Rozhovor

V dnešním rozhovoru jsme se bavili s Radkem Kupčíkem z Inovačního Centra (IC), kde pracuje jako projektový manažer. On a jeho tým pracují na vylepšování obalů, inovacích a samozřejmě také na zvyšování efektivnosti výroby.  Kromě inovací ale míří i za vyššími cíli, jako je například zanechání co možná nejmenší ekologické stopy, případně pomoci menším značkám dostat se na výsluní prostřednictvím obalu.

Ahoj Radku, pro začátek se prosím představ pro naše čtenáře: jak dlouho už u Modelu jsi a co právě děláš?

Ahoj, 1. dubna to bylo 25 let, takže je to lehce zapamatovatelné. Než jsem dostal nabídku vést Inovační Centrum, pracoval jsem na oddělení konstrukce skládaček, poté na výrobě planžet a na technologii hladkých a kašírovaných skládaček (HKS),

Čím se v Modelu zabývá Inovační Centrum?

Jsou to 3 základní směry. Je to inovace obalu pro zákazníka, inovace pro samotný produkt nebo inovace jako taková. Mimo jiné také připravujeme veškerou externí komunikaci směrem ke stávajícím, novým či potenciálním zákazníkům. Snažíme se tak seznámit naše zákazníky a zákazníky našich zákazníků s trendy a vychytávkami, na kterých pracujeme a v neposlední řadě se jim také snažíme trochu udělat radost.

Radku, můžeš nám povědět více o samotných inovacích pro zákazníka nebo produkt?

Dobře, začneme tedy s inovacemi pro zákazníka. Připravíme konkrétní řešení pro daného zákazníka, přijdeme za ním s něčím, co může být levnější, ekologičtější nebo funkčnější a on se pak může rozhodnout, zda má o dané řešení zájem. Standardním postupem je také to, že zákazník se na nás obrátí s požadavkem, abychom mu pomohli se zjednodušením balicího postupu, případně se zrychlením či optimalizací balení přímo v prostředí jeho výroby. Nikoliv tedy jenom u nás.

U inovace pro produkt je tomu trochu jinak. Například, připravíme návrh zajímavého balení piva a toto řešení chceme uvést na trh. Pokud se pro něj první oslovený zákazník nerozhodne, pokračujeme dále – třeba i v zahraničí – a vyhledáváme jiného výrobce, pro kterého by mohlo být navrhované řešení zajímavé. Již se stal také případ, že zákazník danou technologii odmítl, takže jsme šli za jiným, který ji okamžitě přijal. Poté se nám první zákazník znovu ozval s tím, že by měl o tuto technologii zájem, ale bohužel, ta již byla „zadaná“.

Vzpomeneš si na nějaký projekt, který se ti obzvláště líbil?

Z inovačních technologií to byl třeba před časem tzv. polyjoiner, což je speciální technická část lepicího automatu, která lepením zkombinuje přepravní obal s prodejním. Zbožím naplněná prodejní část obalu (tzv. tray) je bodovým lepením spojen s obalem přepravním – zpravidla z vlnité lepenky – a ten chrání prodejní obal v procesu přepravy a skladování. Odstraněn je až před vložením traye se zbožím do prodejního regálu.

Dále to je například zpevněná klopová krabice, která je vhodná pro diskontní prodejny, prodávající zboží přímo z palet. Pro ně jsme připravili řešení, kdy se krabice dají stohovat na sebe, a i když se vyprázdní krabice ve spodní vrstvě, tak se díky zpevnění neproboří.

Hodně se mi také líbí letošní vizuál pro marketingovou komunikaci, kde chystáme skutečně zajímavé věci, ale i třeba loňské kapesníčky ve tvaru mlýnku na kávu měly skvělý ohlas. A mě baví i jejich potisk a texty.

Jak se vlastně připravují roční vizuály? V posledních letech jsme měli témata jako Open&Play, Coffee Mania, letos je to Zážitek z rozbalování.

Roční vizuál vždy souvisí s tématem největší mezinárodní soutěže svého druhu Model Young Package. Téma odráží aktuální potřeby trhu a navíc je příležitostí představit aktuální trendy balení. Loni jsme se zaměřili na kávu tématem „Coffee Mania“ a letos se zaměřujeme na e-commerce. S problémy balení v rámci e-commerce se setkáváme denně i my sami jako spotřebitelé. Dostaneme-li poštovní zásilku z internetového obchodu, musíme se mnohdy potýkat s nevhodným balením a množstvím různých igelitových fólií a plastových pásek. Protože však jsme „obaláři“ a rozumíme problematice balení, jsme schopni obaly zjednodušit a zefektivnit. Proto jsme se rozhodli vyhlásit téma „Zážitek z rozbalování“. Soutěžní návrhy obalových řešení budou zaměřeny na to, aby zákazník dostal své zboží v pořádku, ale také aby bylo rozbalení pro něj zábavou.

