• Model - Opakowania dla Twoich produktów lub usług

  Dopasowane do potrzeb - od bezpiecznych pudeł transportowych po wysublimowane opakowania na perfumy.

 • Baza wiedzy
 • Usługi Model

  Wspomagamy Twoje procesy w obszarze opakowań i logistyki naszymi usługami.

 • Design
 • Recover
 • Logistyka
 • Consulting
 • Inspiracje
 • Model Young Package
 • Wybierz swój kraj i język

  Kodeks Postępowania

  PL - 07/04/2017

  Podstawowe zasady

  Niniejszy Kodeks Postępowania opiera się na duchu naszej filozofii Quintessence, w tym na pytaniach w niej postawionych, na które każdy musi odpowiedzieć sobie indywidualnie. Jego celem jest służenie jako wytyczna dla odpowiedzialnego prowadzenia biznesu w aspekcie społecznym, ekonomicznym i ekologicznym. Kodeks Postępowania to nasza dobrowolna inicjatywa mająca na celu stworzenie podstaw przyzwoitości, uczciwości i wiarygodności firmy Model i jej zespołu oraz zakomunikowanie ich światu zewnętrznemu.

  Nasze zobowiązanie do odpowiedzialnego prowadzenia biznesu w zakresie przejrzystości, ochrony środowiska i korupcji sformułowaliśmy w czterech obszarach tematycznych. Nasze zaangażowanie rozciąga się również na otaczających nas partnerów biznesowych i oczekujemy od nich, że będą działać z takim samym poczuciem odpowiedzialności.

  Obszar pierwszy: prawa człowieka

  Zasada 1: Wspieramy i cenimy międzynarodowe prawa człowieka w naszej strefie wpływów

  Prawa człowieka stanowią ważne osiągnięcie dla ochrony jednostki przed potężnymi organizacjami i instytucjami. Szanujemy i cenimy prawa człowieka głoszone przez społeczność międzynarodową i wspieramy przestrzeganie tych praw w naszej strefie wpływów.

   

  Zasada 2: Zapewniamy, że nie współdziałamy w łamaniu praw człowieka

  Wykazując się należytą starannością w obszarze praw człowieka, staramy się na wczesnym etapie wykrywać wszelkie negatywne skutki naszych działań, aby można było im zapobiegać lub je minimalizować.

  Obszar drugi: organizm społeczny

  Zasada 3: Zachowujemy wolność umów i zrzeszania się

  Nasza firma reprezentuje organizm społeczny składający się z dobrowolnie należących do niego członków, w którym każdy robi, co może, żeby przyczynić się do sukcesu całości. Oczekuje się, że jednostki będą miały jak największą swobodę w kontaktach z innymi, aby w pełni rozwinąć swoje zdolności.

   

  Zasada 4: Eliminujemy wszelkiego rodzaju pracę przymusową

  Wykluczamy jakąkolwiek formę pracy przymusowej. Wspieramy edukację kapitału ludzkiego, w szczególności poprzez tworzenie możliwości zatrudnienia oraz korzystanie z możliwości kształcenia i dokształcania się. Dbamy o to, aby nasi pracownicy znali naszą misję i adekwatnie do niej postępowali.

   

  Zasada 5: Zajmujemy stanowisko w sprawie eliminacji pracy dzieci

  Międzynarodowa Organizacja Pracy (International Labour Organization, ILO) ustaliła minimalny wiek, w którym dzieci mogą rozpocząć pracę, na 15 lat (koniec obowiązku szkolnego).

  W 1997 r. Szwajcaria ratyfikowała Konwencję ONZ o prawach dziecka i od tego czasu uczestniczy w Międzynarodowym Programie ILO dotyczącym eliminacji pracy dzieci (IPEC) ustanowionym w 1991.

  Przestrzegamy tej konwencji i zapewniamy, że nasi partnerzy biznesowi (w tym dostawcy) również jej przestrzegają.

