• Obalová řešení Model

  Na míru vašim potřebám. Od bezpečných přepravních obalů až po rafinované krabičky na parfémy.

 • Optimalizujte svůj obal
 • Standardní sortiment Model
 • Know-how báze
 • Průmyslová řešení společnosti Model

  Vyvinuta specificky pro potřeby vašeho odvětví, důkladně otestována a maximálně nákladově efektivní.

 • Potraviny
 • Domácí spotřebiče
 • Kosmetika & hygiena
 • Spotřební zboží
 • Automotive
 • Chemikálie
 • Farmacie
 • Elektronika
 • E-Commerce
 • Logistika & přeprava
 • Nápoje
 • Průmyslové zboží
 • Nábytek
 • Služby Model

  Svými službami vás rádi podpoříme při realizaci vašich balicích a logistických procesů.

 • Design
 • Co-Packing
 • Recover
 • Logistics
 • Digitální tisk
 • Inspirace
 • Model Young Package
 • Vyberte si zemi a jazyk

  Životní prostředí

  Vše souvisí se vším a my jednotlivé vazby umíme najít.

  Povědomí o napravování mezer

  Uzavřený cyklus materiálu poskytuje klíč ke klimatické neutralitě. Snažíme se recyklovat co nejvíce získaného papíru.

  Kdykoli je to možné, používáme recyklovaná vlákna, která hrají důležitou roli při ochraně našich lesů. Pokud se nemůžeme vyhnout použití primárních vláken, nakupujeme je ze zdrojů certifikovaných FSC. V žádné části našeho dodavatelského řetězce nedochází k nezákonné těžbě dřeva ani nepoužíváme škodlivé chemikálie.

  Z hlediska logistiky se vyhýbáme cestám s prázdným prostorem v nákladních vozidlech. Voda u nás stále cirkuluje a v našich papírnách máme vlastní čistírny odpadních vod. Sbíráme použité obaly od našich zákazníků, recyklujeme je a přeměňujeme na nové obaly.

  Naše ambice a cíle

  Používáme co nejméně obalového materiálu

  Ale nikdy méně, než je třeba. Na rozdíl od ostatních materiálů, jako jsou například plasty, představuje naše hladká a vlnitá lepenka vysoce ekologický obalový materiál.

  Není pochyb o tom, že výroba lepenky je vysoce energetický a na vodu náročný proces. Se zdroji nakládáme opatrně a efektivně – a to nejen z hlediska energie, klimatu, odpadu a vody. Při získávání surovin analyzujeme problémy, jako je odlesňování, eroze půdy a nelegální těžba dřeva.

   

  "Do roku 2030 snížíme spotřebu zdrojů na tunu papíru, vlnité lepenky a lepenky vyrobenou o 10 procent."

  • Do roku 2030 snížíme spotřebu zdrojů na tunu vyrobeného papíru, vlnité lepenky a lepenky o 10 %.
  • Emise skleníkových plynů (oblasti 1 a 2) z papíren se do roku 2030 sníží o 22,9 % na tunu papíru vyrobeného do roku 2030 oproti výchozímu roku 2017.*
  • Emise skleníkových plynů z obalové činnosti v oblastech 1 a 2 se do roku 2030 sníží o 32,5 % oproti výchozímu roku 2017.* 
  • Emise skleníkových plynů v oblasti 3 se sníží o 26 % na tunu papíru a lepenky vyrobené do roku 2030 oproti výchozímu roku 2017.*

  *Cílová hranice zahrnuje biogenní emise a emise ze vstupních surovin pro bioenergii

  Abychom těchto cílů dosáhli, optimalizujeme proces obnovy vláken, zlepšíme naši logistiku a zavedeme nové technologie v celém hodnotovém řetězci.

  Naše aktivity

  Nejvyšší účinnost

  Ve Weinfeldenu (CH) prošly papírenské stroje PM1 a PM2 kompletní rekonstrukcí pohonu. Použitím účinných motorů IE4 a převodovek s nízkými ztrátami bylo dosaženo značných úspor energie.

   

  Díky špičkové účinnosti ušetří jednotka PM1 350 MWh za rok a jednotka PM2 900 MWh za rok, což odpovídá roční spotřebě elektřiny 250 domácností.

  Nový vozový park a bonusový systém

  Společnost Model Logistics v Německu v letech 2019–2021 modernizovala svůj vozový park.

   

  V roce 2019 bylo nahrazeno 63 vozidel, v roce 2020 následovalo 45 a v roce 2021 posledních 10 vozidel efektivnějšími modely Scania a MAN.

   

  Software Roadlox, představený současně s uvedením nového bonusového systému, hodnotí chování řidičů při řízení. Tato kombinace pomohla snížit průměrnou spotřebu paliva z 24,07 na 22,93 l/100 km, což vedlo k roční úspoře přibližně 142 500 litrů nafty při najetých 12,5 milionech km.

  Rekuperace tepla

  Závod Model Obaly v Hostinném v roce 2021  využil k vytápění odpadní teplo ze tří kompresorů, generujících při výrobě teplotu vzduchu cca 70 °C.

   

  Připojená distribuční soustava efektivně odvádí teplo v celém závodě. Investice ve výši 25 000 CHF vedla k úspoře 27 000 CHF na začátku roku 2022. Roční úspory se předpokládají ve výši 400 MWh nebo 45 000 CHF.

  Zkrácené přepravní trasy

  V listopadu 2021 jsme v Nowé Sóli spustili nový zvlňovací stroj. Realizace projektu takového rozsahu je vždy velkou výzvou, s hrdostí ale můžeme říct, že byla úspěšně dokončena podle plánu. 

   

  Tento moderní, vysoce výkonný stroj zajišťuje vysokou kvalitu vlnité lepenky. Díky tomu se vyhneme přepravě pěti milionů m2 lepenky měsíčně z Czosnówa do Nowé Sóli, čímž šetříme čas, náklady a snižujeme emise CO₂. Tato instalace připravuje půdu pro další růst společnosti Model v Polsku.

  Upřednostňujeme použité zboží

  Vzhledem k náročnosti našich produktů na zdroje upřednostňujeme recyklaci a energeticky účinnou výrobu, a to jak z ekologických, tak z ekonomických důvodů.

   

  Od okamžiku, kdy zahájíme vývoj nového výrobku, minimalizujeme jeho dopad na životní prostředí. Naše logistika se neustále zlepšuje prostřednictvím plánování tras, inovací a zpátečních cest odpadu.

   

  Čistíme odpadní vody, využíváme recyklovaná vlákna a podle potřeby získáváme certifikovaná primární vlákna.

  Kam dále?

  Naše pilíře udržitelnosti

  Zjistěte více o součástech, které dohromady tvoří naši strategii udržitelnosti.

  Udržitelnost

  Zjistěte více o tématu udržitelnosti

  Hodnocení CDP

  Známka B v hodnocení Climate Change

  Na cestě k CO₂ neutrálním obalům: Skupina Model poprvé dosáhla na známku B v hodnocení CDP pro změnu klimatu.

  Tiskové zprávy Udržitelnost
  Ocenění za CSR aktivity

  Získali jsme zlatou medaili EcoVadis

  Další potvrzení udržitelného podnikání, tentokrát v Model Kramp.

  Ocenění Udržitelnost
  Snížení emisí CO₂ – vědecky podložené cíle do roku 2030

  SBTi: Klimaticky neutrální obaly

  Stanovujeme jasné cíle pro snižování emisí ve výrobním procesu.

  Udržitelnost