• Obalová řešení Model

  Na míru vašim potřebám. Od bezpečných přepravních obalů až po rafinované krabičky na parfémy.

 • Optimalizujte svůj obal
 • Standardní sortiment Model
 • Know-how báze
 • Průmyslová řešení společnosti Model

  Vyvinuta specificky pro potřeby vašeho odvětví, důkladně otestována a maximálně nákladově efektivní.

 • Potraviny
 • Domácí spotřebiče
 • Kosmetika & hygiena
 • Spotřební zboží
 • Automotive
 • Chemikálie
 • Farmacie
 • Elektronika
 • E-Commerce
 • Logistika & přeprava
 • Nápoje
 • Průmyslové zboží
 • Nábytek
 • Služby Model

  Svými službami vás rádi podpoříme při realizaci vašich balicích a logistických procesů.

 • Design
 • Co-Packing
 • Recover
 • Logistics
 • Digitální tisk
 • Inspirace
 • Model Young Package
 • Vyberte si zemi a jazyk

  Ochrana údajů

  Prohlášení o informační povinnosti

  Zásady ochrany osobních údajů

  Velmi se soustředíme na ochranu Vašich osobních údajů. Vaše data proto zpracováváme výhradně na základě legislativních ustanovení (GDPR, TKG 2003). V těchto informacích o ochraně údajů Vás informujeme o důležitých aspektech zpracování dat v rámci našich webových stránek. Společnost Model Holding AG je zodpovědným správcem za zpracování vašich dat.

   

  KONTAKT S NÁMI

  Pokud s námi navážete kontakt pomocí formuláře na webových stránkách nebo pomocí e-mailu, jsou námi Vaše osobní údaje ukládány do odvolání za účelem zpracování poptávky a pro případ následných dotazů. Tato data nepředáváme dále bez Vašeho svolení. Zejména legislativní ustanovení - zejména lhůty pro uchovávání - zůstávají nedotčena.

   

  ZPRACOVÁNÍ DAT (DATA ZÁKAZNÍKŮ A SMLUVNÍ DATA)

  Osobní údaje pořizujeme, zpracováváme a používáme pouze tehdy, pokud jsou vyžadovány pro zdůvodnění, obsahové utvoření nebo změnu právních poměrů (základní data). Toto se děje na základě čl. 6, odst. 1, písm. b GDPR, které dovoluje zpracování dat pro účely plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření. Osobní údaje v souvislosti s používání našich webových stránek (uživatelská data) pořizujeme, zpracováváme a používáme pouze tehdy, pokud je to vyžadováno, abychom uživateli umožnili nebo zúčtovali použití služby. Pořízená zákaznická data jsou po ukončení smlouvy nebo obchodního vztahu vymazána. Legislativní požadavky na ukládání zůstávají nedotčeny.

   

  ŽÁDOSTI O MÍSTO A PROCES ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O MÍSTO

  Osoba odpovědná za zpracování pořizuje a zpracovává osobní údaje uchazečů o místo za účelem realizace procesu zpracování žádosti o místo. Zpracování může probíhat také elektronickou cestou. Toto je zejména ten případ, pokud uchazeč osobě odpovědné za zpracování předá odpovídající podklady pro svou žádost o místo elektronickou cestou, například e-mailem nebo pomocí formuláře nacházejícího se na webové stránce na internetu. Uzavře-li osoba odpovědná za zpracování s uchazečem pracovní smlouvu, jsou předaná data ukládána za účelem realizace zaměstnaneckého poměru za současného dodržování legislativních předpisů. Neuzavře-li osoba odpovědná za zpracování s uchazečem žádnou pracovní smlouvu, tak jsou všechny podklady spojené s žádostí o místo automaticky vymazány dva měsíce po oznámení rozhodnutí o zamítnutí žádosti, pokud jejich vymazání nestojí v cestě jiné oprávněné zájmy osoby odpovědné za zpracování. Oprávněným jiným zájmem v tomto smyslu se rozumí například prokazovací povinnost v procesu podle Všeobecného zákona o rovnosti pohlaví (AGG).

