• Obalová řešení Model

  Na míru vašim potřebám. Od bezpečných přepravních obalů až po rafinované krabičky na parfémy.

 • Optimalizujte svůj obal
 • Standardní sortiment Model
 • Know-how báze
 • Průmyslová řešení společnosti Model

  Vyvinuta specificky pro potřeby vašeho odvětví, důkladně otestována a maximálně nákladově efektivní.

 • Potraviny
 • Domácí spotřebiče
 • Kosmetika & hygiena
 • Spotřební zboží
 • Automotive
 • Chemikálie
 • Farmacie
 • Elektronika
 • E-Commerce
 • Logistika & přeprava
 • Nápoje
 • Průmyslové zboží
 • Nábytek
 • Služby Model

  Svými službami vás rádi podpoříme při realizaci vašich balicích a logistických procesů.

 • Model Design
 • Model Co-Packing
 • Model Recover
 • Model Logistics
 • Inspirace
 • Model Young Package
 • Vyberte si zemi a jazyk

  Kvalita

  Kvalita je stav, který vnímáme jako neodmyslitelnou součást našich aktivit.

  Silný vztah ke kvalitě

  Výrobky je podle nás možné používat bez obav o životní prostředí tehdy, pokud na jejich výrobu bylo použito jen absolutní minimum potřebných materiálů. Obaly výrobků pak lze podle nás bez obav používat, pokud jsou odolné a chrání svůj obsah.

  Pro nás tato ochrana spočívá v používání materiálů vhodných pro kontakt s potravinami, z nichž nemohou do potravin migrovat žádné látky, a v dodržování hygienických opatření, která přinejmenším splňují mezinárodní normy.

  Stručně řečeno, naše produkty můžete s klidem používat jen tehdy, pokud dokážeme eliminovat veškeré pochyby o nezávadnosti a pokud vám jejich používání místo obav přináší jen radost. Naším cílem je zkrátka učinit vás šťastnými – a o tom pochybovat nemusíte!

  1. Naše ambice

  Staré a použité přetváříme ve zbrusu nové

  Obaly jsou nepostradatelnou součástí hodnotových řetězců, ať už lokálních nebo globálních. Máme obaly, kterým můžeme poděkovat za to, že potraviny zůstávají déle čerstvé a mohou být skladovány po delší dobu. Dále obaly, které umožňují přesné dělení a měření zboží. Umožňují také stohování zboží, usnadňují manipulaci s ním, pomáhají efektivně využívat prostor během přepravy a usnadňují automatizaci v procesu balení. A co je nejdůležitější? Zajišťují, aby se zboží dostalo na místo určení pohromadě.

  Obal je platforma pro obsah a branding a ve finále jeho design a styl ovlivňují, zda se zákazník rozhodne koupit konkrétní produkt. Proto není pochyb o tom, jak moc jsou důležité.

  Na druhou stranu však ovlivňují naše životní prostředí. Proto se nedíváme jen na přednosti a nevýhody obalů, ale zaměřujeme se také na vývoj a zejména na kvalitu těch, které vyrábíme.

  „Do roku 2030 bude ve všech našich závodech implementován uznávaný systém pro řízení bezpečnosti produktů.“

  2. Naše aktivity

  Jsme na sebe přísní

  Kontinuálně monitorujeme kvalitu všech svých výrobních procesů. Veškeré klíčové informace týkající se výrobního řetězce jsou zdokumentovány v prohlášení o našich zásadách, které pokrývá celou řadu oblastí od skladovacích podmínek přes sledovatelnost po certifikáty a příměsi.

  V rámci těchto snah pracujeme s certifikovanými procesy kontroly jakosti a systémy řízení. Ve svých laboratořích a k výrobě příměsí pro potravinové obaly využíváme nejmodernější technologie. Zákazníci v našich výrobních závodech pravidelně provádí audity a jejich podněty jsou pro nás neocenitelným zdrojem nápadů na další optimalizace a inovace.

  Testování je nám vlastní

  Všechny naše závody splňují normu řízení jakosti ISO 9001. Výrobní závody, ve kterých produkujeme obaly na potraviny, jsou certifikovány podle normy BRC Global Standard pro bezpečnost výrobků. Většina obchodních řetězců vyžaduje splnění této normy jako závazný předpoklad spolupráce s dodavateli primárních a sekundárních potravinových obalů.

