• Model - Opakowania dla Twoich produktów lub usług

  Dopasowane do potrzeb - od bezpiecznych pudeł transportowych po wysublimowane opakowania na perfumy.

 • Baza wiedzy
 • Usługi Model

  Wspomagamy Twoje procesy w obszarze opakowań i logistyki naszymi usługami.

 • Design
 • Recover
 • Logistyka
 • Consulting
 • Inspiracje
 • Model Young Package
 • Wybierz swój kraj i język

  Kodeks Postępowania

  PL - 07/04/2017

  Podstawowe zasady

  Niniejszy Kodeks Postępowania opiera się na duchu naszej filozofii Quintessence, w tym na pytaniach w niej postawionych, na które każdy musi odpowiedzieć sobie indywidualnie. Jego celem jest służenie jako wytyczna dla odpowiedzialnego prowadzenia biznesu w aspekcie społecznym, ekonomicznym i ekologicznym. Kodeks Postępowania to nasza dobrowolna inicjatywa mająca na celu stworzenie podstaw przyzwoitości, uczciwości i wiarygodności firmy Model i jej zespołu oraz zakomunikowanie ich światu zewnętrznemu.

  Nasze zobowiązanie do odpowiedzialnego prowadzenia biznesu w zakresie przejrzystości, ochrony środowiska i korupcji sformułowaliśmy w czterech obszarach tematycznych. Nasze zaangażowanie rozciąga się również na otaczających nas partnerów biznesowych i oczekujemy od nich, że będą działać z takim samym poczuciem odpowiedzialności.

  Obszar pierwszy: prawa człowieka

  Zasada 1: Wspieramy i cenimy międzynarodowe prawa człowieka w naszej strefie wpływów

  Prawa człowieka stanowią ważne osiągnięcie dla ochrony jednostki przed potężnymi organizacjami i instytucjami. Szanujemy i cenimy prawa człowieka głoszone przez społeczność międzynarodową i wspieramy przestrzeganie tych praw w naszej strefie wpływów.

   

  Zasada 2: Zapewniamy, że nie współdziałamy w łamaniu praw człowieka

  Wykazując się należytą starannością w obszarze praw człowieka, staramy się na wczesnym etapie wykrywać wszelkie negatywne skutki naszych działań, aby można było im zapobiegać lub je minimalizować.

  Obszar drugi: organizm społeczny

  Zasada 3: Zachowujemy wolność umów i zrzeszania się

  Nasza firma reprezentuje organizm społeczny składający się z dobrowolnie należących do niego członków, w którym każdy robi, co może, żeby przyczynić się do sukcesu całości. Oczekuje się, że jednostki będą miały jak największą swobodę w kontaktach z innymi, aby w pełni rozwinąć swoje zdolności.

   

  Zasada 4: Eliminujemy wszelkiego rodzaju pracę przymusową

  Wykluczamy jakąkolwiek formę pracy przymusowej. Wspieramy edukację kapitału ludzkiego, w szczególności poprzez tworzenie możliwości zatrudnienia oraz korzystanie z możliwości kształcenia i dokształcania się. Dbamy o to, aby nasi pracownicy znali naszą misję i adekwatnie do niej postępowali.

   

  Zasada 5: Zajmujemy stanowisko w sprawie eliminacji pracy dzieci

  Międzynarodowa Organizacja Pracy (International Labour Organization, ILO) ustaliła minimalny wiek, w którym dzieci mogą rozpocząć pracę, na 15 lat (koniec obowiązku szkolnego).

  W 1997 r. Szwajcaria ratyfikowała Konwencję ONZ o prawach dziecka i od tego czasu uczestniczy w Międzynarodowym Programie ILO dotyczącym eliminacji pracy dzieci (IPEC) ustanowionym w 1991.

  Przestrzegamy tej konwencji i zapewniamy, że nasi partnerzy biznesowi (w tym dostawcy) również jej przestrzegają.

