Quintessence

V Quintessence chceme říci, co je pro nás důležité, jaké ideály mají dát naší činnosti směr a na jakých duchovních základech stojíme, aby mohla naše společnost zůstat i v turbulentních dobách stabilní.

Každá firma má určitou kulturu, my z ní děláme součást našeho vědomí a naší tvořivé vůle. Krůček po krůčku se vytváří specifický styl, který propůjčuje naší firmě její jedinečnost. Přitom vyvstávají otázky, které musíme nejprve vyslovit, než se můžeme pustit do odpovědí.
Vy určujete, do jaké míry se zapojíte do utváření a promýšlení Quintessence, a uděláte tak z ní svou vlastní esenci; čím více a vědoměji tak budete činit, tím angažovaněji a autentičtěji budete cítit ve své práci sami sebe. Tento osobní exemplář vás má na této cestě doprovázet.

Model Quintessence
Model Downloads Quintessenz Ökonomie

Hospodárnost Hospodárnost si představujeme jako bytost, která se ve firmě Model s jejími spolupracovníky dokáže cítit dobře.

Ona hospodárnost ví přesně, čím je, co chce a co ovlivňuje, protože jedná podle jasných zákonitostí. Je úsporná, pečlivá, vytváří hodnoty, je přesná, rozvážná a pozorná, proto se u ní nic neztratí, ze všeho vytváří něco hodnotného. Plýtvání pro ni neexistuje.

Identifikací se zákonitostmi hospodárnosti pak hospodárnost ožívá. Tak vytváříme hodnoty – a tvorba hodnot je to, z čeho žijeme. K principu hospodárnosti patří výkonnost a efektivita. Zdroje využíváme úsporně, se zřetelem na maximální účinek. Naše rozhodnutí se řídí podle pravidel hospodárnosti a slouží neustálému posilování firmy. Všechny aktivity jsou důsledně zaměřeny na tvorbu hodnot.

Model Downloads Quintessenz Lernen

Učení Mzda není to jediné, co z působení ve firmě získáváme.

Jde také a především o to, co se při tom naučíme. Chceme spolupracovníky, kteří svou „mzdu“ v podobě učení se samostatně stupňují na maximum, to znamená, že si z ní denně co nejvíce odnášejí s sebou domů. K tomu je zapotřebí zájem a nezaujatost vůči novým věcem. Klíčovou činností je přitom myšlení; to zpochybňuje rutinu a hledá lepší řešení.

V kultuře, pro kterou je charakteristické učení, není problém negativní záležitostí, ale šancí něco se naučit, protože stimuluje myšlení. V kultuře zaměřené na řešení problémů je práce zábavou, protože všichni přemýšlejí a jednají shodným způsobem, tedy způsobem orientovaným na řešení. Výsledkem učení je zvyšování, respektive růst vědomí. Růst firmy jako klasický prvek strategie spojujeme s růstem našeho vědomí.

Model Downloads Quintessenz Zusammenarbeit

Spolupráce Ideální spolupráci vyjadřuje rovnice 1 + 1 = 3.

Naše firma je v podstatě projektem spolupráce, který proměňuje výkon jednotlivce ve smysluplný celek teprve spoluprací s ostatními. V konstruktivním rozhovoru, při němž dochází k výměně poznatků, lze tento domnělý zázrak zažít prakticky. Ve skutečnosti je stupeň účinnosti často pod předpokládanou matematicko-logickou hodnotou čísla 2. V potenciálu pro zlepšení je ukryt poklad, jehož nalezení znamená naši budoucnost.

Klíčovou ingrediencí pro dobrou spolupráci je důvěra. Jak ale vzniká a jak si ji člověk zaslouží? Jak můžeme kultivovat upřímné společné chtění? Co je zapotřebí, abych mohl být takovým, jakým jsem? V případě konfliktů je výsledkem rovnice negativní hodnota. Jak vznikají konflikty? Jak je můžeme přeměnit z hrozby v prospěch firmy?

Model Downloads Quintessenz Qualität

Kvalita V lásce ke kvalitě se projevuje, jakou hodnotu přisuzujeme svému bytí a svému konání; může tak určovat naše vnímání, myšlení, cítění a jednání.

Tím, že si ceníme sami sebe, pracujeme pečlivě a spolehlivě. Co nejlepší práci vykonáváme také na základě naší profesní hrdosti. Nulová chybovost je naším ideálem. Permanentní zdokonalování je nám vnitřní potřebou. Tento základní postoj je podepřen stabilními procesy a jasně definovanými, měřitelnými požadavky na kvalitu.

Především za špatnou kvalitu může obvykle někdo jiný. Jak se dostanu z krátkodobě pohodlné role oběti do zodpovědné role viníka? Kde vezmeme vytrvalost, která je k tomu zapotřebí? Jaký je vztah mezi kvalitou a kvantitou? Z jakých důvodů a v důsledku jakých argumentů dochází ke stále se opakujícímu ohrožení kvality a jak mu čelit?

Model Downloads Quintessenz Integrität

Individuální integrita Když se v našem chování názorně odrážejí naše vlastní hodnoty a ideály, projevuje se naše vlastní, stěžejní integrita.

Pokryly předcházející čtyři tematické okruhy – hospodárnost, učení, spolupráce a kvalita – hodnoty, které jsou pro vás zásadní? Zde máte volný prostor k tomu, abyste uplatnili své připomínky.

Za jaké hodnoty a ideály se chcete zaručit? Jste připraveni za to také nést důsledky?