  S tím se však nespokojíme. Zkušení auditoři z nezávislých externích certifikačních orgánů nejen přispívají k tomu, abychom splňovali předpoklady různých norem, ale díky pravidelným konzultacím jsou pro nás rovněž velmi cenným zdrojem podnětů, které nám pomáhají neustále zlepšovat naše procesy. Zvláštní zmínku si zde zaslouží náš závod ve Weinfeldenu, který obdržel špičkové hodnocení AA za splnění velmi vysokých hygienických standardů podle obalové normy BRC Global Standard.

  Pečujeme o to, abyste si mohli pochutnávat bez obav

  Kromě papíru a vlnitých lepenek pracujeme také s tiskovými barvami, laky a lepidly, což jsou materiály, k jejichž volbě a použití u potravinářských obalů je třeba přistupovat obzvlášť svědomitě a pečlivě.

  V závodech Model proto k výrobě potravinářských obalů používáme pouze takové materiály, které zabalené potraviny nejen nemohou kontaminovat žádnými škodlivými látkami, ale navíc ani v nejmenším neovlivňují jejich vůni, chuť a chemické složení. Naši dodavatelé musí prokazovat, že veškeré látky v dodávaných produktech splňují naše vysoké nároky.

  Naše výrobky jsou pro spotřebitele naprosto bezpečné.

  Čistota na prvním místě

  Jelikož se mnohé z našich obalů dostávají i do čistých potravinářských provozů, je pro nás hygiena nesmírně důležitá. Hygienické zásady nechápeme pouze jako nezávazná vodítka, ale naprosto zásadní principy. S těmito zásadami pravidelně obeznamujeme i všechny své zaměstnance a dáváme jim jasné instrukce, abychom zajistili jejich dodržování. Díky tomu naši zaměstnanci považují za přirozené jíst a pít pouze v odpočívárnách a zákaz kouření ve firemních prostorách vnímají jako samozřejmost.

  Stejně vysoké nároky jako na své dodavatele a návštěvníky klademe také sami na sebe. A vždy dbáme na to, aby se v našich výrobních prostorách nepohyboval nikdo, kdo k tomu nemá oprávnění.

  Co se bezpečnosti výrobků týče, splňujeme následující mezinárodní normy, které navíc podle potřeby dále rozvíjíme:

  • GMP (Good Manufacturing Practice)
  • BRC/IOP (British Retail Consortium, Institute of Packaging)
  • HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points).

  Opíráme se o lidi a stroje

  Neustále se snažíme eliminovat příležitosti pro vznik chyb. Klíčovým nástrojem je pro nás v tomto ohledu automatizace našich závodů a výrobních procesů.

  Automatizace nám umožňuje minimalizovat prostor pro chyby způsobené nepozorností nebo neopatrností. Automatizace tak nejen zvyšuje kvalitu našich výrobků, ale navíc pomáhá snižovat množství vznikajícího odpadu.

  Automatizace může být zdlouhavá a komplikovaná, ale zároveň je motivující pro naše techniky a procesní inženýry a podněcuje je ke skvělým výkonům.

  3. Naše cíle

  Do roku 2030 bude ve všech našich závodech implementován uznávaný systém pro řízení bezpečnosti produktů. Tohoto cíle dosáhneme za pomoci stabilních procesů a díky jejich nepřetržitému zdokonalování zaměřenému na zajištění co nejpřesnější a v maximální možné míře bezchybné výroby.

  Snížíme (nebo alespoň zachováme) stávající počet reklamací, zkrátíme dobu realizace a dodání a zároveň zvýšíme svou produktivitu. Těchto cílů dosáhneme díky cíleným investicím do nových technologií a za pomoci našich vysoce kvalifikovaných zaměstnanců.

  Informace o GRI

  Dokumentace indikátorů GRI

  Tato zpráva odpovídá standardům organizace Global Reporting Initiative (GRI) a hlavní aspekty GRI propojuje se čtyřmi pilíři strategie udržitelnosti skupiny Model.

  GRI 416-1 – 416-2, 417-1

  Bezpečnost a ochrana zdraví zákazníků


  K dalším tématům

  Strategie a vize

  Nechceme vás klamat. Chceme si stanovit cíle, které můžeme skutečně dosáhnout.

  Udržitelnost

  Životní prostředí

  Naše výrobní procesy ještě nejsou uhlíkově neutrální. Ale děláme velký pokrok.

  Udržitelnost

  Zaměstnanci

  Stručně řečeno, delegujeme odpovědnost. Na každého člověka.

  Udržitelnost

  Dodavatelský řetězec

  Zůstáváme u toho, co se nám líbí. A máme rádi příkladné partnery.

  Udržitelnost