Česko má národní knihovnu z vlnité lepenky

Finále se uskutečnilo v Zrcadlové kapli Klementina, sídle Národní knihovny České republiky. Pořadatelem soutěže je český Svaz výrobců vlnitých lepenek ve spolupráci s obalovou společností EKO-KOM. Letošním partnerem byla Národní knihovna České republiky. Soutěži udělilo záštitu Ministerstvo životního prostředí. Čestným hostem finále byla Angelika Christ, generální tajemnice Evropské organizace výrobců vlnitých lepenek FEFCO.

Soutěž Stavby z vlnité lepenky dlouhodobě poukazuje na všestranné použití vlnité lepenky a na její šetrnost k životnímu prostředí. „Vlnitá lepenka je obalový materiál, který nezatěžuje životní prostředí. Vyrábí se z obnovitelných zdrojů a je 100% recyklovatelná. Oproti ostatním obalovým materiálům je vlnitá lepenka ekologičtější a více odpovídá cílům trvalé udržitelnosti a snižování CO2,“ říká Adam Wisinger, předseda českého Svazu výrobců vlnitých lepenek a dodává: „Navíc je použití obalů z vlnité lepenky velmi různorodé, od přepravních přes prodejní až po průmyslové obaly.“
Do letošního ročníku soutěže se přihlásilo celkem 28 středních stavebních škol z celé České republiky. Na vytvoření lepenkového modelu měli studenti čas několik měsíců. Do červnového finále postoupilo šest nejlepších staveb. Finálové kolo a slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo 13. června 2018 v Zrcadlové kapli Klementina, sídle Národní knihovny České republiky. Finálové modely budou vystaveny pro veřejnost v prostorách Klementina až do 31. srpna 2018.

Úkolem soutěžících ve 12. ročníku soutěže bylo navrhnout a vytvořit originální model budovy Národní knihovny České republiky výhradně z vlnité lepenky. Soutěžní téma nové budovy odráží celospolečenskou diskusi o potřebě moderního sídla Národní knihovny, která má ve svých fondech přes 7 milionů dokumentů a roční návštěvou více než 700 000 lidí patří mezi nejvýznamnější knihovny v Evropě.

„Klementinum je po staletí centrem české vzdělanosti. Na půdě, kde se dnes Klementinum rozkládá, probíhá již od 13. století školní výuka, předávání vědění a vzdělanosti. Ke Klementinu máme všichni obrovský respekt, ale provozovat zde moderní knihovnu 21. století, se všemi moderními prvky je téměř nereálné. Proto jsme opět otázku nové budovy otevřeli a jsme rádi za všechny názory a podněty, které se k nám dostávají. Nápad udělat z této otázky téma soutěže mě nadchl a bez váhání jsem se spoluprací souhlasil,“ říká generální ředitel Národní knihovny PhDr. Martin Kocanda.
Soutěž měla v tomto roce také několik novinek. Studenti letos museli do modelu zapracovat použitou lepenku a navíc ukázat vnitřní řešení stavby. Novinkou bylo také hodnocení kategorie „Nejlepší prezentace na zadané téma“. Témata se týkala vlnité lepenky a jejich vlastností a byla studentům předána po úspěšném postupu do finále.

Letošní soutěž ovládli studenti z Vysokého Mýta. Na druhém místě soutěže skončila SPŠS Josefa Gočára z Prahy a třetí místo získala SPŠS Ostrava. Vítěznou školou kategorie „Nejlepší obal z vlnité lepenky“ se stala VOŠS a SŠS Vysoké Mýto. Letošní novou kategorii „Nejlepší prezentace/představení na zadané téma“ pak ovládla SPŠS Ostrava. Budoucí stavaři a stavařky soutěžili o ceny v celkové hodnotě 42 000 Kč.

Klikněte, chcete-li pokračovat ve čtení
Tyto informace by vás mohly také zajímat