Rozhovor o zákulisí s Josém

Postřehy jednoho z hrdinů z Modelu.

Osobní pohled, který spojuje.

Dnes jsme měli to potěšení dozvědět se více o muži, který je delší dobu součástí Modelu. Jose Carlos Lourenço Ferreira s námi pracuje už 26 let a mnoho dalších přijde. Něco přes dvě desetiletí byl Jose zaměstnán jako řidič zakladače v továrně na vlnitou lepenku. Snaha o změnu ho přivedla na jeho současnou pozici. Jako zaměstnanec papírny je zodpovědný za koordinaci všech odpadových materiálů a hladký provoz.

Zjistěte, co Josého fascinuje na jeho práci a co ho od jeho začátků spojuje s Modelem.

Jose, co se ti na tvé práci líbí?

 

Popravdě? Všechno. Líbí se mi, že téměř vždy pracuji sám a že jsem svým vlastním šéfem, abych tak řekl (usmívá se). Jsem zodpovědný za likvidaci (šrot, provazy z buničiny, dřevo, papírenský a bio-kal) v papírně od A do Z a není nic, co by mě odrazovalo od žádného úkolu. Co mně osobně baví, je rozmanitost, se kterou se každodenně setkávám.

Hned ráno dělám svou 2-3hodinovou prohlídku a kontroluji, zda vše funguje, respektive kolik nákladních vozidel je třeba objednat na další den. Potom si zkontroluju e-maily a dělám další kancelářskou práci. Denně řídím vysokozdvižný vozík a nakládám asi čtyři náklaďáky denně papírovým odpadem. Každý den přináší něco nečekaného a to se mi opravdu líbí.

Lano z buničiny vs. kytice z kvítí

Když se podíváš na tento obrázek, co tě napadá jako první?

 

Připadá mi, že se s oběma věcmi setkávám každý den, doteď jsem je ale nikdy nepropojil. Kombinace, která je tak úžasně podobná a přesto tak odlišná. Proto mě jako první napadá životní prostředí. My, lidé, bychom měli věnovat více pozornosti tomu, čeho a jak se zbavujeme. Lano z buničiny, které vidíme vlevo, obsahuje hlavně plasty a dráty, které jsou škodlivé pro životní prostředí.

V Modelu o tomto zvyšujeme povědomí a snažíme se věnovat pozornost všem aspektům kolem nás, včetně životního prostředí. Proto se starám o převzetí odpovědnosti a správné předání vytříděného odpadu dále - aby alespoň některé jeho části bylo možné znovu použít nebo recyklovat. Navíc, jako společnost můžeme fungovat jako vzor pro ostatní v celém hodnotovém řetězci.

Vezmeme-li v úvahu uzavřený papírový cyklus, kde podle tebe vzniká přidaná hodnota?

 

Nejprve bych chtěl vysvětlit, že podle mého názoru mé úkoly patří na začátek a samotný konec celého cyklu. Proto vidím svou přidanou hodnotou jako práci článku, který vše spojuje dohromady. V zásadě ale nezáleží na tom, zda jsem na začátku, uprostřed nebo na konci cyklu.

Mnohem důležitější je spolupráce jednotlivých součástí a záruka hladkého procesu. Vzhledem k tomu, že se jedná o cyklus, existuje stálý tok, který by neměl být přerušen. Ve společnosti Model se proto snažíme tento tok zachovat s přihlédnutím ke všem interním i externím zúčastněným stranám.

Tři slova, která Jose poukazuje jako "Extra in the Ordinary" ve své pracovní funkci:

Flexibilita. Vizionářství. Volnost.

Model navrhnul a udržel mé pracoviště tak, aby zůstalo atraktivní.

 

Když jsem hledal potřeboval změnit práci, nemusel jsem opustit společnost, protože se nové řešení vyvinulo a našlo přímo v Modelu. Podle mého názoru jetohle docela "Extra". I když jsou někdy těžké dny, jsem se svou prací velmi spokojen. Proto extra věci spočívají v každodenním životě, a to primárně v tom, že jsem každý den součástí inovativní společnosti.

Důležitým "Extra" jsou pro mě moji kolegové v práci a lidé ve společnosti. Model má příjemnou pracovní atmosféru, kde je o zaměstnance postaráno. To mě motivuje a myslím, že to přirozeně podtrhuje slogan "Extra in the Ordinary".

Chcete se stát součástí Modelu?

Podívejte se na náš kariérní portál

Těšíme se na vás!

HR