• Obalová řešení Model

  Na míru vašim potřebám. Od bezpečných přepravních obalů až po rafinované krabičky na parfémy.

 • Optimalizujte svůj obal
 • Standardní sortiment Model
 • Know-how báze
 • Průmyslová řešení společnosti Model

  Vyvinuta specificky pro potřeby vašeho odvětví, důkladně otestována a maximálně nákladově efektivní.

 • Potraviny
 • Domácí spotřebiče
 • Kosmetika & hygiena
 • Spotřební zboží
 • Automotive
 • Chemikálie
 • Farmacie
 • Elektronika
 • E-Commerce
 • Logistika & přeprava
 • Nápoje
 • Průmyslové zboží
 • Nábytek
 • Služby Model

  Svými službami vás rádi podpoříme při realizaci vašich balicích a logistických procesů.

 • Design
 • Co-Packing
 • Recover
 • Logistics
 • Digitální tisk
 • Inspirace
 • Model Young Package
 • Vyberte si zemi a jazyk

  Souhrn informací GRI

  Dokumentace indikátorů Global Reporting Initiative (GRI) skupiny Model.

  Tato zpráva odpovídá standardům organizace Global Reporting Initiative (GRI) a hlavní aspekty GRI propojuje se čtyřmi pilíři strategie udržitelnosti skupiny Model.

  Strategie a vize


  GRI 102-14

  Strategie


  GRI 102-16

  Etika a integrita


  GRI 102-18

  Vedení organizace


  GRI 102-40,102-42 – 44

  Zapojení zúčastněných stran


  GRI 102-45 – 56

  Postup podávání zpráv

  Kvalita


  GRI 416-1 – 416-2,417-1

  Bezpečnost a ochrana zdraví zákazníků

  Životní prostředí


  GRI 301-2

  Použití recyklovaných vstupních materiálů


  GRI 302-3

  Energetická náročnost


  GRI 303-1 – 303-5

  Voda a odpadní vody


  GRI 305-4

  Emise


  GRI 306-2

  Produkce odpadu a způsob likvidace

  Zaměstnanci


  GRI 403-1 – 403-8

  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci


  GRI 404-2

  Vzdělávání a odborná příprava

  Dodavatelský řetězec


  GRI 308-1

  Posuzování vlivu na životní prostředí


  GRI 414-1

  Hodnocení dle sociálních kritérií

  Máte nějaký dotaz?

  Jsme vám k dispozici

  Spojit se s námi můžete prostřednictvím kontaktního formuláře.

  Kontaktní informace