   

  SOUBORY SERVER LOG

  Poskytovatel stránek automaticky pořizuje a ukládá informace do tzv. souborů server log, které nám Váš prohlížeč sděluje automaticky. Jsou to: Typ a verze prohlížeče, použitý operační systém, referenční URL, hostname přistupujícího počítače, čas kontaktu serveru a IP adresa.

  Není předpokládání spojování těchto dat s jinými zdroji dat. Podkladem pro zpracování dat je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, který dovoluje zpracování dat za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

   

  WEBOVÁ ANALYTIKA

  Naše webové stránky používají funkcí služeb webové analýzy: Google Analytics.Poskytovatelem je Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Informace pořízené cookies během Vašeho používání těchto webových stránek jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google do USA a tam ukládány. S poskytovatelem jsme uzavřeli odpovídající smlouvu o zpracování dat.

  V případě aktivace anonymní IP na těchto webových stránkách je Vaše IP adresa Googlem ovšem v rámci členských zemí Evropské unie nebo ostatních smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru předtím krácena. Pouze ve výjimečných případech je celá IP adresa přenesena na server společnosti Google do USA a tam zkrácena. V rámci smlouvy s provozovatelem těchto webových stránek Google tyto informace použije, aby vyhodnotil použití webových stránek, aby vystavil zprávy o aktivitách na webových stránkách a aby provozovateli webových stránek poskytl další služby spojené s používáním webových stránek a využití internetu. IP adresa sdělená v rámci Google Analytics Vaším prohlížečem není spojována s jinými daty společnosti Google.

  Zpracování dat probíhá na základě zákonných ustanovení § 96 odst. 3 TKG, a rovněž čl. 6 odst. 1 písm. a (svolení) a/nebo kvůli (oprávněný zájem) GDPR. Naším zájmem ve smyslu GDPR (oprávněný zájem) je zlepšení naší nabídky a naší webové prezentace. Protože je pro nás soukromá sféra našich uživatelů důležitá, jsou uživatelská data pseudonymizována (pseudonymizace se doporučuje při právním důvodu «oprávněného zájmu»; toto musí být sjednáno se službou analýzy webu). Uživatelská data jsou uchovávána na dobu trvání 26 (dvacet šest) měsíců).

   

  MAPY GOOGLE

  Tyto stránky používají pomocí API mapovou službu Google Maps. Poskytovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. K používání funkcí Google Maps je nutné uchovávat Vaši IP adresu. Tyto informace jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google do USA a tam ukládány. Poskytovatel těchto stránek nemá žádný vliv na tento přenos dat.

  Použití Google Maps nastává v zájmu odpovídajícího zobrazení našich online nabídek a za účelem snadného vyhledání lokalit uvedených na těchto webových stránkách. Toto představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Více informací o zacházení s uživatelskými daty najdete v prohlášení společnosti Google o ochraně dat: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

   

  FACEBOOK PIXEL

  Naše webové stránky využívají k měření konverze akcí návštěvníků aplikaci Pixel společnosti Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Tak může být sledováno chování návštěvníků stránek poté, co se kliknutím na inzerci na Facebooku dostanou dále na webové stránky nabízejícího. Tím může být vyhodnocena účinnost facebookových reklam pro statistické účely a účely výzkumu trhu a v budoucnu mohou být tato reklamní opatření optimalizována. Pořízená data jsou pro nás, jako provozovatele těchto webových stránek, anonymní, nemůžeme zpětně vysledovat identitu uživatele. Data jsou ale ukládána a zpracována společností Facebook tak, že je možné spojení s příslušným uživatelským profilem a Facebook tak může data používat dále pro vlastní reklamní účely způsobem, který odpovídá směrnici společnosti Facebook o používání dat uživatelů. Tím může Facebook umožnit spuštění reklamních oznámení na stránkách Facebooku, a rovněž mimo Facebook. Toto použití dat nemůže být námi - provozovatelem stránek - ovlivňováno.

