• Model - Opakowania dla Twoich produktów lub usług

  Dopasowane do potrzeb - od bezpiecznych pudeł transportowych po wysublimowane opakowania na perfumy.

 • Baza wiedzy
 • Usługi modelowe

  Jako dostawca usług opakowaniowych oferujemy pełen zakres usług, od produkcji papieru po recykling. Zajmujemy się projektowaniem, testowaniem, produkcją, montażem, magazynowaniem, dostawą i odbiorem.

 • Doradztwo
 • Projekt
 • Logistyka
 • Odzyskać
 • Inspiracje
 • Model Young Package
 • Wybierz swój kraj i język

  Ochrona danych

  Obowiązek informacyjny

  Polityka prywatności

  Ochrona danych osobowych jest dla nas szczególnie ważna. Przetwarzamy dane wyłącznie na podstawie regulacji ustawowych (RODO, TKG 2003). W tej informacji o ochronie danych wskazujemy najważniejsze aspekty przetwarzania danych na naszej stronie internetowej. Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie Państwa danych jest firma Model Holding AG.

  KONTAKT SIĘ Z NAMI

  Na naszej stronie internetowej dostępny jest formularz kontaktowy, który można wykorzystać do zapytań do nas. Aby odpowiedzieć na Twoją prośbę, wymagane jest Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, a także pole tekstowe dla Twojego żądania. Alternatywnie można również skontaktować się z nami za pośrednictwem podanego adresu e-mail. Jeśli skontaktujesz się z nami, Twoje dane będą przez nas przechowywane do czasu odwołania w celu przetworzenia żądania oraz w przypadku dalszych pytań. Przechowywane dane zostaną usunięte, gdy cel przetwarzania przestanie obowiązywać i nie będzie dalszych ustawowych lub umownych zobowiązań do przechowywania. Co do zasady dane Twoich żądań będą przechowywane przez 24 miesiące, chyba że z żądania wynika inny cel przetwarzania (.B np. zamówienie, oferta). Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 .b RODO.

   

  PRZETWARZANIE DANYCH (DANE KLIENTÓW I UMÓW)

  Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w takim zakresie, w jakim są one niezbędne do nawiązania, treści lub zmiany stosunku prawnego (dane inwentaryzyjne). Odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b RODO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub środków przedumownych. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe dotyczące korzystania z naszych stron internetowych (dane dotyczące użytkowania) tylko w zakresie niezbędnym do umożliwienia lub rozliczenia użytkownika za korzystanie z usługi. Co do zasady Twoje dane będą przechowywane przez 24 miesiące, chyba że z żądania wynika inny cel przetwarzania (.B np. zamówienie, oferta). Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 .b RODO. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

   

  WNIOSKI I PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKÓW

  Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe kandydatów w celu obsługi procesu aplikacyjnego. Przetwarzanie może również odbywać się drogą elektroniczną. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy wnioskodawca składa odpowiednie dokumenty aplikacyjne do administratora drogą elektroniczną, na przykład pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza internetowego na stronie internetowej. Jeżeli administrator zawrze umowę o pracę z kandydatem, przekazane dane będą przechowywane w celu przetwarzania stosunku pracy zgodnie z przepisami ustawowymi. Jeżeli administrator nie zawrze z wnioskodawcą umowy o pracę, dokumenty aplikacyjne zostaną automatycznie usunięte dwa miesiące po powiadomieniu o decyzji odmownej, pod warunkiem, że usunięcie nie będzie sprzeczne z żadnymi innymi uzasadnionymi interesami administratora. Innym uzasadnionym interesem w tym sensie jest na przykład ciężar dowodu w postępowaniu na podstawie ogólnej ustawy o równym traktowaniu (AGG).

   

  OCHRONA PRYWATNOŚCI OSÓB PONIŻEJ 16 ROKU ŻYCIA

  Dane osobowe osób niepełnoletnich (poniżej 16 roku życia) nie są świadomie gromadzone ani wykorzystywane w żadnej formie przez Model Group. Z reguły nie znamy wieku odwiedzającego naszą stronę internetową. Nie podjęliśmy jednak żadnych konkretnych środków w celu ochrony takich danych w określonym zakresie. Osoby poniżej 16 roku życia nie mogą przekazywać danych osobowych bez wyraźnej zgody rodziców lub opiekunów.

   

  PLIKI DZIENNIKA SERWERA

  Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas. Są to: typ i wersja przeglądarki, używany system operacyjny, adres URL strony odsyłającej, nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp, czas żądania serwera i adres IP.

  Te dane nie są scalane z innymi źródłami danych. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit.b RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub środków przedumownych.

   

  ANALIZA INTERNETOWA

  Nasza strona internetowa korzysta z funkcji usługi analizy internetowej: Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Zawarliśmy odpowiednią umowę z dostawcą na przetwarzanie danych zamówienia.

  Jeśli jednak na tej stronie aktywowana zostanie anonimizacja IP, Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej strony internetowej Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, do sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz do świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora strony internetowej. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

  Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów ustawowych § 96 ust. 3 TKG oraz art. 6 ust. 1 lit. a) (zgoda) i/lub (f) (uzasadniony interes) RODO. Naszą troską w rozumieniu RODO (uzasadniony interes) jest ulepszanie naszej oferty i naszej strony internetowej. Ponieważ prywatność naszych użytkowników jest dla nas ważna, dane użytkownika są pseudonimizowane (pseudonimizacja jest zalecana ze względu prawnego "uzasadniony interes"; należy to wyjaśnić za pomocą usługi analizy internetowej). Dane użytkownika będą przechowywane przez okres 26 (dwudziestu sześciu) miesięcy.

