Ochrana údajů

Prohlášení k informační povinnosti

Velmi se soustředíme na ochranu Vašich osobních údajů. Vaše data proto zpracováváme výhradně na základě legislativních ustanovení (GDPR, TKG 2003). V těchto informacích o ochraně údajů Vás informujeme o důležitých aspektech zpracování dat v rámci našich webových stránek. Model Holding AG je zodpovědným správcem za zpracování vašich dat.

Model ochrana údajů

Kontakt s námi

Pokud s námi navážete kontakt pomocí formuláře na webových stránkách nebo pomocí e-mailu, jsou námi Vaše osobní údaje ukládány do odvolání za účelem zpracování poptávky a pro případ následných dotazů. Tato data nepředáváme dále bez Vašeho svolení. Zejména legislativní ustanovení - zejména lhůty pro uchovávání - zůstávají nedotčena.

 

Zpracování dat (data zákazníků a smluvní data)

Osobní údaje pořizujeme, zpracováváme a používáme pouze tehdy, pokud jsou vyžadovány pro zdůvodnění, obsahové utvoření nebo změnu právních poměrů (základní data). Toto se děje na základě čl. 6, odst. 1, písm. b GDPR, které dovoluje zpracování dat pro účely plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření. Osobní údaje v souvislosti s používání našich webových stránek (uživatelská data) pořizujeme, zpracováváme a používáme pouze tehdy, pokud je to vyžadováno, abychom uživateli umožnili nebo zúčtovali použití služby. Pořízená zákaznická data jsou po ukončení smlouvy nebo obchodního vztahu vymazána. Legislativní požadavky na ukládání zůstávají nedotčeny.

 

Žádosti o místo a proces zpracování žádostí o místo

Osoba odpovědná za zpracování pořizuje a zpracovává osobní údaje uchazečů o místo za účelem realizace procesu zpracování žádosti o místo. Zpracování může probíhat také elektronickou cestou. Toto je zejména ten případ, pokud uchazeč osobě odpovědné za zpracování předá odpovídající podklady pro svou žádost o místo elektronickou cestou, například e-mailem nebo pomocí formuláře nacházejícího se na webové stránce na internetu. Uzavře-li osoba odpovědná za zpracování s uchazečem pracovní smlouvu, jsou předaná data ukládána za účelem realizace zaměstnaneckého poměru za současného dodržování legislativních předpisů. Neuzavře-li osoba odpovědná za zpracování s uchazečem žádnou pracovní smlouvu, tak jsou všechny podklady spojené s žádostí o místo automaticky vymazány dva měsíce po oznámení rozhodnutí o zamítnutí žádosti, pokud jejich vymazání nestojí v cestě jiné oprávněné zájmy osoby odpovědné za zpracování. Oprávněným jiným zájmem v tomto smyslu se rozumí například prokazovací povinnost v procesu podle Všeobecného zákona o rovnosti pohlaví (AGG).

 

Soubory server log

Poskytovatel stránek automaticky pořizuje a ukládá informace do tzv. souborů server log, které nám Váš prohlížeč sděluje automaticky. Jsou to: Typ a verze prohlížeče, použitý operační systém, referenční URL, hostname přistupujícího počítače, čas kontaktu serveru a IP adresa.

Není předpokládání spojování těchto dat s jinými zdroji dat. Podkladem pro zpracování dat je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, který dovoluje zpracování dat za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

 

Webová analýza

Naše webové stránky používají funkcí služeb webové analýzy: Google Analytics.Poskytovatelem je Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Informace pořízené cookies během Vašeho používání těchto webových stránek jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google do USA a tam ukládány. S poskytovatelem jsme uzavřeli odpovídající smlouvu o zpracování dat.

V případě aktivace anonymní IP na těchto webových stránkách je Vaše IP adresa Googlem ovšem v rámci členských zemí Evropské unie nebo ostatních smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru předtím krácena. Pouze ve výjimečných případech je celá IP adresa přenesena na server společnosti Google do USA a tam zkrácena. V rámci smlouvy s provozovatelem těchto webových stránek Google tyto informace použije, aby vyhodnotil použití webových stránek, aby vystavil zprávy o aktivitách na webových stránkách a aby provozovateli webových stránek poskytl další služby spojené s používáním webových stránek a využití internetu. IP adresa sdělená v rámci Google Analytics Vaším prohlížečem není spojována s jinými daty společnosti Google.

Zpracování dat probíhá na základě zákonných ustanovení § 96 odst. 3 TKG, a rovněž čl. 6 odst. 1 písm. a (svolení) a/nebo kvůli (oprávněný zájem) GDPR. Naším zájmem ve smyslu GDPR (oprávněný zájem) je zlepšení naší nabídky a naší webové prezentace. Protože je pro nás soukromá sféra našich uživatelů důležitá, jsou uživatelská data pseudonymizována (pseudonymizace se doporučuje při právním důvodu «oprávněného zájmu»; toto musí být sjednáno se službou analýzy webu). Uživatelská data jsou uchovávána na dobu trvání 26 (dvacet šest) měsíců).

