• Obalová řešení Model

  Na míru vašim potřebám. Od bezpečných přepravních obalů až po rafinované krabičky na parfémy.

 • Optimalizujte svůj obal
 • Standardní sortiment Model
 • Know-how báze
 • Průmyslová řešení společnosti Model

  Vyvinuta specificky pro potřeby vašeho odvětví, důkladně otestována a maximálně nákladově efektivní.

 • Potraviny
 • Domácí spotřebiče
 • Kosmetika & hygiena
 • Spotřební zboží
 • Automotive
 • Chemikálie
 • Farmacie
 • Elektronika
 • E-Commerce
 • Logistika & přeprava
 • Nápoje
 • Průmyslové zboží
 • Nábytek
 • Služby Model

  Svými službami vás rádi podpoříme při realizaci vašich balicích a logistických procesů.

 • Design
 • Co-Packing
 • Recover
 • Logistics
 • Digitální tisk
 • Inspirace
 • Model Young Package
 • Vyberte si zemi a jazyk

  Právní informace

  MODEL HOLDING AG

  Model Holding AG

  • Industriestrasse 33
  • CH-8570 Weinfelden
  • +41 71 626 71 11
  • Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v kantonu Thurgau
  • DIČ: CHE-100.643.606

  PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI MODEL HOLDING AG

  • Předseda Dr. Daniel Model
  • Místopředseda Elisabeth Model
  • Člen Daniel Aegerter
  • Člen Benedikt Goldkamp

  Holdingovou a řídící společností skupiny Model je Model Holding AG, jejímž 100% vlastníkem je rodina Model. Sídlo společnosti se nachází ve švýcarském Weinfeldenu. Skupina Model zaměstnává více než 4 200 lidí a prostřednictvím svých dceřiných společností působí po celé Evropě. Jejími hlavními trhy jsou Švýcarsko, Německo, Rakousko, Francie, Nizozemsko, Belgie, Lucembursko, Česká republika, Polsko, Slovensko, Ukrajina a Chorvatsko.

  Coby podnik usilující o maximální optimalizaci provozu se opíráme o efektivní obchodní procesy a hodnotové toky. Jednotlivé společnosti skupiny mají procesně orientovanou organizační strukturu, pracují s vlastními prodejními a vývojovými týmy a operují s vysokou mírou autonomie v rozhodování.

  Spojte se s námi

   

  VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

  S ohledem na technické vlastnosti internetu nelze poskytnout žádnou záruku stran pravdivosti, správnosti ani úplnosti informací na internetu zveřejněných. Zaručit nelze ani dostupnost a fungování těchto internetových stránek a jejich obsahu.

  V rozsahu vymezeném právními předpisy vylučujeme vlastní odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé i jakékoli jiné škody vzniklé v důsledku používání těchto internetových stránek nebo nedostupnosti údajů a informací na těchto internetových stránkách zveřejněných bez ohledu na příčinu vzniku daných škod.

   

  PRÁVA K OBRÁZKŮM

  Všechny fotografie zveřejněné na těchto internetových stránkách jsou chráněny autorskými právy. Nepovolené kopírování a ukládání informací uvedených na těchto internetových stránkách je výslovně zakázáno a je trestné.

   

  AUTORSKÁ PRÁVA A DOPLŇKOVÁ AUTORSKÁ PRÁVA

  Obsah těchto internetových stránek je chráněn autorskými právy. Informace zde uvedené jsou určeny výhradně k osobnímu použití. Jakékoli jiné použití těchto informací, zejména jejich ukládání do databází, kopírování a jakákoli forma komerčního použití těchto informací, jakož i jejich předání třetí straně, a to i v částečné nebo upravené podobě, je bez souhlasu příslušné organizace zakázáno. Nedovolené kopírování a ukládání informací uvedených na těchto internetových stránkách je výslovně zakázáno a je trestné.

  Je zakázáno jakkoli začleňovat jednotlivé stránky naší nabídky do externích rámců. Veškerá užití mužského rodu v obsahu těchto stránek v případech, kdy se vztahují na osoby, zahrnují stejnou měrou muže i ženy.

   

  EXTERNÍ ODKAZY

  Tyto internetové stránky obsahují odkazy na jiné internetové stránky, na jejichž obsah nemá provozovatel těchto internetových stránek žádný vliv. Z tohoto důvodu provozovatel těchto internetových stránek nemůže nést odpovědnost za jejich obsah.

  Za obsah internetových stránek, na něž je zde odkazováno, a správnost informací na nich uvedených nese odpovědnost jejich příslušný provozovatel. V době vytvoření těchto odkazů nebylo zjištěno žádné porušení zákona. V případě zjištění jakéhokoli porušení zákona, bude příslušný odkaz neprodleně odstraněn.