Opavský závod Model se zapsal do České knihy rekordů

Držitelem certifikátu je opavský závod společnosti Model Obaly, který v září loňského roku dodal materiál na stavbu zmenšeného modelu ostravské Nové radnice z vlnité lepenky. Více než 14 metrů vysoký, patnáct metrů široký a devět metrů hluboký objekt je největším kartonovým modelem stavby postaveným dle reálné předlohy. Stavba vznikla při příležitosti loňských oslav 165. výročí založení VŠB-TU. Devatenáct studentů architektury strávilo na stavbě více než dva tisíce hodin. Na realizaci se významným způsobem podílel konstruktér obalů opavského Modelu Pavel Novák, který vytvořil celkem 26 konstrukcí stavebních prvků repliky radnice.

Na přiloženém certifikátu je mimo jiné uvedeno, že „stavba byla tvořena z 2 450 bílých a hnědých kartonových krabic a zelených kartonových plátů v prostorovém skladebném modulu 25 cm, jež speciálně vyrobila firma Model Obaly, a. s. Opava“. Uvedený rekord byl agenturou zaregistrován 1. října 2014 a objeví se v nejbližším vydání České knihy rekordů.

Bohužel v České knize rekordů již není zapsán Herbert Miech, který v roce 2008 při svém odchodu do důchodu napočítal 53 odpracovaných let v jedné firmě, což tenkrát stačilo na rekord v kategorii „Nejdéle u jednoho podniku“. V roce 2011 jej překonal pan Vladimír Štěpánek z Prahy narozený 19. října 1921, který k tomu datu byl (a možná ještě je) 66 let zaměstnancem ministerstva vnitra.

Společnost Model Obaly a. s. v Opavě (CZ) disponuje největší výrobní kapacitou a nejširší paletou obalů z vlnité lepenky ze všech závodů společnosti Model ve střední Evropě.
Tyto informace by vás mohly také zajímat