  V pokynech o ochraně dat ve společnosti Facebook najdete další pokyny o ochraně své soukromé sféry: https://www.facebook.com/about/privacy/. Kromě toho můžete deaktivovat funkci remarketingu “Custom Audiences” v sekci nastavení pro reklamní oznámení na https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. K tomu musíte být přihlášeni k Facebooku. Pokud nevlastníte účet u společnosti Facebook, můžete uživatelsky založenou reklamu Facebooku deaktivovat na webové stránce European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

   

  YOUTUBE

  Naše webové stránky používají pluginy Google provozované stránkou YouTube. Provozovatelem stránek je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Pokud navštívíte naše stránky vybavené pluginem YouTube, vytvoří se spojení se servery YouTube. Přitom je serveru YouTube sděleno, kterou z našich stránek jste právě navštívili.

  Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožníte YouTube, aby toto chování při surfování po internetu přiřadil k Vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit tak, že se odhlásíte ze svého účtu YouTube. Použití YouTube probíhá v zájmu oslovující prezentace v rámci naší nabídky online. Toto představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Další informace o zacházení s uživatelskými daty najdete v prohlášení společnosti YouTube o ochraně dat: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

   

  SALESFORCE PARDOT

  Pardot se používá na těchto webových stránkách a pro e-mailové služby. Pardot umístí soubor cookie pro lepší uživatelskou zkušenost, segmentaci, sledování a analýzu. Pokud se přihlásíte k přijímání marketingových informací prostřednictvím e-mailu, emaily odeslané prostřednictvím Pardot budou obsahovat sledovací pixel pro otevření e-mailů. Kliknutí z těchto e-mailů jsou také sledována. Pardot zásady ochrany osobních údajů: https://www.salesforce.com/eu/gdpr/pardot/

  Pardot využívá cookies, aby jeho server rozpoznal návratového návštěvníka jako jedinečného uživatele. Soubory cookie umístěné serverem Pardot jsou čitelné pouze společností Pardot a soubory cookie nemohou přistupovat, číst ani upravovat žádná další data v počítači. Cookies samotné neobsahují žádné osobní údaje. Informace, které ukládáme do cookies, provádíme na všech osobních údajích, které nám poskytnete na našich stránkách.

  NEWSLETTER

  Pokud si chcete nechat posílat newsletter nabízených na našich webových stránkách, vyžadujeme od Vás e-mailovou adresu a rovněž informace, které nám dovolí provést ověření, že jste vlastníkem uvedené e-mailové adresy a že souhlasíte se zasíláním newsletteru. Další data nejsou pořizována. Tato data používáme výhradně pro zasílání vyžadovaných informací a nepředáváme je dál třetím osobám.

  Pokud jste si přihlásili newsletter, zašleme Vám potvrzovací e-mail s odkazem pro potvrzení přihlášení. Sdělené svolení k ukládání dat, e-mailové adresy a jejího použití za účelem zasílání newsletteru můžete kdykoliv odvolat, např. na «odkazu pro odhlášení» umístěném v newsletteru.

   

  COOKIES

  VAŠE PRÁVA

  Zásadně Vám přísluší práva na informace, aktualizaci, vymazání, omezení, přenos dat, odvolání a námitky. Pokud nabudete dojmu, že zpracování Vašich dat neodpovídá legislativě o ochraně dat nebo byly Vaše nároky na právní ochranu dat porušeny jiným způsobem, můžete si stěžovat u příslušného úřadu pro dohled. Ve Švýcarsku a Německu je toto Úřad pro dohled nad ochranou údajů.

   

   

  NAŠEHO POVĚŘENCE PRO ZÁLEŽITOSTI OCHRANY DAT ZASTIHNETE:

  Nico Fopp
  Úředník pro ochranu osobních údajů
  gdpr@modelgroup.com