Problémy s nevhodným balením vidíme všude kolem sebe. Na Youtube, Instagramu i jinde jsou prezentována „unboxing“ videa, kde však samotným obalům je věnována jen nepatrná pozornost.

Podle vyhlášeného ročního tématu pak upravujeme i vzhled recepcí v našich závodech, dárků pro naše zákazníky a v jeho duchu upravujeme celou interní a externí komunikaci.

Kde hledáte inspiraci pro obalové inovace?

Já tedy nejsem příliš „internetový“, spíše mě baví výstavy a veletrhy s praktickými aplikacemi. Často jezdíme s našimi zákazníky na různé workshopy a tam funguje i přenos technologických aplikací od zákazníků k nám.

Také soukromě, když něco kupuji, tak si občas všimnu, že obal je zajímavě řešený a to mě inspiruje. Neustálé pozorování a hodnocení obalů na trhu se v této branži nevyhne nikomu. I doma zkoumáš, jak se ten či onen obal otevírá a všímáš si detailů, které ostatním unikají. Je to určitá profesní deformace, které se nemůžeš zbavit.

Každý z kolegů je ovšem jiný a sbírá zkušenosti jinak a jinde. Například jeden grafik se nám právě vrátil z Milána, někteří z nás se chystají na veletrh Fachpack v Norimberku a také do Japonska. Každý z nás má prostě svou cestu, jak se nechat inspirovat a jak poté inspirovat ostatní.

Byl jsi také součástí poroty soutěže Model Young Package – z ní už vzešly desítky, možná stovky zajímavých inovací. Kolik času zabere výběr vítěze?

Já už jsem byl porotcem předloni. Porota vždy v rámci jednoho dne vytipuje 10-20 návrhů, které postoupí do dalšího výběrového kola a tam jsou dále porovnávány a hodnoceny, až se nakonec vybere vítěz.

Důležitým parametrem však často není jen nápad, ale také možnost reálného využití a vyrobitelnosti, protože jinak se musí přistupovat k inovaci, která je určena pro balení deseti kusů produktu a jinak pro balení desetitisícových sérií.

Soutěž má dvě základní kategorie – vysokoškolskou a středoškolskou. Je celkem logické, že ve vysokoškolské kategorii jsou návrhy často na podstatně vyšší konstruktérské i grafické úrovni než ve středoškolské. Je tady ale důležitá jedna věc.

Povídej, jaká?

V dnešní době sofistikovaných technologií a internetu se zdá, že je všechno hotové snadno, rychle a za použití několika kliků myší. Také proto na soutěži Model Young Package oceňuji to, že si mladí lidé i dnes umí sednout jen s papírem a tužkou v ruce a dokáží navrhnout obal, který vyhovuje jim a příslušníkům jejich generace. Ne všichni přitom mají k dispozici technologie pro dokonalou realizaci svého nápadu, ale přesto dokáží svým návrhem naznačit směr, kterým by se mohla obalařina v budoucnu vydat.

Letos tedy pracujeme se zážitkem z rozbalování, který jde ruku v ruce s e-commerce.

No tady je rozdíl v tom, že v rámci našeho vizuálu to ruku v ruce jde, ale na trhu tomu tak ještě není. Tam to jde spíše stylem: co nejlevněji, z hnědého materiálu, bez potisku a pak zásilku poslat zákazníkovi – pro jistotu co nejvíce polepenou páskami.

Oproti tomuto stylu se mi líbí myšlenka, že by ses mohl bavit tím, jak zboží, které sis objednal na internetu, rozbaluješ. K tomu je potřeba myslet ještě na další důležité podmínky: ať se nepřeváží vzduch, ať to není příliš drahé a ať je to flexibilní pro různé druhy zboží. Zároveň si málokdo uvědomí, že obal je další, a mnohdy v rámci e-commerce první kontakt e-shopu se zákazníkem, kterému je zboží určeno. To jistě stojí za zamyšlení.

Nabízí se otázka, někteří obchodníci ale skutečně preferují co nejjednodušší obal s co nejnižšími náklady, pracujete i s touto variantou?

