Model InSmoke Liquid přepravní obal

Přepravní obaly InSmoke Liquid

Špičkový a atraktivní transportní obal. Swiss Made Liquids.

  • InSmoke AG - Aadorf, Thurgau (CH)
  • 10 obalových jednotek s maximálně zdobným designem
  • Pětibarevný offsetový tisk s dodatečnou ražbou do horké fólie
  • Úprava pomocí matného a lesklého laku a laku s mikrostrukturou

Obdrželo ocenění Swiss Packaging Award Prostřednictvím kvalitní úpravy obalového řešení pro Swiss Made Liquids vznikl lapač pohledů na těžkém bojišti prodejního místa.

Cenou korunovaný obal InShape společnosti InSmoke AG je kvalitně upraveným řešením pro náplně elektronických cigaret. Výjimečně atraktivní tray s 10 jednotlivými balením, pro 10 různých náplní v různých příchutích je skutečným lapačem pohledů. Se zaměřením na funkční, zdobný design obal opticky jasně vyčnívá ze světa konkurentů.

  • Přesná funkčnost díky uzavírací chlopni - centrálnímu prvku obalu
  • Obal InShape pro prodej 10 jednotlivých, beznikotinových náplní
  • Odbyt a distribuce ve Švýcarsku i po celé Evropě
  • Původní promyšlený koncept byl vytvořen a realizován na přání

 

Kouření je včerejškem, dnes je to InSmoke

Již v roce 1963 přihlásil Američan Herbert A. Gilbert patent netabákové cigarety bez kouře, která byla s pomocí zahřátého, zvlhčeného a aromatizovaného vzduchu, nahradila konvenční cigaretu. Do Evropy se vaporizér dostal v roce 2006 a byl rychle oblíben. Od roku 2010 se tyto produkty vyrábějí pod značkou InSmoke.

 

Vyhledávač Google po zadání Vašeho podniku odpověděl «Kouření je včerejškem, dnes je to InSmoke». Jak dlouho již trvá toto «dnes»?

Abychom mohli spustit ve Švýcarsku distribuci beznikotinových náplní, zvaných také Liquids, museli jsme v roce 2009 úřadu pro dohled nad chemickými výrobky v Thurgau doručit žádost. Tehdy tam tyto produkty byly ještě zcela neznámé. Povolení jsme dostali teprve poté, co jsme společně s právníkem v oboru potravinářství odevzdali rozsáhlý koncept.

Jak funguje elektronická cigareta?

Hlavní rozdíl s ohledem na cigarety spočívá v tom, že v našich vaporizérech není spalován tabák, ale kapalná náplň. Při spalování tabáku vzniká přes 3000 škodlivin, které při procesu vaporizace nevznikají vůbec nebo v podstatně nižších emisích. Podle anglického zdravotního úřadu «Public Health England» jsou e-cigarety o minimálně 95 % méně škodlivé než cigarety klasické.

Obal InShape, který vyrábí Model AG - Au (SG) pro Vaše náplně, je opravdovou ozdobou. Jak design vznikal?

Náplně InSmoke jsme vyráběli od začátku ve Švýcarsku. Jsme si vědomi, že výrobní náklady jsou tím vyšší, než v zemích s nízkými platy. Abychom oslovili více zákazníků, investujeme proto do prožitku z požitku a do prezentace. Zejména novými obaly InShape se můžeme celosvětově vymezit vizuálně.

Co symbolizuje květina, která zdobí uzávěr na každém obalu?

Květ je opravdovým prvkem naší značky složené ze slova a obrazu. Trend «zdravějšího» života pozorujeme v nejrůznějších oborech - nejen v jídle, při sportu, ale také při kouření. Konzument vyžaduje obecně méně škodlivých alternativ. Zelený květ má tyto vlastnosti našich produktů barevně podmalovat a vyvolat pozitivní pocit.

Na co zejména dbáte u obalů?

Obal na prodejním místě rozhoduje o úspěchu či neúspěchu: Čím kvalitnější a atraktivnější obal je, tím spíše je výrobek zakoupen.

Jaké požadavky musí splňovat obal?

Naším novým obalem jsme sledovali více cílů. Na jedné straně má zcela jasně vizuálně vyzdvihovat kvalitu našich «Swiss made Liquids». Stejně tak je to náš malý dík našim věrným zákazníkům, kteří nás částečně podporovali už od doby založení společnosti InSmoke AG.

Proč je pro Vás tak důležité, aby měl obal špičkovou úpravu?

Světový trh e-cigaret a náplní tak mezitím porazíme tím způsobem, že střednědobě musí být hodně investováno do designu produktů, příp. obalů, aby se opticky odlišily od konkurence. Dalším aspektem je pro nás to, že naše náplně nesou štítek «Swiss made» a tím je jasně deklarována kvalita. Proto věnujeme mnoho času a peněz analýze a dalšímu vývoji našich výrobků.

Jak Vás přitom podpořil tým Modelu?

Právě v oblasti proveditelnosti našich přání nám vždy dobře poradili a také kreativně a s orientací na řešení podpořili v obtížných chvílích. Zásluhou společnosti Model AG je to, že mohla být realizována uzavírací chlopeň jako centrální prvek obalu tak, jak byla původně vymyšlena.

Co je pro Vás důležité při spolupráci s dodavatelem obalů?

Aby se dobře vyznal v trendech a inovacích, a aby také byl připraven utkat se s výzvami, aby také měl vůli k dalšímu rozvoji svého know-how. Stejně tak je pro nás důležitá spolupráce s kvalifikovanými kontaktními osobami, které přinášejí velmi cenné profesní zkušenosti a soucítění a tím mnoho porozumění pro naše přání a představy, k nimž patří také to, že mají velkou trpělivost s námi jako zákazníkem.

 

Klikněte, chcete-li pokračovat ve čtení
Posilujeme investice do prožitku z požitku a do prezentace. Novými obaly InShape se můžeme celosvětově vymezit vizuálně.
Stefan Meile
Vedení společnosti, Hemag Nova AG
Více o projektu