Kodeks ponašanja

HR - 04/07/2017

Osnovni principi

Ovaj Kodeks ponašanja temelji se na duhu naše KVINTESENCIJE uključujući pitanja koja se tamo postavljaju, na koja svatko za sebe mora odgovoriti pojedinačno. Njegova je svrha poslužiti kao smjernica za odgovorno poslovanje u smislu društvenih, ekonomskih i ekoloških pitanja. Kodeks ponašanja je naša dobrovoljna inicijativa da postavimo temelje za pristojnost, integritet i vjerodostojnost Modela i njegovog tima te ga prenesemo u vanjski svijet.

Svoju predanost odgovornom poslovnom ponašanju u pogledu transparentnosti, okoliša i korupcije formulirali smo u četiri predmetna područja. Naša vlastita predanost proteže se i na poslovne partnere oko nas i od njih očekujemo da se ponašaju s istim osjećajem odgovornosti.

Prva tema: Ljudska prava

Načelo 1: Podržavamo i cijenimo međunarodna ljudska prava u našoj sferi utjecaja

Ljudska prava predstavljaju važno postignuće za zaštitu pojedinca od moćnih organizacija i institucija. Poštujemo i cijenimo ljudska prava koja je proglasila međunarodna zajednica i podržavamo poštivanje tih prava u našoj sferi utjecaja.

 

Načelo 2: Osiguravamo da ne surađujemo u kršenju ljudskih prava 

Provodeći naš due diligence u području ljudskih prava, nastojimo rano otkriti sve negativne učinke naših aktivnosti kako bismo ih spriječili ili sveli na najmanju moguću mjeru.

Druga tema: Društveni organizam

Načelo 3: Očuvanje slobode ugovaranja i udruživanja 

Naša tvrtka predstavlja društveni organizam koji se sastoji od dobrovoljnih članova u kojem svatko radi ono što može i doprinosi cjelini. Od pojedinaca se očekuje da imaju što više slobode u druženju s drugima kako bi se njihove sposobnosti mogle u potpunosti poboljšati.

 

Načelo 4: Zauzimamo stav o ukidanju prisilnog rada bilo koje vrste

Isključujemo svaki oblik prisilnog rada. Podržavamo obrazovanje ljudskog kapitala, posebno stvaranjem mogućnosti zapošljavanja i korištenjem mogućnosti obrazovanja i daljnjeg usavršavanja. Osiguravamo da su naši zaposlenici upoznati s našom misijom i postupaju u skladu s tim.

 

Načelo 5: Zauzimamo stav o ukidanju dječjeg rada

Međunarodna organizacija rada (ILO) postavila je minimalnu dob za rad djece na 15 godina (kraj obveznog pohađanja škole).

Švicarska je 1997. ratificirala Konvenciju UN-a o pravima djeteta i od tada sudjeluje u Međunarodnom programu ILO-a za ukidanje dječjeg rada (IPEC) uspostavljenom 1991. godine.

Poštujemo ovu regulativu i osiguravamo da se naši poslovni partneri (uključujući dobavljače) također pridržavaju.

 

Načelo 6: Zauzimamo stav o uklanjanju diskriminacije pri zapošljavanju i zapošljavanju

Diskriminacija se definira kao svako razlikovanje, isključenje ili preferencija na temelju rase, boje kože, spola, vjere, političkog mišljenja ili nacionalnog ili društvenog podrijetla koje onemogućuje jednak tretman pri zapošljavanju i obrazovanju.

Isključujemo diskriminaciju u gore navedenom području i sankcioniramo kršenje ovog načela.

Treća tema: Zaštita okoliša

Načelo 7: Naš pristup rješavanju ekoloških problema je prevencija 

Održavamo učinkovit interni sustav upravljanja okolišem, slijedimo načelo prevencije i osiguravamo učinkovit plan za hitne slučajeve u slučaju štetnih ekoloških posljedica. Težimo kontinuiranom poboljšanju naših ekoloških rezultata i zauzimamo preventivni stav prema opasnostima za okoliš.

 

Načelo 8: Poduzimamo korake prema odgovornom postupanju s okolišem

Uvođenje, certificiranje i kontinuirano poboljšanje sustava upravljanja okolišem važan su aspekt našeg održivog poslovnog razvoja. U tu svrhu prikupljamo podatke tvrtke relevantne za okoliš (uključujući podatke o stvaranju otpada, emisijama, potrošnji energije i vode, curenju tvari i gospodarenju zemljištem). Pratimo programe sprječavanja onečišćenja okoliša. U našem poslovnom modelu ponovno koristimo materijale koji se mogu reciklirati.

 

Načelo 9: Ulažemo u ekološki prihvatljive tehnologije

Naša predanost usmjerena je na istraživanje i razvoj ekološki prihvatljivih proizvoda i tehnologija. Cijenimo korištenje obnovljivih izvora energije i kontinuirano poboljšanje energetske učinkovitosti.

Četvrta tema: Borba protiv korupcije

Načelo 10: Odbacujemo sve oblike korupcije, posebno ucjenu i mito

Konkretno, jasno pokazujemo da se Konvencija UN-a protiv korupcije mora poštivati i predani smo tome. Odbacujemo sve oblike korupcije; ne nudimo niti primamo mito. Pridržavamo se pravila etičkog poslovnog ponašanja i očekujemo da naši zaposlenici pokažu visoku razinu osobnog integriteta.

Imate li kakvih pitanja?

Mi smo tu za vas

Možete nas kontaktirati putem e-maila, putem kontakt obrasca ili osobno na telefon.

Kontakt

Inspirirajte se

Naše najnovije priče

Savršeno pakiranje za E-commerce

Zahtjevi za pakiranjem za e-trgovinu rastu. Ovdje ćemo vam reći o optimalnom pakiranju za slanje.

E-trgovina Inovacije proizvoda
Pobjednik

Pobjednik Model Young Package 2022

Pakiranje hrane kao izazov. Najveće međunarodno natjecanje u dizajnu ambalaže objavljuje rezultate.

Model Young Package
Automatsko pakiranje

E-trgovina: Optimizacija u procesu pakiranja

Internetska maloprodaja ima koristi od automatskih procesa pakiranja. Naš kolega Stephan Hägele objašnjava zašto – i otkriva trendove e-trgovine.

E-trgovina Intervjui
Neobični primjeri

Slanje biljaka poštom

Slanje biljaka sa zemljom u posudama – da li se to može? Da, s pravim pakiranjem za slanje. Model je takvo pakiranje posebno razvio za start-up Mary and Plants.