   

  MAPY GOOGLE

  Ta strona korzysta z usługi mapowej Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Aby korzystać z funkcji Google Maps, konieczne jest zapisanie adresu IP. Informacje te są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych.

  Korzystanie z Google Maps leży w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online i łatwej wyszukiwarki miejsc wskazanych przez nas na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w polityce prywatności Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

   

  PIKSEL FACEBOOKA

  Nasza strona internetowa wykorzystuje piksel działania odwiedzających Facebooka, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook") do pomiaru konwersji. W ten sposób zachowanie odwiedzających witrynę można śledzić po przekierowaniu ich na stronę internetową dostawcy, klikając reklamę na Facebooku. W rezultacie skuteczność reklam na Facebooku może być oceniana do celów statystycznych i badań rynkowych, a przyszłe działania reklamowe mogą być optymalizowane. Zebrane dane są anonimowe dla nas jako operatora tej strony internetowej, nie możemy wyciągać żadnych wniosków na temat tożsamości użytkowników. Dane są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebooka, aby możliwe było połączenie z odpowiednim profilem użytkownika, a Facebook może wykorzystywać dane do własnych celów reklamowych, zgodnie z Polityką wykorzystania danych Facebooka. Dzięki temu Facebook może umożliwić umieszczanie reklam na stronach Facebooka, a także poza Facebookiem. Na to wykorzystanie danych nie możemy mieć wpływu jako operator witryny.

  W polityce prywatności Facebooka znajdziesz dalsze informacje na temat ochrony Twojej prywatności: https://www.facebook.com/about/privacy/. Możesz też wyłączyć funkcję remarketingu grup niestandardowych odbiorców w sekcji Ustawienia reklam w https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Aby to zrobić, musisz być zalogowany na Facebooku. Jeśli nie masz konta na Facebooku, możesz dezaktywować reklamy oparte na użytkowaniu z Facebooka na stronie internetowej European Interactive Digital Advertising Alliance:
  http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagezhinweis/.

   

  YOUTUBE

  Nasza strona internetowa wykorzystuje wtyczki ze strony YouTube obsługiwanej przez Google. Operatorem stron jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Gdy odwiedzasz jedną z naszych stron wyposażonych we wtyczkę YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube jest informowany, które z naszych stron odwiedziłeś.

  Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube, umożliwiasz YouTube przypisanie Twojego zachowania podczas surfowania bezpośrednio do Twojego osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube. Korzystanie z YouTube leży w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności YouTube pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/pve odwiedzane.

   

  SALESFORCE PARDOT

  Pardot jest używany na tej stronie internetowej i w usługach poczty e-mail. Pardot umieszcza plik cookie w celu lepszego doświadczenia użytkownika, segmentacji, śledzenia i analizy. Jeśli subskrybujesz otrzymywanie informacji marketingowych pocztą elektroniczną, wiadomości e-mail wysyłane za pośrednictwem Pardot będą zawierać piksel śledzący do otwierania wiadomości e-mail. Kliknięcia z tych e-maili są również śledzone. Polityka prywatności Pardot: https://www.salesforce.com/eu/gdpr/pardot/

  Pardot używa plików cookie, aby serwer rozpoznał powracającego gościa jako unikalnego użytkownika. Pliki cookie ustawione przez serwer Pardot mogą być odczytywane tylko przez Pardot i nie mogą uzyskiwać dostępu, odczytywać ani modyfikować żadnych innych danych na komputerze. Same pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych. Łączymy informacje przechowywane w plikach cookie z danymi osobowymi, które przesyłasz na naszej stronie internetowej.

   

  BIULETYN INFORMACYJNY

  Jeśli chcesz otrzymywać newsletter oferowany na stronie internetowej, potrzebujemy od Ciebie adresu e-mail, a także informacji, które pozwalają nam zweryfikować, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i wyrażasz zgodę na otrzymywanie newslettera. Dalsze dane nie będą gromadzone. Używamy tych danych wyłącznie do wysyłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich stronom trzecim.

  Jak tylko zapiszesz się do newslettera, wyślemy Ci wiadomość e-mail z potwierdzeniem z linkiem do potwierdzenia rejestracji. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail i ich wykorzystanie do wysyłania newslettera, na przykład za pomocą linku "zrezygnuj z subskrypcji" w biuletynie.

   

  PLIKI COOKIE

  Nasza strona internetowa wykorzystuje tzw. pliki cookies. Są to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu za pomocą przeglądarki. Nie wyrządzają krzywdy. Używamy plików cookie, aby nasza oferta była przyjazna dla użytkownika. Niektóre pliki cookie pozostają przechowywane na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz. Umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy następnej wizycie. Jeśli tego nie chcesz, możesz skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby informła Cię o ustawieniu plików cookie i zezwalasz na to tylko w indywidualnych przypadkach. Wyłączenie plików cookies może ograniczyć funkcjonalność naszej strony internetowej. Podstawą prawną stosowania plików cookie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  TWOJE PRAWA

  Zasadniczo masz prawo do informacji (art. 15 RODO), korekty (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO), ograniczenia (art. 18 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO), odwołania i sprzeciwu (art. 21 RODO). Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza prawo o ochronie danych lub Twoje roszczenia dotyczące ochrony danych zostały w jakikolwiek sposób naruszone, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego (art. 77 RODO). W Szwajcarii i Niemczech jest to organ ochrony danych.

   

   

  MOŻESZ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NASZYM INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH POD ADRESEM:

  Nico Fopp
  Inspektor ochrony danych
  gdpr@modelgroup.com