Životní prostředí

Vše souvisí se vším a my jednotlivé vazby umíme najít.

Povědomí o napravování mezer

Uzavřený cyklus materiálu poskytuje klíč ke klimatické neutralitě. Snažíme se recyklovat co nejvíce získaného papíru.

Kdykoli je to možné, používáme recyklovaná vlákna, která hrají důležitou roli při ochraně našich lesů. Pokud se nemůžeme vyhnout použití primárních vláken, nakupujeme je ze zdrojů certifikovaných FSC. V žádné části našeho dodavatelského řetězce nedochází k nezákonné těžbě dřeva ani nepoužíváme škodlivé chemikálie.

Z hlediska logistiky se vyhýbáme cestám s prázdným prostorem v nákladních vozidlech. Voda u nás stále cirkuluje a v našich papírnách máme vlastní čistírny odpadních vod. Sbíráme použité obaly od našich zákazníků, recyklujeme je a přeměňujeme na nové obaly.

1. Naše ambice

Používáme co nejméně obalového materiálu

Ale nikdy méně, než je třeba. Na rozdíl od ostatních materiálů, jako jsou například plasty, představují naše hladké a vlnité lepenky vysoce ekologický obalový materiál. Nicméně je pravda, že proces výroby lepenky obnáší spotřebu velkého množství energie a vody.

Se svými zdroji nakládáme šetrně a efektivně – nejen co do spotřeby a původu energie, ochrany klimatu a nakládání s odpadem a vodou. Při výběru zdrojů našich surovin dbáme na to, abychom nijak nepřispívali k palčivým ekologickým problémům, jako jsou odlesňování, eroze půdy a nelegální těžba dřeva.

„Do roku 2030 plánujeme snížit svou spotřebu surovin na tunu vyrobeného papíru, hladké lepenky a vlnité lepenky o 10 %.“

2. Naše aktivity

Nejvyšší účinnost

Vícemotorové pohony papírenských strojů PM1 a PM2 ve Weinfeldenu (CH) byly kompletně nahrazeny novými motory a převodovkami. K dosažení maximálních úspor energie byly použity motory tříd energetické účinnosti IE4 a převodovky s velmi nízkou ztrátou energie. Díky maximální účinnosti lze ušetřit 350 MWh za rok u PM1 a 900 MWh za rok u PM2. To odpovídá roční spotřebě elektrické energie 250 domácností.

Nový vozový park a prémiový systém

Společnost Model Logistics v Německu v letech 2019–2021 obnovila svůj vozový park.

V roce 2019 bylo vyměněno 63 vozidel, v roce 2020 45 vozidel a v roce 2021 jsme posledních 10 vozidel nahradili efektivnějšími modely Scania a MAN.

V červenci 2019 jsme také představili software Roadlox, pomocí kterého se hodnotí chování řidičů při řízení. Společně s tím jsme zavedli systém bonusů založený na tomto hodnocení.

Tato dvě opatření snížila průměrnou spotřebu paliva z 24,07 l/100 km na 22,93 l/100 km. S přibližně 12,5 miliony najetých kilometrů ročně se jedná o úsporu přibližně 142 500 l nafty.

Rekuperace tepla

V roce 2021 jsme v Model Obaly v Hostinném realizovali další fázi využití odpadního tepla ze tří kompresorů. Kompresory používáme pro centrální rozvod vzduchu do našich výrobních strojů. Během sběru vzduchu vzniká odpadní teplo o teplotě cca 70 °C.

V současné době je vytápění závodu zajištěno distribuční soustavou, která vznikla propojením původní a nové distribuční soustavy. Odpadní teplo tak můžeme využívat v celém závodě. K tomu jsme pozastavili nutnou externí dodávku tepla od dodavatele, kterou můžeme obnovit v případě akutní potřeby. Tato investice je prospěšná i z ekonomického hlediska, neboť vyšla pouze na 25 000 CHF.

100% rekuperace odpadního tepla nám v prvních čtyřech měsících roku 2022 přinesla úspory nákladů na dodávku tepla ve výši 27 000 CHF. Očekáváme, že celkové roční úspory budou 400 MWh, nebo 45 000 CHF.

Zkrácené přepravní trasy

V listopadu 2021 jsme v Nowé Sóli spustili nový zvlňovací stroj. Realizace projektu takového rozsahu je vždy velkou výzvou, s hrdostí ale můžeme říct, že byla úspěšně dokončena podle plánu. Výsledkem je moderní a vysoce výkonný stroj, který zaručuje vysokou kvalitu vyráběné vlnité lepenky.
Díky novému zvlňovacímu stroji již nemusíme přepravovat přibližně pět milionů m2 lepenky měsíčně z Czosnówa do Nowé Sóli. Šetříme tak čas, náklady na dopravu a snižujeme emise CO₂. Instalace stroje vytváří prostor pro další růst společnosti Model v Polsku.

Upřednostňujeme použité zboží

Výroba našich produktů je již ze své podstaty náročná na spotřebu zdrojů. Proto jsou pro nás recyklace a energeticky efektivní výroba nesmírně důležité, a to jak z důvodů ekologických, tak ekonomických.

Od okamžiku, kdy zahájíme vývoj nového výrobku, předvídáme, analyzujeme a snažíme se minimalizovat jeho dopad na životní prostředí. Neustále optimalizujeme naši logistiku, mimo jiné za pomoci efektivního plánování cest, implementací inovací či využíváním zpátečních cest ke svozu odpadního papíru a lepenky.

Čistíme svou odpadní vodu, v maximální možné míře používáme recyklovaná vlákna a primární vlákna nakupujeme pouze z certifikovaných zdrojů.

3. Naše cíle

Čeho chceme dosáhnout

  • Do roku 2030 snížíme svou spotřebu surovin na tunu vyrobeného papíru, hladké lepenky a vlnité lepenky o 10 %.

Abychom těchto cílů dosáhli, budeme optimalizovat proces recyklace vláken, zefektivníme naši logistiku a budeme implementovat nové technologie napříč hodnotovým řetězcem.

Informace o GRI

Dokumentace indikátorů GRI

Tato zpráva odpovídá standardům organizace Global Reporting Initiative (GRI) a hlavní aspekty GRI propojuje se čtyřmi pilíři strategie udržitelnosti skupiny Model.

GRI 301-2

Použití recyklovaných vstupních materiálů


GRI 302-3

Energetická náročnost


GRI 303-1 – 303-5

Voda a odpadní vody


GRI 305-4

Emise


GRI 306-2

Produkce odpadu a způsob likvidace


K dalšímu tématu

Strategie a vize

Nechceme vás klamat. Chceme si stanovit cíle, které můžeme skutečně dosáhnout.

Udržitelnost

Kvalita

Naše výrobky mají vliv na životní prostředí. Proto dbáme na to, aby byly neškodné.

Udržitelnost

Zaměstnanci

Stručně řečeno, delegujeme odpovědnost. Na každého člověka.

Udržitelnost

Dodavatelský řetězec

Zůstáváme u toho, co se nám líbí. A máme rádi příkladné partnery.

Udržitelnost