Opatření ke snížení energetické náročnosti závodu v Nymburce

V srpnu roku 2015 zahájila společnost Model obaly, a.s. realizaci projektu "Opatření ke snížení energetické náročnosti závodu v Nymburce“, CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0002064.

Cílem projektu je snížení množství spotřebovávané energie v závodě Nymburk, a to implementací opatření:

  • rekonstrukce kompresorovny stlačeného vzduchu a využití odpadního tepla z kompresorů pro ohřev vody a vytápění,
  • rekonstrukce stávajících osvětlovacích soustav a náhrada novými LED svítidly s regulací,
  • rekonstrukce světlíků ve vybraných objektech za nové s většími izolačními schopnostmi.

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, programu Úspory energie a je spolufinancován z EU z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Klikněte, chcete-li pokračovat ve čtení
Tyto informace by vás mohly také zajímat