Dokázali jsme to

recyklujeme nápojové kartony!

Zpracovatelský závod Fibre Evolution, který byl vyvinut a patentován společností Model ve Švýcarsku, umožňuje velkoobjemovou recyklaci nápojových kartonů a dalšího obtížně rozložitelného papírového odpadu. Lepenkové obaly jsou po skleněných a plastových lahvích třetí nejčastější druh nápojových obalů, dosud však končily na smetištích a poté ve spalovnách, a nepočítaně tun cenných materiálů tak přicházelo vniveč. Nový recyklační závod umožňuje vytěžit z nápojových kartonů cenné suroviny, které lze následně proměnit ve vysoce kvalitní papíry na vlnité lepenky používané například k výrobě špičkových obalů a prodejních stojanů, jež lze po použití opět recyklovat.

V našem recyklačním závodě Fibre Evolution plánujeme ročně zpracovávat 75 000 tun nápojových kartonů a obtížně rozložitelných papírových materiálů, což nám umožní snížit emise CO2 o 48 % na tunu*. Nový závod navíc výrazně zvýšil energetickou účinnost recyklačních procesů naší společnosti. Více informací naleznete v Model Boxu č. 103. (pouze v angličtině).

*v porovnání s tepelnou recyklací; zdroj: Die Zukunft des Getränkekarton-Recyclings (Budoucnost recyklace nápojových kartonů), Carbotech AG)

Klikněte, chcete-li pokračovat ve čtení
Tyto informace by vás mohly také zajímat