• Obalová řešení Model

  Na míru vašim potřebám. Od bezpečných přepravních obalů až po rafinované krabičky na parfémy.

 • Optimalizujte svůj obal
 • Standardní sortiment Model
 • Know-how báze
 • Průmyslová řešení společnosti Model

  Vyvinuta specificky pro potřeby vašeho odvětví, důkladně otestována a maximálně nákladově efektivní.

 • Potraviny
 • Domácí spotřebiče
 • Kosmetika & hygiena
 • Spotřební zboží
 • Automotive
 • Chemikálie
 • Farmacie
 • Elektronika
 • E-Commerce
 • Logistika & přeprava
 • Nápoje
 • Průmyslové zboží
 • Nábytek
 • Služby Model

  Svými službami vás rádi podpoříme při realizaci vašich balicích a logistických procesů.

 • Design
 • Co-Packing
 • Recover
 • Logistics
 • Digitální tisk
 • Inspirace
 • Model Young Package
 • Vyberte si zemi a jazyk

  The Extra in the Ordinary

  Neboli nevšednost všedního - právě to se snažíme znovu a znovu objevovat a vyzdvihovat. Zde se můžete seznámit s naší společností a se zásadami Quintessence, o které se ve svém působení opíráme. A navíc vám představíme náš uzavřený cyklus papíru.

  Možná si říkáte, že...

  ... vlnitá lepenka je docela všední a snad až nudná záležitost. Ale zkuste se na ni podívat jinýma očima – v Modelu se zdánlivě všední věci snažíme přetvářet v něco veskrze nevšedního.

  Vezmeme odpadní papír a proměníme jej v nádherný obal. Tato metamorfóza představuje náš hodnotový řetězec, ve kterém se snoubí hospodárnost s udržitelností. Tento proces nás inspiruje již po desetiletí. Obaly a jejich skrytá krása jsou naše vášeň. Když se podíváte pořádně, najdete půvab a sílu i v tom zdánlivě nejvšednějším obalu.

  Rádi vás budeme inspirovat. Vždy se snažíme vyzdvihnout nevšední stránky všedních věcí. The Extra in the Ordinary - nevšednost všedního.

  „Jsme zapálení výrobci obalů.“

  Daniel Model, CEO & předseda správní rady

  Quintessence skupiny Model

  Naše ideály dávají poznat, o co usilujeme. Určují naše směrování i naši budoucnost. A to, do jaké míry jsme jim oddáni, definuje naši osobní integritu.

  Pohnutky jsou elementární síly, které řídí naši vůli a často zůstávají skryty až do chvíle, kdy se projeví v podobě našich činů – proto může být velmi přínosné snažit se je poznat. Jaké pohnutky vedou vaše činy?

  Pravidla jsou vztahy, kterým musíme porozumět, chceme-li najít správné způsoby práce a aplikovat je. Učení se je klíčové.

  Se u nás cítí jako doma

  Hospodárnost

  Hospodárnost si představujeme jako bytost, která se mezi členy společnosti Model cítí jako mezi svými. Hospodárnost přesně ví, co je zač, co chce a jak toho dosáhnout, protože se řídí jasnými pravidly. Je úsporná, opatrná, vytváří hodnoty, je precizní, upřímná, obezřetná a pozorná. Nic jí totiž neunikne a vše proměňuje v něco hodnotného. S plýtváním nemá slitování.

  Hospodárnost ožívá, když se promítne v pravidlech. Tímto způsobem vytváříme hodnoty a vytváření hodnot je smyslem naší existence.

  Hospodárnost v sobě zahrnuje rovněž výkonnost a efektivitu. Zdroje využíváme s rozumem a snažíme se z nich vytěžit maximum. Naše rozhodnutí se řídí zásadami hospodárnosti a vždy mají za cíl posílit naši společnost. Všechny naše činnosti jsou systematicky orientovány na vytváření hodnot.

  Jednoznačná výhra

  Učení

  Plat není to jediné, co prací v naší společnosti získáváme. Důležitější než cokoli jiného je to, co se naučíme. Chceme, aby naši zaměstnanci vytěžili maximum z toho, co se v naší společnosti mohou vlastním přičiněním naučit, a každý den si z práce domů odnesli co nejvíce poznatků. K tomu je zapotřebí, aby projevili zájem a ochotu přijímat nové myšlenky. Schopnost a vůle přemýšlet jsou zcela klíčové, protože chceme zpochybňovat zavedené postupy a hledat lepší řešení.

  V kultuře učení se na problém nepohlíží jako na něco negativního, ale jako na příležitost něco se naučit, protože lidi motivuje k přemýšlení. V kultuře zaměřené na řešení problémů je práce zábavou, protože všichni uvažují a jednají stejným způsobem – způsobem orientovaným na řešení problémů.

  Učení vede k prohlubování a rozšiřování vědomostí. Rozšiřování naší společnosti je jedním ze stěžejních prvků naší strategie a jde tak ruku v ruce s rozšiřováním našeho vědomí.

