Kodeks Postępowania

PL - 07/04/2017

Podstawowe zasady

Niniejszy Kodeks Postępowania opiera się na duchu naszej filozofii Quintessence, w tym na pytaniach w niej postawionych, na które każdy musi odpowiedzieć sobie indywidualnie. Jego celem jest służenie jako wytyczna dla odpowiedzialnego prowadzenia biznesu w aspekcie społecznym, ekonomicznym i ekologicznym. Kodeks Postępowania to nasza dobrowolna inicjatywa mająca na celu stworzenie podstaw przyzwoitości, uczciwości i wiarygodności firmy Model i jej zespołu oraz zakomunikowanie ich światu zewnętrznemu.

Nasze zobowiązanie do odpowiedzialnego prowadzenia biznesu w zakresie przejrzystości, ochrony środowiska i korupcji sformułowaliśmy w czterech obszarach tematycznych. Nasze zaangażowanie rozciąga się również na otaczających nas partnerów biznesowych i oczekujemy od nich, że będą działać z takim samym poczuciem odpowiedzialności.

Obszar pierwszy: prawa człowieka

Zasada 1: Wspieramy i cenimy międzynarodowe prawa człowieka w naszej strefie wpływów

Prawa człowieka stanowią ważne osiągnięcie dla ochrony jednostki przed potężnymi organizacjami i instytucjami. Szanujemy i cenimy prawa człowieka głoszone przez społeczność międzynarodową i wspieramy przestrzeganie tych praw w naszej strefie wpływów.

 

Zasada 2: Zapewniamy, że nie współdziałamy w łamaniu praw człowieka

Wykazując się należytą starannością w obszarze praw człowieka, staramy się na wczesnym etapie wykrywać wszelkie negatywne skutki naszych działań, aby można było im zapobiegać lub je minimalizować.

Obszar drugi: organizm społeczny

Zasada 3: Zachowujemy wolność umów i zrzeszania się

Nasza firma reprezentuje organizm społeczny składający się z dobrowolnie należących do niego członków, w którym każdy robi, co może, żeby przyczynić się do sukcesu całości. Oczekuje się, że jednostki będą miały jak największą swobodę w kontaktach z innymi, aby w pełni rozwinąć swoje zdolności.

 

Zasada 4: Eliminujemy wszelkiego rodzaju pracę przymusową

Wykluczamy jakąkolwiek formę pracy przymusowej. Wspieramy edukację kapitału ludzkiego, w szczególności poprzez tworzenie możliwości zatrudnienia oraz korzystanie z możliwości kształcenia i dokształcania się. Dbamy o to, aby nasi pracownicy znali naszą misję i adekwatnie do niej postępowali.

 

Zasada 5: Zajmujemy stanowisko w sprawie eliminacji pracy dzieci

Międzynarodowa Organizacja Pracy (International Labour Organization, ILO) ustaliła minimalny wiek, w którym dzieci mogą rozpocząć pracę, na 15 lat (koniec obowiązku szkolnego).

W 1997 r. Szwajcaria ratyfikowała Konwencję ONZ o prawach dziecka i od tego czasu uczestniczy w Międzynarodowym Programie ILO dotyczącym eliminacji pracy dzieci (IPEC) ustanowionym w 1991.

Przestrzegamy tej konwencji i zapewniamy, że nasi partnerzy biznesowi (w tym dostawcy) również jej przestrzegają.

 

Zasada 6: Eliminujemy dyskryminację w procesie zatrudniania

Dyskryminacja jest definiowana jako wszelkie różnicowanie, wykluczenie lub preferencje ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, religię, poglądy polityczne lub pochodzenie narodowe lub społeczne, które utrudniają równe traktowanie w zatrudnieniu i edukacji.

Wykluczamy dyskryminację w powyższym zakresie i sankcjonujemy naruszenia tej zasady.

Obszar trzeci: ochrona środowiska

Zasada 7: Nasze podejście do rozwiązywania problemów środowiskowych to zapobieganie im

Utrzymujemy sprawny wewnętrzny system zarządzania środowiskiem, kierujemy się zasadą prewencji i zapewniamy skuteczny plan awaryjny na wypadek szkodliwych skutków dla środowiska. Dążymy do ciągłej poprawy wyników środowiskowych i zapobiegania zagrożeniom środowiskowym.

 

Zasada 8: Podejmujemy kroki, aby odpowiedzialnie traktować środowisko

Wdrożenie, certyfikacja i ciągłe doskonalenie systemów zarządzania środowiskowego są ważnym aspektem zrównoważonego rozwoju naszej firmy. W tym celu gromadzimy dane firmy istotne dla środowiska (m.in. dane dotyczące wytwarzania odpadów, emisji, zużycia energii i wody, wycieków substancji oraz gospodarowania gruntami). Realizujemy programy mające na celu zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska. W naszym modelu biznesowym ponownie wykorzystujemy surowce wtórne. 

 

Zasada 9: Inwestujemy w technologie przyjazne środowisku 

Nasze zaangażowanie jest ukierunkowane na badania i rozwój produktów i technologii przyjaznych dla środowiska. Cenimy korzystanie z odnawialnych źródeł energii i ciągłą poprawę efektywności energetycznej. 

Obszar 4: zwalczanie korupcji

Zasada 10: Odrzucamy wszelkie formy korupcji, zwłaszcza szantaż i łapownictwo

W szczególności Jasno pokazujemy, że należy przestrzegać Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji i podejmujemy takie zobowiązanie. Odrzucamy wszelkie formy korupcji; nie oferujemy ani nie przyjmujemy łapówek. Przestrzegamy zasad etycznego postępowania w biznesie i oczekujemy od naszych pracowników wysokiego poziomu uczciwości osobistej.

Filename
Code of Conduct Polnisch.pdf
Size
128 KB
POBIERZ PLIK PDF
Masz pytania?

Jesteśmy tu dla Ciebie

Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego lub osobiście przez telefon.

Kontakt

Zainspiruj się

Nasze najnowsze historie

Jubileusz 25-lecia

Kamizelki dla przedszkolaków

Kamizelki bezpieczeństwa dla biłgorajskich przedszkolaków to jedna z inicjatyw spółki Model Opakowania w ramach obchodów  jubileuszu 25-lecia Spółki. 

Historie sukcesów
WSM 2023

Spełnią marzenia z Modelem

Kolejne edycje konkursu WyMODELuj Swoje Marzenia za nami. 

Poznaj laureatów z roku 2023.

Historie sukcesów
Jubileusz 25-lecia

Modelowa współpraca

Co sprawia, że klienci, dostawcy i partnerzy chcą współpracować z daną firmą? Przede wszystkim wspólne wartości, wzajemny szacunek i jasne zasady. 

Historie sukcesów
WyMODELuj Swoje Marzenia 2023

Głowa pełna marzeń...? To konkurs dla Ciebie!

Młodzi marzyciele z powiatów biłgorajskiego i nowodworskiego zapraszamy do naszego konkursu. 

Inspiracja