaměstnanců, bližních, života, světa a stvoření obecně. Ekonomika a ekologie pro nás pocházejí ze stejné rodiny - už to slyšíte.

  Ve Weinfeldenu v září 2023

  Daniel Model

  Přečtěte si celý dopis

  „Díky odborným znalostem a nasazení našich zaměstnanců jsme schopni se nepřetržitě zlepšovat.“

  Naše aktivity

  Odpovědnost

  Přijetí opatření proti změně klimatu

  I když ke globálnímu oteplování přispíváme, aktivně proti němu bojujeme. Kromě probíhajících opatření jsme se zavázali ke snižování emisí skleníkových plynů podle Pařížské dohody a standardu SBTi (Science Based Target) do roku 2030 s cílem dosáhnout čisté nuly. Každoročně také podáváme zprávu CDP o změně klimatu.

  Skupina Model

  Udržitelnost napříč generacemi

  Vytváříme špičková řešení a obaly z hladkých a vlnitých lepenek. Jako rodinný podnik řešíme současné i budoucí výzvy napříč generacemi.

   

  Zajišťujeme trvalou udržitelnost neustálým přizpůsobováním se v oblasti individuální integrity, cyklu papíru, kvality, zdrojů, dodavatelských řetězců, bezpečnosti a podmínek pro zaměstnance.

  Integrita

  Udržitelnost je nám vlastní

  Udržitelnost je naším vnitřním hnacím motorem, nejen snahou o certifikáty nebo dodržování právních předpisů.

  Náš Etický kodex, který je v souladu s 10 zásadami UNGC (United Nations Global Compact), řídí etické postupy.

   

  Překračujeme standardy pro zlepšování a vytváříme tím svůj vlastní standard.

  Používáme platformu SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange) pro sdílení dat o udržitelnosti a prošli jsme auditem SMETA (Sedex Members' Ethical Trade Audit), který zahrnuje životní prostředí, pracovní podmínky a bezpečnost.

  Uzavřený cyklus papíru

  Přispíváme k budování cirkulární ekonomiky

  Od našeho založení v roce 1882 prosazujeme princip uzavřeného cyklu papíru a uvědomujeme si hodnotu využití recyklovaného papíru. Více než 80 % našich obalů tvoří recyklovaný materiál.

  V případě potřeby se primární vlákno získává z Evropy nebo USA. Všechny naše závody mohou pro naše výrobky využívat 100% FSC certifikované vlákno.

  Naše aktivity

  Sdílená odpovědnost

  Každá akce přináší následky a vyžaduje pochopení složitých a někdy skrytých souvislostí. Chceme-li jim plně porozumět, musíme být schopni je identifikovat.

   

  Zákazníci nás inspirují, podněcují nás a nastavují vysoké standardy pro produkty a služby.

   

  Inovace od našich zaměstnanců jsou životně důležité – autonomie, kterou jim poskytujeme, uvolňuje potenciál, umožňuje jim identifikovat příležitosti, převzít iniciativu a činit odvážná rozhodnutí.

  Model Lean System

  Udržitelné procesy a růst šetrný k životnímu prostředí

  Jako udržitelný partner s vlastním nástrojem Model Lean System zlepšujeme agilní a stabilní procesy.

   

  Zajišťujeme rychlé, efektivní a optimalizované postupy, přičemž upřednostňujeme bezpečnost, kvalitu, spolehlivost dodávek a hodnotu pro zákazníka.

   

  Změny jsou zaměřeny na růst šetrný k životnímu prostředí, minimalizují dopad na přírodu, společnost a zaměstnance.

  „Model Lean System byl navržen na základě nápadů a metod používaných v štíhlém managementu.“

  Přístup k podávání zpráv

  Tato Zpráva o udržitelnosti pojednává o letech 2017 a 2018. Jedná se o naši vůbec první podrobnou zprávu týkající se udržitelnosti.

  Tato Zpráva o udržitelnosti zahrnuje informace o všech aktivitách a klíčových údajích všech společností náležejících do skupiny Model. Ve zprávě jsme se zaměřili především na činnost naší švýcarské společnosti Model AG, , jelikož právě ve Švýcarsku se nacházejí papírny skupiny Model, které mají největší vliv na to, nakolik je naše působení ekologické.

  Tato zpráva byla vypracována v souladu se základní „Core“ verzí standardů GRI. Výsledná Zpráva o udržitelnosti nebyla zkontrolována externím odborníkem.

  Indikátory GRI

  Dokumentace GRI indikátorů

  Tato zpráva odpovídá standardům organizace Global Reporting Initiative (GRI) a hlavní aspekty GRI propojuje se čtyřmi pilíři strategie udržitelnosti skupiny Model.

  GRI 102-14

  Strategie


  GRI 102-16

  Etika a integrita


  GRI 102-18

  Vedení organizace


  GRI 102-40, 102-42 – 44

  Zapojení zúčastněných stran


  GRI 102-45 – 56

  Postup podávání zpráv


  Kam dále?

  Naše pilíře udržitelnosti

  Zjistěte více o součástech, které dohromady tvoří naši strategii udržitelnosti.

  Udržitelnost

  Zjistěte více o tématu udržitelnosti

  Hodnocení CDP

  Známka B v hodnocení Climate Change

  Na cestě k CO₂ neutrálním obalům: Skupina Model poprvé dosáhla na známku B v hodnocení CDP pro změnu klimatu.

  Tiskové zprávy Udržitelnost
  Ocenění za CSR aktivity

  Získali jsme zlatou medaili EcoVadis

  Další potvrzení udržitelného podnikání, tentokrát v Model Kramp.

  Ocenění Udržitelnost
  Snížení emisí CO₂ – vědecky podložené cíle do roku 2030

  SBTi: Klimaticky neutrální obaly

  Stanovujeme jasné cíle pro snižování emisí ve výrobním procesu.

  Udržitelnost