  1 + 1 = 3

  Spolupráce

  Naše společnost je v podstatě společný projekt, jelikož úspěch jednotlivce lze přetvořit ve smysluplný celek pouze ve spolupráci s dalšími lidmi. Ideální spolupráci by bylo možné vyjádřit rovnicí 1 + 1 = 3. Praktickým příkladem tohoto zdánlivě zázračného výsledku je produktivní konverzace, během níž si její účastníci vymění vědomosti. Ve skutečnosti je však účinnost spolupráce často nižší než 2, neboli očekávaný čistě matematický výsledek této operace. Pokud se v tomto ohledu dokážeme zdokonalit, otevřou se nám dveře k pokladu, který potřebujeme v zájmu své budoucnosti získat.

  Klíčem k úspěšné spolupráci je důvěra – ale kde se bere a jak ji můžeme získat? Jak můžeme stimulovat a rozvíjet upřímnou touhu po obecném blahu? Co musím udělat, abych se stal tím, kým skutečně jsem?

  Když dojde ke konfliktu, je výsledkem této rovnice záporné číslo. Jak konflikty vznikají? A jak lze konflikt proměnit z hrozby v přínos pro společnost?

  Jasné požadavky

  Kvalita

  Láska ke kvalitě vyjadřuje, jak si ceníme své vlastní existence a svého chování - může tedy formovat naše vnímání, myšlenky, pocity i činy. Naše sebeúcta nám umožňuje pracovat svědomitě a spolehlivě. Hrdost na vykonávané zaměstnání funguje jako odrazový můstek, díky kterému můžeme odvádět nejlepší možnou práci. Aspirujeme na nulovou chybovost a pociťujeme niternou potřebu nepřetržitě se zdokonalovat.

  Tento náš bytostný postoj je podpořen stabilními procesy a jasně definovanými, měřitelnými standardy kvality.

  Když nastane problém s kvalitou, máme tendenci vinit druhé. Jak můžeme přejít z dočasně pohodlné role oběti do role zodpovědného aktéra? Kde čerpat potřebnou sílu a vytrvalost? Jaký vztah propojuje kvalitu a kvantitu? Jaké povahy a jakého druhu jsou argumenty, pomocí nichž je kvalita opakovaně napadána, a jak je lze kontrovat?

  Prostor pro vlastní hodnoty

  Individuální integrita

  Dáváme-li svým chováním najevo své hodnoty a ideály, vyjevujeme tím také míru své osobní integrity.

  Zahrnují čtyři výše uvedená témata – hospodárnost, učení, spolupráce a kvalita – všechny hodnoty, které jsou pro vás zásadní? Pokud ne, zde máte prostor doplnit, co v tomto výčtu postrádáte.

  Jaké hodnoty a ideály chcete hájit a zosobňovat? A jste také připraveni nést všechny následky?

  Stáhněte si plné znění Quintessence níže:

  Filename
  Quintessence_CZ.pdf
  Size
  1 MB
  Stáhnout

  Uzavřený cyklus papíru

  Naše společnost vyrábí obaly v uzavřeném cyklu – jako základní surovinu používáme recyklovaná vlákna získaná z použitých papírových produktů, z nichž vyrábíme papír nový. Ten pak používáme k výrobě vlnité lepenky a z ní zase velkou část svých obalových řešení. Své obaly nejen dodáváme, ale po použití si je od našich zákazníků zase vyzvedneme a odvezeme. Aplikováním cirkulární ekonomiky tak společným úsilím pomáháme omezovat plýtvání energií a zdroji.

  Služby a jistota

  Pro naše zákazníky

  Jsme integrovaná společnost a disponujeme vlastní logistickou sítí, díky čemuž vám můžeme nabídnout naši recyklační službu Model Recover. Nejen že vám doručíme objednané obaly, ale rovnou si také odvezeme váš odpadní papír. Skupina Model provozuje závody po celé Evropě a má tak vždy zajištěn dostatek surovin. A to i ve chvílích, kdy je odpadního papíru nedostatek. Díky tomu se můžete bez obav spolehnout, že dodávky vašich objednávek nic nenaruší.

  Cirkulární ekonomika

  Pro životní prostředí

  Recyklací odpadního papíru vyrábíme cennou surovinu a aplikací inovativních výrobních procesů snižujeme své emise CO². Naše logistická síť nám navíc umožňuje minimalizovat přepravní vzdálenosti. Poté, co zákazníkům doručíme nové obaly, si rovnou odvezeme odpadní papír k recyklaci. A to vše bez jakýchkoli prostředníků.

  420 000t

  odpadního papíru ročně


  1 000 t

  papíru denně


  41 000 t

  paliva ročně


  12.5 t

  vodní páry za hodinu


  Máte nějaký dotaz?

  Jsme vám k dispozici

  Spojit se s námi můžete prostřednictvím e-mailu, kontaktního formuláře nebo osobně po telefonu.

  Kontaktní informace