Nápojové kartony

ve Švýcarsku - společnosti ALDI je vrátíte, v Modelu je zrecyklujeme

V recyklačním závodu Fibre Evolution, který byl vyvinut a patentován společností Model, se již déle než rok zpracovávají nápojové kartony a další druhy obtížně rozložitelného papírového odpadu. Lepenkové obaly jsou po skleněných a plastových lahvích třetí nejběžnější druh nápojových obalů. Dříve však vždy končily na skládkách a poté ve spalovnách, a nepočítaně tun cenných materiálů tak přicházelo vniveč.

Chcete, aby papír z vašich použitých nápojových kartonů dál sloužil? Ve Švýcarsku máme řešení.

Na každé pobočce Aldi nyní můžete spolu s plastovými lahvemi odevzdat i nápojové kartony, které pak budou předány k recyklaci. Automatický třídicí systém plasty a kartony roztřídí a nápojové obaly pak putují ke zpracování do závodu Model AG ve Weinfeldenu. Recyklací se zde z nápojových obalů vytěží cenné suroviny, které lze následně proměnit ve vysoce kvalitní papíry na vlnité lepenky používané například k výrobě špičkových obalů a prodejních stojanů, jež je možné po použití opět recyklovat.

Klikněte, chcete-li pokračovat ve čtení

Nejdůležitější fakta o kartonových obalech:

  • Nápojové kartony jsou třetí nejběžnější druh nápojových obalů (700 milionů obalů ročně, což představuje 20 000 tun odpadu).
  • Zatímco nakládání se skleněnými a plastovými lahvemi je ve Švýcarsku upraveno nařízením o nápojových obalech (Ordinance on Beverage Containers), nakládání s použitými nápojovými kartony dosud zákon neupravuje.
  • Pokud by se nápojové kartony recyklovaly po celém Švýcarsku, mohli bychom předejít vykácení lesní plochy o rozloze 11 000 fotbalových hřišť.
  • V současnosti je k dispozici již více než 200 dobrovolně vytvořených sběrných míst.
  • Od spotřebitelů se prozatím nevyžaduje, aby použité nápojové kartony recyklovali, nicméně podle průzkumu GfK by 9 z 10 spotřebitelů nápojové kartony rádo recyklovalo, kdyby měli tu možnost.
  • Řada úspěšných pilotních projektů v různých městech a recyklační iniciativa Aldi Suisse v praxi dokázaly, že po této službě je mezi spotřebiteli velká poptávka.

Zdroj: Verein Getränkekarton-Recycling Schweiz (Švýcarská asociace pro recyklaci nápojových kartonů)

Klikněte, chcete-li pokračovat ve čtení
Tyto informace by vás mohly také zajímat