Takových obalů je podle mého názoru na trhu dostatek. Tedy hnědá klopová krabice, vysypaná polystyrenem nebo vyplněná plastovými polštářky. Přitom už barevné rozlišení krabic by mohlo ulehčit práci poště. Může to třeba fungovat tak, že v modrých krabicích bude křehké zboží, v zelených zboží s omezenou trvanlivostí a v červených třeba zboží nebezpečné. Tak může kurýr přizpůsobit i svůj přístup k obalu a k zákazníkovi zboží dojde v požadovaném stavu.

Kdo je tedy cílový zákazník? Výrobce, nebo eshop, od kterého zboží pak dostanu?

U samotných výrobců vidím potenciál spíše u prémiovějších produktů, protože samozřejmě u některého zboží člověk opravdu potřebuje, aby došlo především v pořádku a měl je rozbalené co nejrychleji – třeba malé součástky na jedné straně a zboží velkého rozměru, například pračka na straně druhé. Ovšem i zde je možné zákazníkům rozbalování ulehčit.

Ale dárkové předměty, krabičky od telefonů, oblečení nebo kosmetika, to může mít velký potenciál i s ohledem na unboxing videa.

A když se bavíme o e-shopech, ty sice odebírají už zabalené zboží od výrobce, ale některé objednávky posílají namixované v jejich vlastní krabici. A tady je prostor pro inovaci. A nejen to, pro tento druh e-shopů, které rozesílají více produktů více značek, je přepravní obal navíc ideálním nástrojem pro reklamu, ať už jejich vlastní či případně jejich zákazníků.

Pokud se ale mohou zvýšit náklady, co by mohlo přesvědčit obchody, aby používaly inovativní obaly, kromě vylepšeného vzhledu balení?

První fáze podle mě bude postavená na ekologičnosti. Z mé zkušenosti bývá krabice zabalena v černé fólii a k tomu je ještě uvnitř vysypaná množstvím plastové výplně. To se dá nahradit třeba nějakou papírovou vlnou, na což může slyšet mladší generace jako na ekologičtější řešení. My zatím netlačíme na to, aby celý obalový průmysl přešel skokově na jiné řešení, ale může jít o postupný proces, kdy se třeba fólie vypustí a plastové pásky nahradí pásky papírové. To ve finále ušetří nejen materiál, ale i práci při balení v e-shopech. Tím pádem to ušetří samozřejmě náklady, které s balením e-shop má.

Pomoci mohou SKV pásky v kombinaci s jednoduchými systémy otevírání, jako jsou odtrhávací zipy, kaskádové perforace, trhací pásky a další. Krabice se potom dá snadno zabalit, lehce otevřít, a v případě reklamace ji zákazník může znovu použít pro vrácení zboží.

Jsou nějaké plánované projekty, které nám už teď můžeš odhalit?

Mohu asi prozradit jen to, že připravujeme cestu kolem světa, ale o tom budeme informovat později.

Nechte se překvapit :)

Kde mohou lidé sledovat vaši práci z IC?

Samozřejmě na našich sociálních sítích – Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube a LinkedIn. Dále také připravujeme v našich závodech speciální stojany, na kterých bude vystavena naše produkce z IC. Produkty chceme představit na recepcích jednotlivých závodů, a to nejen našim návštěvám, ale také všem zaměstnancům, kteří tak budou mít možnost seznámit se s finálními produkty, které byly vyrobeny na základě návrhů Inovačního Centra.

Máš na závěr něco, co bys rád vzkázal našim čtenářům?

Asi bych to chtěl směřovat na mladé čtenáře. Těm už dnes patří svět a budou určovat směr, kterým se obaly budou ubírat. Podle mě je Evropa na vrcholu, co se týče třídění odpadu, chování se k životnímu prostředí a je na nás, abychom světu ukázali, jak se budeme chovat k přírodě. Model Young Package může být jednou z cest, jak nám mohou lidé říct, kudy se dále dát. My „starší“ jim zase můžeme pomoci to dotáhnout do konce.

Vždycky to bylo tak, že se syn učil od otce, ale nyní je tady první generace v historii lidstva, kdy se otec učí od syna – v oblasti technologií, počítačů a software. Mě samotného mé děti učí, jak s některými technologiemi zacházet, ale pokud jde o řemeslo a obaly, tak stále platí to, že starší generace předává know-how mladším. Do budoucna si tedy přeji, aby generace spolu takto spolupracovaly, i když si navzájem někdy nemusí na první dobrou rozumět.

Klikněte, chcete-li pokračovat ve čtení
Další články