Pozitivní vývoj tržeb a objemu prodeje

Skupina Model zaznamenala ve fiskálním roce 2014 konsolidované tržby ve výši 709 milionů CHF (téměř 18,3 miliard CZK), což představuje 3% nárůst oproti předchozímu roku. Skupina v roce 2014 dále vynaložila 60 milionů CHF (přes 1,5 miliardy CZK) na investice a zaměstnávala v průměru 3 251 lidí (+ 3 %). Ve Švýcarsku měla skupina na konci roku 2014 celkem 984 zaměstnanců.

Nárůst konsolidovaných tržeb by představoval 5,4% růst, pokud by směnné kurzy zůstaly nezměněny. Největší dopad měla devalvace ukrajinské hřivny (- 30 %) a české koruny (- 7 %). K růstu přispěly všechny závody skupiny, přičemž nejsilnější růst zaznamenaly závody zpracovávající vlnitou lepenku v České republice, Polsku a Chorvatsku.

Investice

Téměř polovina veškerých investovaných financí směřovala do švýcarských závodů. Opatření cílící na snížení nákladů na vyrobenou jednotku zahrnovala vybudování centrální paletizační stanice, instalaci a objednávku nových robotických systémů a lepicích strojů pro Model AG ve Weinfeldenu a Model PrimePac AG v Au (kanton St. Gallen), výměnu plošného výsekového stroje v Moudonu a řadu dalších automatizačních projektů. Realizace dlouhodobého projektu zdokonalování papírenských strojů pokračovala ve formě investic do obou švýcarských papírenských závodů.

Skupina Model v rámci Polska a České republiky roste rychleji než trh a investice zde tak směřovaly do nezbytného navýšení kapacit.

Klikněte, chcete-li pokračovat ve čtení

Vyhlídky – Švýcarsko se promění v laboratoř

Silný švýcarský frank snižuje domácí výrobu. Tato situace sice povede k posílení nákupní síly v zahraničí, zároveň však zapříčiní propad cen. S cílem udržet tržby na současné úrovni i na zmenšujícím se trhu hodlá skupina Model investovat značné prostředky do inovací a navýšení produktivity, čímž Švýcarsko promění v de facto laboratoř pro celou evropskou skupinu Model.

Klikněte, chcete-li pokračovat ve čtení
Skupina Model zaznamenala ve fiskálním roce 2014 konsolidované tržby ve výši 709 milionů CHF (téměř 18,3 miliard CZK), což představuje 3% nárůst oproti předchozímu roku.
Tyto informace by vás mohly také zajímat