 

Google Maps

Tyto stránky používají pomocí API mapovou službu Google Maps. Poskytovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. K používání funkcí Google Maps je nutné uchovávat Vaši IP adresu. Tyto informace jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google do USA a tam ukládány. Poskytovatel těchto stránek nemá žádný vliv na tento přenos dat.

Použití Google Maps nastává v zájmu odpovídajícího zobrazení našich online nabídek a za účelem snadného vyhledání lokalit uvedených na těchto webových stránkách. Toto představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Více informací o zacházení s uživatelskými daty najdete v prohlášení společnosti Google o ochraně dat: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

Facebook Pixel

Naše webové stránky využívají k měření konverze akcí návštěvníků aplikaci Pixel společnosti Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Tak může být sledováno chování návštěvníků stránek poté, co se kliknutím na inzerci na Facebooku dostanou dále na webové stránky nabízejícího. Tím může být vyhodnocena účinnost facebookových reklam pro statistické účely a účely výzkumu trhu a v budoucnu mohou být tato reklamní opatření optimalizována. Pořízená data jsou pro nás, jako provozovatele těchto webových stránek, anonymní, nemůžeme zpětně vysledovat identitu uživatele. Data jsou ale ukládána a zpracována společností Facebook tak, že je možné spojení s příslušným uživatelským profilem a Facebook tak může data používat dále pro vlastní reklamní účely způsobem, který odpovídá směrnici společnosti Facebook o používání dat uživatelů. Tím může Facebook umožnit spuštění reklamních oznámení na stránkách Facebooku, a rovněž mimo Facebook. Toto použití dat nemůže být námi - provozovatelem stránek - ovlivňováno.

V pokynech o ochraně dat ve společnosti Facebook najdete další pokyny o ochraně své soukromé sféry: https://www.facebook.com/about/privacy/. Kromě toho můžete deaktivovat funkci remarketingu “Custom Audiences” v sekci nastavení pro reklamní oznámení na https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. K tomu musíte být přihlášeni k Facebooku. Pokud nevlastníte účet u společnosti Facebook, můžete uživatelsky založenou reklamu Facebooku deaktivovat na webové stránce European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

 

LinkedIn

Osoba odpovědná za zpracování dat integrovala do těchto internetových stránek komponenty společnosti LinkedIn Corporation. LinkedIn je internetová sociální síť, která umožňuje spojení uživatelů pomocí stávajících obchodních kontaktů, a rovněž připojení nových business kontaktů. LinkedIn používá přes 400 mil. registrovaných osob ve více než 200 zemích. Proto je LinkedIn v současnosti největší platformou pro business kontakty a jednou z nejvíce vyhledávaných internetových stránek na světě. Provozovatelem LinkedIn je LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Za záležitosti ochrany dat mimo území USA je odpovědná společnost LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland.

Nechce-li dotyčná osoba sdělovat informace LinkedIn, může tomuto sdělování zabránit tím, že se před vyvoláním našich internetových stránek odhlásí ze svého účtu LinkedIn. LinkedIn nabízí na https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls možnost vypnutí e-mailových zpráv, SMS zpráv a cílených oznámení, a rovněž správu nastavení oznámení. LinkedIn dále využívá služeb partnerů jako Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua a Lotame, které mohou pracovat s cookies. Takové cookies mohou být odmítnuty na https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Platná ustanovení společnosti LinkedIn o ochraně dat jsou k nalezení na https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Směrnice LinkedIn o cookies lze najít na https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

 

WiredMinds

Osoba odpovědná za zpracování dat integrovala do těchto internetových stránek komponenty společnosti WiredMinds. Pomocí komponentů WiredMinds jsou automaticky rozpoznávány a kvalifikovány podniky, které navštíví internetovou stránku. Komponenty WiredMinds umožňují uživateli internetové stránky, která má tyto komponenty vloženy, generování Leads, tedy kvalifikaci potencionálních nových zákazníků. Provozovatelem WiredMinds je WiredMinds GmbH, Lindenspürstraße 32, 70176 Stuttgart, Německo. Vkládáme aplikaci WiredMinds Zählpixel. Zählpixel je miniaturní grafika, která je uložena v internetové stránce, aby umožnila evidenci souborů Log a analýzu souborů Log, aby provedla následně statistické vyhodnocení.

