• Obalová řešení Model

  Na míru vašim potřebám. Od bezpečných přepravních obalů až po rafinované krabičky na parfémy.

 • Optimalizujte svůj obal
 • Standardní sortiment Model
 • Know-how báze
 • Průmyslová řešení společnosti Model

  Vyvinuta specificky pro potřeby vašeho odvětví, důkladně otestována a maximálně nákladově efektivní.

 • Potraviny
 • Domácí spotřebiče
 • Kosmetika & hygiena
 • Spotřební zboží
 • Automotive
 • Chemikálie
 • Farmacie
 • Elektronika
 • E-Commerce
 • Logistika & přeprava
 • Nápoje
 • Průmyslové zboží
 • Nábytek
 • Služby Model

  Svými službami vás rádi podpoříme při realizaci vašich balicích a logistických procesů.

 • Design
 • Co-Packing
 • Recover
 • Logistics
 • Digitální tisk
 • Inspirace
 • Model Young Package
 • Vyberte si zemi a jazyk

  Spolufinancované projekty

  Modernizace strojů, administrativních prostor a okolí našich závodů.

  Projekty

  2024

  Úspory energie v závodu Moravské Budějovice

  Cíl: V důsledku realizace projektu je očekáváno snížení spotřeby energie, snížení produkce emisí do okolí, a tím zvýšení pozitivního vlivu na životní prostředí. Dále je třeba zmínit ekonomickou výhodnost navržených opatření, kterými dojde ke snížení výdajů na tepelně-energetické hospodářství. Díky realizaci komplexního projektu dojde k celkové úspoře CO2 o 32 % a k úspoře energie o cca 45 % oproti výchozímu stavu.

   

  Stručný popis projektu:

  Objekt A: Zateplení zdiva a výměna oken v administrativě. V hale a skladu nové LED osvětlení s Dali řízením.

  Objekt B: Úpravy pro eliminaci vzduchových výměn u sekčních vrat skladu. Výměna osvětlení za LED s Dali řízením.

  Úspory: Nový kompresor s frekvenčním měničem, snížení tlaku vzduchu na 7,5 bar, výměna potrubních rozvodů. Nový VN/NN transformátor s EkoDesign2 a doplnění kabeláže. Instalace 195,04 kWp fotovoltaických panelů na střechu regálového skladu pro vlastní elektřinu.


  2023

  Instalace FVE v závodu Opava

  Cíl: Cílem projektu je instalovat v areálu spol. Model Obaly a.s. fotovoltaické panely, za účelem snížení spotřeby elektrické energie z elektrizační soustavy. Provozní náklady tak klesnou. Způsobilými výdaji se stanou náklady na instalaci fotovoltaických panelů, vč. příslušenství, náklady na inženýrskou činnost ve výstavbě a projektová dokumentace (DPS, DSPS).  

   

  Stručný popis projektu: Předmětem projektu je instalace fotovoltaického systému o výkonu 950 kWp na střechy v průmyslovém areálu žadatele Model Obaly a.s. Objekty jsou v majetku žadatele. Smyslem projektu je ekonomicky výhodná spotřeba energie, snížení závislosti na odběru elektrické energie z elektrizační soustavy a současně využití volné plochy střech v objektu.


  2023

  Snížení energetické náročnosti administrativní budovy závodu Nymburk

  Cíl: Úspora energie. Snížení nákladů na tepelně – energetické hospodářství

   

  Stručný popis projektu: Zateplení obvodových stěn budovy, zateplení části střechy, výměna okenních a dveřních výplní otvorů a instalace větrání s rekuperací tepla ve 2.NP budovy