Pořízení technologií ke snížení energetické náročnosti závodu“

V červenci roku 2015 zahájila společnost Model obaly, a.s. realizaci projektu "Pořízení technologií ke snížení energetické náročnosti závodu“, CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0000966.

Cílem projektu je snížení množství spotřebovávané energie v závodě Opava, a to implementací opatření:

  • úspora energie při přepravě a zpracování papírového odpadu od vysekávacích strojů k lisům prostřednictvím pořízení nových technologií v halách HKS a VL,
  • výměna zářivkových svítidel za novější a modernější LED svítidla,
  • výměna starých střešních světlíků ve výrobních halách za nové s většími izolačními schopnostmi.

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, programu Úspory energie a je spolufinancován z EU z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Klikněte, chcete-li pokračovat ve čtení
Tyto informace by vás mohly také zajímat