• Obalová řešení Model

  Na míru vašim potřebám. Od bezpečných přepravních obalů až po rafinované krabičky na parfémy.

 • Optimalizujte svůj obal
 • Standardní sortiment Model
 • Know-how báze
 • Průmyslová řešení společnosti Model

  Vyvinuta specificky pro potřeby vašeho odvětví, důkladně otestována a maximálně nákladově efektivní.

 • Potraviny
 • Domácí spotřebiče
 • Kosmetika & hygiena
 • Spotřební zboží
 • Automotive
 • Chemikálie
 • Farmacie
 • Elektronika
 • E-Commerce
 • Logistika & přeprava
 • Nápoje
 • Průmyslové zboží
 • Nábytek
 • Služby Model

  Svými službami vás rádi podpoříme při realizaci vašich balicích a logistických procesů.

 • Design
 • Co-Packing
 • Recover
 • Logistics
 • Digitální tisk
 • Inspirace
 • Model Young Package
 • Vyberte si zemi a jazyk

  Dodavatelský řetězec

  Naše zákazníky podporujeme v celém hodnotovém řetězci.

  Vybíráme to nejlepší ve prospěch našich partnerů

  Koneckonců takových partnerů máme opravdu mnoho. Své zboží nám dodává a službami podporuje celkem 1 800 malých, středních a velkých společností.

  Každého partnera si vybíráme velmi pečlivě, abychom měli jistotu, že sdílí naše hodnoty, a důkladně kontrolujeme kvalitu a bezpečnost dodávaných produktů. Ve svých nákupních podmínkách jasně uvádíme, že na svůj dodavatelský řetězec klademe vysoké nároky, které musí bez výjimky splňovat každý jeho článek.

  Naše ambice a cíle

  Pevné vazby se spolehlivými partnery

  Své dodavatele si vždy vybíráme velice pečlivě, obzvláště pak dodavatele papíru. A protože právě papír tvoří největší část objemu nákupu celé skupiny Model, dbáme na to, abychom každého ze svých dodavatelů důvěrně znali. S každým z těchto partnerů jsme neustále ve spojení a všechny pravidelně podrobujeme auditům.

  Pokud zjistíme, že kvalita přestala odpovídat našim požadavkům a dodavatel nezjedná nápravu, ukončíme s ním spolupráci.

  „Do roku 2030 musí všichni naši přímí dodavatelé ve svých interních auditech dosáhnout hodnocení kategorie A.“

  Chceme, aby všichni naši přímí dodavatelé do roku 2030 dosáhli ve vlastních auditech hodnocení kategorie A. K tomu, abychom zajistili důslednou aplikaci a plnění našich požadavků na udržitelnost v rámci dodavatelského řetězce, využíváme následující opatření:

  • Naše požadavky na udržitelnost jsou uplatňovány všemi členy skupiny Model a navíc jsou vztahovány také na nákup a dodávky příměsí.
  • Vybíráme si dodavatele, kteří již splňují požadavky na hodnocení kategorie A, nebo případně vybraným dodavatelům pomáháme této úrovně dosáhnout.
  • Po stále více dodavatelích požadujeme provádění vlastních interních auditů.

  Naše aktivity

  Pokud s námi chcete spolupracovat, musíte mít co nabídnout

  Spolupracujeme s více než 1 800 partnery po celé Evropě, nakupujeme dřevní vlákna, lepidla, tiskové barvy, laky a další.

   

  Vítáme spolupráci i s malými společnostmi a nastavujeme jasné a stručné nákupní podmínky. Svůj dodavatelský řetězec vyhodnocujeme a posuzujeme právě na základě plnění těchto podmínek.

  Naše dodavatelské řetězce jsou stabilní

  Geopolitické dění přineslo výzvy. Denně prověřujeme nejdůležitější dodavatelské řetězce a v případě potřeby zvažujeme nové dodavatele.

   

  Naše papírny, které jsou klíčové pro výrobu vlnité lepenky, jsou základem spolehlivosti. Uprostřed okolního dění zůstávají naše dodavatelské řetězce stabilní.

  Posílení dodavatelského řetězce

  Akvizice papírny Eilenburg (DE) posiluje náš dodavatelský řetězec a zajišťuje 100% soběstačnost v oblasti recyklované vlnité lepenky.

   

  Výhodná poloha Eilenburgu, v blízkosti dalších závodů na vlnitou lepenku, znamená také kratší dopravní vzdálenosti ve srovnání s dodáním ze Švýcarska.

  Držíme slovo a necháváme za sebe mluvit své činy

  Naši dodavatelé se zavazují dodržovat nařízení EU o chemických látkách REACH, zákony o životním prostředí a kodex chování BSCI, který zakazuje diskriminaci, zajišťuje spravedlivé mzdy a dodržuje lidská práva a bezpečnostní standardy.

   

  To se vztahuje i na dodavatele našich dodavatelů a pokrývá tak celý dodavatelský řetězec skupiny Model. Udržitelnost, odpovědné zacházení se zdroji a ochrana životního prostředí jsou na prvním místě.

  Kontrolujeme vše do posledního detailu

  Dodavatele pravidelně posuzujeme prostřednictvím vlastních auditů a analýz.

   

  U papíru provádíme opakované audity u klíčových výrobců, zvyšujeme úroveň udržitelnosti zkoumáním kvality, procesů a školení. Náš přísný výběrový proces splňuje vysoké standardy a míří výše.

   

  Proces due diligence zahrnuje interní audity, posouzení rizik, zlepšení a kontrola pokroku. Neuspokojivý pokrok vede k rozvávání spolupráce s dodavatelem.

  Kam dále?

  Naše pilíře udržitelnosti

  Zjistěte více o součástech, které dohromady tvoří naši strategii udržitelnosti.

  Udržitelnost

  Zjistěte více o tématu udržitelnosti

  Hodnocení CDP

  Známka B v hodnocení Climate Change

  Na cestě k CO₂ neutrálním obalům: Skupina Model poprvé dosáhla na známku B v hodnocení CDP pro změnu klimatu.

  Tiskové zprávy Udržitelnost
  Ocenění za CSR aktivity

  Získali jsme zlatou medaili EcoVadis

  Další potvrzení udržitelného podnikání, tentokrát v Model Kramp.

  Ocenění Udržitelnost
  Snížení emisí CO₂ – vědecky podložené cíle do roku 2030

  SBTi: Klimaticky neutrální obaly

  Stanovujeme jasné cíle pro snižování emisí ve výrobním procesu.

  Udržitelnost