   

  Zasada 6: Eliminujemy dyskryminację w procesie zatrudniania

  Dyskryminacja jest definiowana jako wszelkie różnicowanie, wykluczenie lub preferencje ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, religię, poglądy polityczne lub pochodzenie narodowe lub społeczne, które utrudniają równe traktowanie w zatrudnieniu i edukacji.

  Wykluczamy dyskryminację w powyższym zakresie i sankcjonujemy naruszenia tej zasady.

  Obszar trzeci: ochrona środowiska

  Zasada 7: Nasze podejście do rozwiązywania problemów środowiskowych to zapobieganie im

  Utrzymujemy sprawny wewnętrzny system zarządzania środowiskiem, kierujemy się zasadą prewencji i zapewniamy skuteczny plan awaryjny na wypadek szkodliwych skutków dla środowiska. Dążymy do ciągłej poprawy wyników środowiskowych i zapobiegania zagrożeniom środowiskowym.

   

  Zasada 8: Podejmujemy kroki, aby odpowiedzialnie traktować środowisko

  Wdrożenie, certyfikacja i ciągłe doskonalenie systemów zarządzania środowiskowego są ważnym aspektem zrównoważonego rozwoju naszej firmy. W tym celu gromadzimy dane firmy istotne dla środowiska (m.in. dane dotyczące wytwarzania odpadów, emisji, zużycia energii i wody, wycieków substancji oraz gospodarowania gruntami). Realizujemy programy mające na celu zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska. W naszym modelu biznesowym ponownie wykorzystujemy surowce wtórne. 

   

  Zasada 9: Inwestujemy w technologie przyjazne środowisku 

  Nasze zaangażowanie jest ukierunkowane na badania i rozwój produktów i technologii przyjaznych dla środowiska. Cenimy korzystanie z odnawialnych źródeł energii i ciągłą poprawę efektywności energetycznej. 

  Obszar 4: zwalczanie korupcji

  Zasada 10: Odrzucamy wszelkie formy korupcji, zwłaszcza szantaż i łapownictwo

  W szczególności Jasno pokazujemy, że należy przestrzegać Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji i podejmujemy takie zobowiązanie. Odrzucamy wszelkie formy korupcji; nie oferujemy ani nie przyjmujemy łapówek. Przestrzegamy zasad etycznego postępowania w biznesie i oczekujemy od naszych pracowników wysokiego poziomu uczciwości osobistej.

  Filename
  Code of Conduct Polnisch.pdf
  Size
  128 KB
  POBIERZ PLIK PDF
  Masz pytania?

  Jesteśmy tu dla Ciebie

  Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego lub osobiście przez telefon.

  Kontakt

  Zainspiruj się

  Nasze najnowsze historie

  Pakiet Modelka Młoda 2024

  Wywiad z MYP: Świat słodkich opakowań z Yücelem Metinem

  Uzyskaj bezcenny wgląd w to, czego szukają jurorzy MYP, gdy Yücel Metin dzieli się swoim spojrzeniem na tegoroczny temat "Słodycze w pudełku".
  Napoje Model Young Package
  Projekt marketingowy

  Smakowite jak… opakowanie?

  Zdecydowanie! Choć opakowania z tektury falistej mogą wydawać się surowe i proste, to jednak potrafią pobudzić zmysły.

  Innowacje produktowe
  WyMODELuj Swoje Marzenia 2024

  Masz marzenia do spełnienia?

  Młodzi marzyciele z powiatów nowosolskiego, biłgorajskiego i nowodworskiego zapraszamy do naszego konkursu. 

  Inspiracja
  Kampania Zrównoważony Rozwój

  Certyfikaty gwarantem jakości

  Godny zaufania partner na rynku oraz działalność zgodna z określonymi standardami to gwarancje, które daje posiadanie certyfikatów jakości.  Poznajcie najważniejsze, które towarzyszą nam w codziennej pracy w spółce Model Opakowania. 

  Historie sukcesów