• Obalová řešení Model

  Na míru vašim potřebám. Od bezpečných přepravních obalů až po rafinované krabičky na parfémy.

 • Optimalizujte svůj obal
 • Standardní sortiment Model
 • Know-how báze
 • Průmyslová řešení společnosti Model

  Vyvinuta specificky pro potřeby vašeho odvětví, důkladně otestována a maximálně nákladově efektivní.

 • Potraviny
 • Domácí spotřebiče
 • Kosmetika & hygiena
 • Spotřební zboží
 • Automotive
 • Chemikálie
 • Farmacie
 • Elektronika
 • E-Commerce
 • Logistika & přeprava
 • Nápoje
 • Průmyslové zboží
 • Nábytek
 • Služby Model

  Svými službami vás rádi podpoříme při realizaci vašich balicích a logistických procesů.

 • Design
 • Co-Packing
 • Recover
 • Logistics
 • Digitální tisk
 • Inspirace
 • Model Young Package
 • Vyberte si zemi a jazyk

  Označování obalů

  Pravidla značení pro udržitelné obaly.

  Základní princip

  V Evropě je v plánu snížení dopadu obalů a obalového odpadu na životní prostředí. Pro všechny členské země EU proto bylo schválena komplexní směrnice 94/62/ES. Směrnice se v zásadě vztahuje na všechny druhy obalů, zodpovědnost je pak na distributorovi baleného zboží, což jsou mimo jiné i internetoví prodejci. Cílem je povzbudit výrobce a distributory, aby vyráběli obaly z recyklovatelného materiálu, pokud jim v tom nic zásadního nebrání. Obal je definován jako vše, co se používá k uložení, ochraně a manipulaci se zbožím při dodávce nebo prezentaci. To zahrnuje prodejní, sekundární přepravní a skladovací obaly, které usnadňují manipulaci s prodejními jednotkami.

  O co se konkrétně jedná:

  1. Směrnice se vztahuje na obalové materiály, které vstupují do zemí EU. Směrnice ukládá těmto zemím povinnost označit každý obal podle druhu materiálu a uvést, jak s ním má být po použití naloženo. 
  2. Obaly musí být vždy označeny recyklačním kódem pro identifikaci použitého materiálu. U našich výrobků z vlnité lepenky je to kód PAP 20, u výrobků z hladké lepenky kód PAP 21. Označení se provádí buď tiskem, nebo perforací pomocí Perfa-Type. 
  3. Možnost recyklace (nakládání po použití) obalu je obvykle vyznačena symbolem tří šipek (tzv. Möbiova smyčka). Vzhledem k tomu, že se v oběhu nalézá mnoho recyklačních symbolů, je třeba respektovat práva na použití obrázků nebo autorská práva. Nařízení ani země EU však blíže nespecifikují, jak musí symbol vypadat. Jediným požadavkem je, že označení musí být jasně viditelné. Nicméně, označení PAP 20 nebo PAP 21 je povinné. Níže uvádíme seznam recyklačních značek, které v Modelu používáme včetně kódů.

  Symboly Model

  Symbol 1

  Symbol recyklace

  Tento obecný recyklační symbol označuje produkty, které už byly recyklovány. Tři šipky znázorňují recyklační proces. (1)

  Symbol 2

  PAP 20 & PAP 21

  Použití tohoto symbolu podléhá zákonu o obalech a definuje použitý obalový materiál. Slouží koncovému uživateli k identifikaci materiálu a k jeho vrácení do správné recyklaci. (1)

  (1) PAP xx je recyklační kód papíru a vlnité lepenky. Čísla 20 až 39 jsou vyhrazena pro papír a lepenku. V současné době se používají tři kódy: PAP 20 – vlnitá lepenka, PAP 21 – jiná lepenka (hladká lepenka), PAP 22 – papír.

  Odpovědnost

  Avšak, za návrh a použití kódu a symbolu jste odpovědní vy jako zákazník nebo distributor veškerého zboží. V některých zemích se připouští dodatečné označení prostřednictvím dodacích listů, nicméně to se týká pouze balení v rámci obchodních vztahů B2B (business-to-business). V případě B2C (business-to-customer), a zejména u zásilkového obchodu, je nutné výše uvedené značky aplikovat přímo na obal zboží.

  Chcete se dozvědět více?

  Stáhněte si celý dokument a získejte informace o recyklačních systémech pro jednotlivé země.

   

  Zásady ochrany osobních údajů
  Nejste si jisti, který symbol použít?

  Spojte se s naším manažerem kvality

  Můžete nás kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře.

  Kontaktní informace

  K dalšímu tématu

  Strategie a vize

  Nechceme vás oklamat. Chceme si stanovit cíle, kterých můžeme skutečně dosáhnout.

  Udržitelnost

  Životní prostředí

  Naše výrobní procesy ještě nejsou uhlíkově neutrální, ale děláme dobrý pokrok.

  Udržitelnost