• Model rješenja za pakiranje

  Prilagođena vašim potrebama. Od ambalaže za siguran transport do profinjenih kutija za parfeme.

 • Model standardni asortiman
 • Baza znanja
 • Usluge Model Grupe

  Našim uslugama podržavamo vaše procese pakiranja i logistike.

 • Design
 • Co-packing
 • Recover
 • Logistics
 • Model Grupa - Poduzeće

  Ovdje ćete pronaći sve informacije, činjenice i pozadinske informacije o Model Grupi.

 • Naše lokacije
 • Novosti
 • Inspiracija
 • Model Young Package
 • Odaberite svoju državu i jezik

  Kodeks ponašanja

  HR - 04/07/2017

  Osnovni principi

  Ovaj Kodeks ponašanja temelji se na duhu naše KVINTESENCIJE uključujući pitanja koja se tamo postavljaju, na koja svatko za sebe mora odgovoriti pojedinačno. Njegova je svrha poslužiti kao smjernica za odgovorno poslovanje u smislu društvenih, ekonomskih i ekoloških pitanja. Kodeks ponašanja je naša dobrovoljna inicijativa da postavimo temelje za pristojnost, integritet i vjerodostojnost Modela i njegovog tima te ga prenesemo u vanjski svijet.

  Svoju predanost odgovornom poslovnom ponašanju u pogledu transparentnosti, okoliša i korupcije formulirali smo u četiri predmetna područja. Naša vlastita predanost proteže se i na poslovne partnere oko nas i od njih očekujemo da se ponašaju s istim osjećajem odgovornosti.

  Prva tema: Ljudska prava

  Načelo 1: Podržavamo i cijenimo međunarodna ljudska prava u našoj sferi utjecaja

  Ljudska prava predstavljaju važno postignuće za zaštitu pojedinca od moćnih organizacija i institucija. Poštujemo i cijenimo ljudska prava koja je proglasila međunarodna zajednica i podržavamo poštivanje tih prava u našoj sferi utjecaja.

   

  Načelo 2: Osiguravamo da ne surađujemo u kršenju ljudskih prava 

  Provodeći naš due diligence u području ljudskih prava, nastojimo rano otkriti sve negativne učinke naših aktivnosti kako bismo ih spriječili ili sveli na najmanju moguću mjeru.

  Druga tema: Društveni organizam

  Načelo 3: Očuvanje slobode ugovaranja i udruživanja 

  Naša tvrtka predstavlja društveni organizam koji se sastoji od dobrovoljnih članova u kojem svatko radi ono što može i doprinosi cjelini. Od pojedinaca se očekuje da imaju što više slobode u druženju s drugima kako bi se njihove sposobnosti mogle u potpunosti poboljšati.

   

  Načelo 4: Zauzimamo stav o ukidanju prisilnog rada bilo koje vrste

  Isključujemo svaki oblik prisilnog rada. Podržavamo obrazovanje ljudskog kapitala, posebno stvaranjem mogućnosti zapošljavanja i korištenjem mogućnosti obrazovanja i daljnjeg usavršavanja. Osiguravamo da su naši zaposlenici upoznati s našom misijom i postupaju u skladu s tim.

   

  Načelo 5: Zauzimamo stav o ukidanju dječjeg rada

  Međunarodna organizacija rada (ILO) postavila je minimalnu dob za rad djece na 15 godina (kraj obveznog pohađanja škole).

  Švicarska je 1997. ratificirala Konvenciju UN-a o pravima djeteta i od tada sudjeluje u Međunarodnom programu ILO-a za ukidanje dječjeg rada (IPEC) uspostavljenom 1991. godine.

  Poštujemo ovu regulativu i osiguravamo da se naši poslovni partneri (uključujući dobavljače) također pridržavaju.

   

  Načelo 6: Zauzimamo stav o uklanjanju diskriminacije pri zapošljavanju i zapošljavanju

  Diskriminacija se definira kao svako razlikovanje, isključenje ili preferencija na temelju rase, boje kože, spola, vjere, političkog mišljenja ili nacionalnog ili društvenog podrijetla koje onemogućuje jednak tretman pri zapošljavanju i obrazovanju.

  Isključujemo diskriminaciju u gore navedenom području i sankcioniramo kršenje ovog načela.

  Treća tema: Zaštita okoliša

  Načelo 7: Naš pristup rješavanju ekoloških problema je prevencija 

  Održavamo učinkovit interni sustav upravljanja okolišem, slijedimo načelo prevencije i osiguravamo učinkovit plan za hitne slučajeve u slučaju štetnih ekoloških posljedica. Težimo kontinuiranom poboljšanju naših ekoloških rezultata i zauzimamo preventivni stav prema opasnostima za okoliš.

   

  Načelo 8: Poduzimamo korake prema odgovornom postupanju s okolišem

  Uvođenje, certificiranje i kontinuirano poboljšanje sustava upravljanja okolišem važan su aspekt našeg održivog poslovnog razvoja. U tu svrhu prikupljamo podatke tvrtke relevantne za okoliš (uključujući podatke o stvaranju otpada, emisijama, potrošnji energije i vode, curenju tvari i gospodarenju zemljištem). Pratimo programe sprječavanja onečišćenja okoliša. U našem poslovnom modelu ponovno koristimo materijale koji se mogu reciklirati.

   

  Načelo 9: Ulažemo u ekološki prihvatljive tehnologije

  Naša predanost usmjerena je na istraživanje i razvoj ekološki prihvatljivih proizvoda i tehnologija. Cijenimo korištenje obnovljivih izvora energije i kontinuirano poboljšanje energetske učinkovitosti.

  Četvrta tema: Borba protiv korupcije

  Načelo 10: Odbacujemo sve oblike korupcije, posebno ucjenu i mito

  Konkretno, jasno pokazujemo da se Konvencija UN-a protiv korupcije mora poštivati i predani smo tome. Odbacujemo sve oblike korupcije; ne nudimo niti primamo mito. Pridržavamo se pravila etičkog poslovnog ponašanja i očekujemo da naši zaposlenici pokažu visoku razinu osobnog integriteta.

  Imate li kakvih pitanja?

  Mi smo tu za vas

  Možete nas kontaktirati putem e-maila, putem kontakt obrasca ili osobno na telefon.

  Kontakt

  Inspirirajte se

  Naše najnovije priče

  Model mladog paketa 2024

  MYP intervju: Svijet slatkog pakiranja s Yücel Metinom

  Steknite neprocjenjiv uvid u ono što MYP suci traže, jer Yücel Metin dijeli svoje viđenje ovogodišnje teme «Slatkiši u kutiji».
  Industrija pića Model Young Package
  Model Young Package 2023

  Inoviranje ambalaže: Uvidi Petra Kundrata iz Pilsner Urquella

  Pregled procjene prototipova ambalaže Model Young Package sa stručnjakom iz pivske industrije.

  Beverages Model Young Package
  Dodjela nagrada

  Model Young Package 2023 konačni rezultati

  Dobitnici teme "Žedni ambalaže" za 2023. godinu predstavljenii su u Pragu 4. listopada, a ove je godine predstavljen jedinstveni dizajnerski izazov za Clock Craft pivovaru.

   

  Model Young Package
  Model Young Package 2023

  Izrada budućnosti: Pivovara Clock pridružuje se Model Young Package-u

  Put do inovativnih rješenja za pakiranje i kako uključiti sva osjetila.

  Model Young Package