Model Group získal společnost P-WELL GmbH, Altenberge, Německo

CH-Weinfelden/TG – P-WELL GmbH provozuje pobočky ve městech Berka Werra (Durynsko), Bad Bentheim (Dolní Sasko), Altenberge (Severní Porýní-Vestfálsko), Ochtendung (Porýní-Falc) a Elterlein (Sasko). Společnost zaměstnává 800 lidí a v roce 2015 dosáhla ročního obratu téměř 200 milionů eur.

Pro Skupinu Model představuje akvizice P-WELL GmbH z geografického hlediska ideální rozšíření jají stávající řady závodů zpracovávajících vlnité lepenky v Polsku, České republice, Chorvatsku a Švýcarsku. Tři z nich – Weinfelden ve Švýcarsku, Nymburk v České republice a nedávno oznámený nový závod v Nowe Sóli v Polsku – jsou umístěny v blízkosti německých hranic. Nová akvizice nyní umožní Skupině Model poskytovat stávajícím zákazníkům v Německu a zemích Beneluxu komplexnější portfolio produktů a služeb.

Interní preprintová metoda společnosti P-Well navíc zpřístupní Skupině Model nové tiskové procesy, mimo jiné specializovaný potisk nekonečných a velmi těžkých lepenek (heavy duty), a rozšíří tak její produktové portfolio o zajímavé novinky. Nedílnou součástí vysoce kvalitních služeb společnosti P-Well je i vozový park o 150 nákladních vozech.

Převzetí skupiny P-Well bude uskutečněno, jakmile bude akvizice odsouhlasena německým spolkovým úřadem pro ochranu hospodářské soutěže Bundeskartellamt.

Klikněte, chcete-li pokračovat ve čtení
Tyto informace by vás mohly také zajímat