   

  Zasada 6: Eliminujemy dyskryminację w procesie zatrudniania

  Dyskryminacja jest definiowana jako wszelkie różnicowanie, wykluczenie lub preferencje ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, religię, poglądy polityczne lub pochodzenie narodowe lub społeczne, które utrudniają równe traktowanie w zatrudnieniu i edukacji.

  Wykluczamy dyskryminację w powyższym zakresie i sankcjonujemy naruszenia tej zasady.

  Obszar trzeci: ochrona środowiska

  Zasada 7: Nasze podejście do rozwiązywania problemów środowiskowych to zapobieganie im

  Utrzymujemy sprawny wewnętrzny system zarządzania środowiskiem, kierujemy się zasadą prewencji i zapewniamy skuteczny plan awaryjny na wypadek szkodliwych skutków dla środowiska. Dążymy do ciągłej poprawy wyników środowiskowych i zapobiegania zagrożeniom środowiskowym.

   

  Zasada 8: Podejmujemy kroki, aby odpowiedzialnie traktować środowisko

  Wdrożenie, certyfikacja i ciągłe doskonalenie systemów zarządzania środowiskowego są ważnym aspektem zrównoważonego rozwoju naszej firmy. W tym celu gromadzimy dane firmy istotne dla środowiska (m.in. dane dotyczące wytwarzania odpadów, emisji, zużycia energii i wody, wycieków substancji oraz gospodarowania gruntami). Realizujemy programy mające na celu zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska. W naszym modelu biznesowym ponownie wykorzystujemy surowce wtórne. 

   

  Zasada 9: Inwestujemy w technologie przyjazne środowisku 

  Nasze zaangażowanie jest ukierunkowane na badania i rozwój produktów i technologii przyjaznych dla środowiska. Cenimy korzystanie z odnawialnych źródeł energii i ciągłą poprawę efektywności energetycznej. 

  Obszar 4: zwalczanie korupcji

  Zasada 10: Odrzucamy wszelkie formy korupcji, zwłaszcza szantaż i łapownictwo

  W szczególności Jasno pokazujemy, że należy przestrzegać Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji i podejmujemy takie zobowiązanie. Odrzucamy wszelkie formy korupcji; nie oferujemy ani nie przyjmujemy łapówek. Przestrzegamy zasad etycznego postępowania w biznesie i oczekujemy od naszych pracowników wysokiego poziomu uczciwości osobistej.

  Filename
  Code of Conduct Polnisch.pdf
  Size
  128 KB
  POBIERZ PLIK PDF
  Masz pytania?

  Jesteśmy tu dla Ciebie

  Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego lub osobiście przez telefon.

  Kontakt

  Zainspiruj się

  Nasze najnowsze historie

  Kampania Zrównoważony Rozwój

  Certyfikaty gwarantem jakości

  Godny zaufania partner na rynku oraz działalność zgodna z określonymi standardami to gwarancje, które daje posiadanie certyfikatów jakości.  Poznajcie najważniejsze, które towarzyszą nam w codziennej pracy w spółce Model Opakowania. 

  Historie sukcesów
  Ceremonia wręczenia nagród

  Model Young Package 2023 Wyniki końcowe

  Zwycięzcy edycji "Spragnieni opakowań" zostali nagrodzeni w Pradze 4 października 2023 r. Dodatkowo w tym roku podjęto wyjątkowe wyzwanie projektowe dla browaru Clock Craft Brewery.

   

  Model Young Package
  Model Young Package 2023

  Innowacyjne opakowania: spostrzeżenia Petra Kundraty z Pilsner Urquell

  Podgląd oceny prototypów opakowań Model Young Package z ekspertem z branży piwnej.
  Beverages Model Young Package
  Model Young Package 2023

  Nowe wyzwanie dla projektantów MYP w rundzie 2

  Po raz pierwszy w historii Model Young Package łączymy projektantów bezpośrednio z briefingiem klienta.

  Model Young Package