Etická linka Model Obaly a.s.

Jakékoli nevhodné, neetické nebo nezákonné jednání, které porušuje etický kodex Model Group, bereme velmi vážně.

Etická linka společnosti Model Obaly a.s.

Etická linka společnosti Model Obaly a.s. byla zřízena v souladu s firemní politikou proti diskriminaci a obtěžování a ochranou oznamovatelů. Prostřednictvím Etické linky mohou interní a externí oznamovatelé upozornit na zjištěné protiprávní, diskriminační nebo obtěžující jednání ze strany zaměstnanců společnosti Model Obaly a.s. nebo jejich obchodních partnerů.

Využití Etické linky je zcela dobrovolné a diskrétní. Oznámení je možné podat anonymně. Rozhodne-li se oznamovatel uvést své kontaktní informace, usnadní a zrychlí řešení oznámení. V případě uvedení totožnosti, vztahuje se na oznamovatele ochrana před odvetnými opatřeními.

Veškeré informace poskytnuté prostřednictvím Etické linky jsou zabezpečeny proti zneužití, archivovány a uchovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů EU 2016/679 (dále jen GDPR) a dalšími právními předpisy, upravujícími zpracování a ochranu osobních údajů.

Management Model Obaly a.s.

Kontakt

Akceptované formáty: .gif, .jpg, .png, .pdf, .zip (až 15 MB)

Nahrání souboru (nepovinné)