Model Durgol displej

Durgol Express

ODOLNÝ UNIVERZÁLNÍ PRODEJNÍ STOJAN NA TŘECH RŮZNÝCH PALETOVÝCH PODSTAVCÍCH. DOKONALÁ SOUHRA KVALITY A MODULARITY.

  • Düring AG – Dällikon, Zürich (CH)
  • Možný nosič z palety dřevěné, Chep a Dolly
  • Možnost extrémního zatížení 35 kg na každou polici
  • Modulární displej ve 3vrstvém nebo 4vrstvém provedení

Švýcarská efektivita proti vodnímu kameni Nové řešení displeje pro značku Durgol nabízí švýcarským produktům na odstraňování vodního kamene stabilní a modulární podestu.

Výroba displeje pro Durgol byla díky umístění na tři různé nosiče (paleta dřevěná, Chep a Dolly) velkou výzvou. Navíc je každý regál displeje zatěžován cca 35 kg. S nároky na osazení a hmotnost jsme se pohybovali na hranici toho, co vůbec karton unese.

  • Prodejní displej pro produkty na každý problém s odvápňováním
  • Otevřený partnerský vztah s cenami přiměřenými trhu
  • Zadání displeje: Od koncepce přes realizaci až po vyladění drobností
 

ŠVÝCARSKÝ, SPOLEHLIVÝ, LEADER V KVALITĚ – TO PLATÍ PRO ZNAČKU DURGOL OD ROKU 1951. DURGOL NABÍZÍ ŘEŠENÍ PRO KAŽDÝ PROBLÉM S ODVÁPŇOVÁNÍM.

Budeme-li vycházet z počtu prodaných balení, pak je náš durgol swiss espresso, speciálně vyvinutý výrobek na odvápnění kávovarů, mistrovsky prodávaným produktem. Jeho receptura byla vyvinuta tak, aby se netvořila pěna, a tím hadice v kávovarech neutrpěly žádná poškození. Následně vznikly další receptury, jakou je například durgol swiss steamer.

 

PANE HÜGLE, V ROCE 1951 VZNIKL DURGOL, PROSTŘEDEK PRO ODVÁPNĚNÍ NA BÁZI KYSELINY CHLOROVODÍKOVÉ. JAK SE OD TÉ DOBY ZMĚNILA RECEPTURA?

Základní produkt odpovídá beze změny základní receptuře durgolu forte. Receptura se nepatrně změnila, abychom zůstali v rozsahu legislativních směrnic. V mezidobí ovšem pod značkou durgol vznikla široká paleta různých receptur, vždy uzpůsobená potřebám zákazníků. Naším nejvíce prodávaným výrobkem, pokud jde o množství, je durgol express, v zahraničí nazývaný durgol Universal.

Lze vůbec ještě Durgol vylepšovat?

Jsem toho názoru, že vše lze zlepšovat. To je také jeden z mých hnacích motorů, nikdy nezůstat stát a vždy se přizpůsobovat požadavkům trhu. Máme již téměř perfektní výrobek, ale dále lze vyvíjet případy, ve kterých bude používán. Existuje vývoj v oboru ekologie; také zde jsme udělali již první kroky. Ve spolupráci se společností Coop jsme uvedli na trh biologicky odbouratelný výrobek. Provedeny budou jistě další úpravy, ať už na základě legislativy nebo díky dalším změnám přístrojů. Budeme své produkty vyvíjet dále tak, aby byly v souladu s potřebami trhu i konzumentů.

Vyrábíte a distribuujete své výrobky ve Švýcarsku a na ostatních trzích. Proč jste se rozhodli vyrábět ve Švýcarsku?

Jsme přesvědčeni o naší švýcarské kvalitě. V regionu Švýcarska si držíme nejen výrobní závod, ale upřednostňujeme také, je-li to ekonomicky možné, švýcarské dodavatele. Jsme odkázáni na krátké dodací lhůty a velmi spolehlivé partnery. Dalším důvodem je, že k durgolu patří „Swissness“ - švýcarství. Jsme přesvědčeni, že nálepka „Made in Switzerland“ nám velmi pomáhá při prodeji v cizině. My jsme Švýcarsko nejen na povrchu, ale také v jádru věci.

Co Vás přesvědčilo o volbě společnosti Model jako dodavatele Vašich displejů?

V každém případě blízkost a úzký kontakt. Důležitá byla také návaznost kompetence firmy Model na tu naši vlastní. Neboť s našimi nároky na osazení a hmotnost jsme se pohybovali na hranici toho, co vůbec karton unese. Doufali jsme v to, že oproti předchozímu modelu při konstrukci dosáhneme zvýšení efektivity.

Model pro vás vyvinul displej. Co stálo v katalogu s požadavky?

Docela velkou výzvou bylo to, aby displej mohl být upevněn na třech různých nosičích – paletě dřevěné, Chep a Dolly paletách. Navíc máme zákazníky, kteří vyžadují displej ve 3 vrstvách, u jiných to musí být zase nutně 4 vrstvy. Vedle toho existují i zákazníci, kteří nám limitují výšku displeje a současně žádají vstup z boku.

Dostála společnost Model všem požadavkům?

V úvahy byly vzaty všechny požadavky i potřeby. Ale je to jako při redesignu. Člověk ho realizuje a předpokládá jemná dolaďování. Tak je to i u nás. Displej byl vytvořen a my jsme velmi spokojeni. Ale nyní musíme provést ještě doladění detailů.

JAKOU VÁHU MÁ UDRŽITELNOST VE VAŠEM PODNIKU, RESPEKTIVE, CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ?

Velkou pozornost věnujeme tomu, abychom zbytečně neplýtvali zdroji. V našem oboru, který vyrábí chemicko-technické výrobky, jsme v tomto ohledu také trochu limitováni. Nevyrábíme žádné produkty, které by ohrozily životní prostředí, čelíme ale problému, že naše produkty jsou na bázi kyseliny, a tedy jsou většinou anorganické. To znamená, že neškodí nijak životnímu prostředí, nelze je ale ani biologicky odbourávat. Z tohoto důvodu jsme zde tak trochu uvězněni. Jak bylo zmíněno již dříve, vyvinuli jsme mezitím biologicky odbouratelný produkt s čistě organickými kyselinami. Abychom šetřili zdroje, snažíme se nakupovat v regionu, podle možností v okruhu maximálně 75 km.

JAK VNÍMÁTE VY A VAŠI ZAMĚSTNANCI TÉMA UDRŽITELNOSTI?

Naše materiály v rámci odpadového hospodářství třídíme. Plasty a kartóny zasíláme k recyklaci, a tím redukujeme náš odpad na minimum.

Byly v tomto ohledu také požadavky na displej?

Ne, to jsme nepožadovali, zde stála v popředí kvalita. Samozřejmě ale vycházíme z toho, že displej je na konci své životnosti podroben recyklačnímu procesu.

Co si přejete od Modelu v budoucnosti?

Další udržování otevřeného, partnerského vztahu. Stejně tak jsou pro nás samozřejmostí ceny přiměřené trhu. Nesmíme se na Švýcarsko dívat jako na ostrov, ale musíme čelit výzvám a dále automatizovat, abychom zůstali konkurenceschopní. To platí nejen pro nás a pro Model, ale pro celou švýcarskou ekonomiku.

Klikněte, chcete-li pokračovat ve čtení
Jsem toho názoru, že vše lze zlepšovat. To je také jeden z mých hnacích elementů, nikdy nezůstat stát a vždy se měnit podle požadavků trhu.
Andres Hügli
Jednatel/COO Düring AG
Více o projektu