Dotyčná osoba má dále možnost odmítnout a jako takovému zabránit pořízení dat vytvořených pomocí WiredMinds v souvislosti s používáním této internetové stránky. K tomu musí dotyčná osoba rozkliknout tlačítko Dont-Track-My-Visits-Button na odkazu https://wm.wiredminds.de/track/cookie_mgr.php?mode=dont_track_ask&websitesel. Je-li informačně technologický systém dotyčné osoby později vymazán, formátován nebo nově instalován, musí dotyčná osoba opět vložit Opt-Out cookie. Další informace o platných ustanoveních o ochraně dat u WiredMinds můžete nalézt na https://www.wiredminds.de/produkt/datenschutz-gutachten/.

 

YouTube

Naše webové stránky používají pluginy Google provozované stránkou YouTube. Provozovatelem stránek je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Pokud navštívíte naše stránky vybavené pluginem YouTube, vytvoří se spojení se servery YouTube. Přitom je serveru YouTube sděleno, kterou z našich stránek jste právě navštívili.

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožníte YouTube, aby toto chování při surfování po internetu přiřadil k Vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit tak, že se odhlásíte ze svého účtu YouTube. Použití YouTube probíhá v zájmu oslovující prezentace v rámci naší nabídky online. Toto představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Další informace o zacházení s uživatelskými daty najdete v prohlášení společnosti YouTube o ochraně dat: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

Sentry

Naše webové stránky používají pluginy stránek Sentry. Provozovatelem stránek je Functional Software, Inc. dba Sentry, 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107. Pokud navštívíte naše stránky vybavené pluginem Sentry, vytvoří se spojení se servery Sentry. Přitom je serveru Sentry sděleno, kterou z našich stránek jste navštívili. Sentry nabízí sledování chyb v reálném čase pro webové aplikace, mobilní aplikace a hry, které vývojářům dávají nutný náhled, aby se zobrazila zhroucení a aby se odstranila. Jsou sbírána data, která umožňují efektivně provozovat služby a nabídnout Vám nejlepší zkušenosti na naší webové stránce a v oblasti našich služeb.

 

leady.com

Naše webové stránky používají pluginy stránek Leady. Provozovatelem stránek je Leady.com Inc., 600 Third Avenue 2nd floor New York, NY 10016. Pokud navštívíte naše stránky vybavené pluginem Leady, vytvoří se spojení se servery Leady. Přitom je serveru Sentry sděleno, kterou z našich stránek jste navštívili.

 

Smartlook

Naše webové stránky používají pluginy služby Smartlook. Provozovatelem stránek je Smartlook.com, s.r.o., Šumavská 524/31, Brno. Pokud navštívíte naše stránky vybavené pluginem Smartlook, vytvoří se spojení se servery Smartlook. Přitom je formou heatmap a nahrávek pořízen anonymní záznam návštěvy webu. Vypnutí sledování je možné provést formou opt-outu na adrese: https://www.smartlook.com/opt-out/.

 

Oracle Eloqua (ELOQUA, ELQSTATUS, visitor/v200/svrGP.aspx)

Oracle Eloqua se používá na těchto webových stránkách a pro e-mailové služby. Eloqua umístí soubor cookie pro lepší uživatelskou zkušenost, segmentaci, sledování a analýzu. Pokud se přihlásíte k přijímání marketingových informací prostřednictvím e-mailu, emaily odeslané prostřednictvím Eloqua budou obsahovat sledovací pixel pro otevření e-mailů. Kliknutí z těchto e-mailů jsou také sledována. Oracle Eloqua zásady ochrany osobních údajů: https://www.oracle.com/legal/privacy/marketing-cloud-data-cloud-privacy-policy.html.

Eloqua využívá cookies, aby jeho server rozpoznal návratového návštěvníka jako jedinečného uživatele. Soubory cookie umístěné serverem Eloqua jsou čitelné pouze společností Eloqua a soubory cookie nemohou přistupovat, číst ani upravovat žádná další data v počítači. Cookies samotné neobsahují žádné osobní údaje. Informace, které ukládáme do cookies, provádíme na všech osobních údajích, které nám poskytnete na našich stránkách.

 

Newsletter

Pokud si chcete nechat posílat newsletter nabízených na našich webových stránkách, vyžadujeme od Vás e-mailovou adresu a rovněž informace, které nám dovolí provést ověření, že jste vlastníkem uvedené e-mailové adresy a že souhlasíte se zasíláním newsletteru. Další data nejsou pořizována. Tato data používáme výhradně pro zasílání vyžadovaných informací a nepředáváme je dál třetím osobám.

Pokud jste si přihlásili newsletter, zašleme Vám potvrzovací e-mail s odkazem pro potvrzení přihlášení. Sdělené svolení k ukládání dat, e-mailové adresy a jejího použití za účelem zasílání newsletteru můžete kdykoliv odvolat, např. na «odkazu pro odhlášení» umístěném v newsletteru.

 

Campaign Monitor

Pro náš newsletter využíváme nástroj stránky Campaign Monitor. Provozovatelem stránek je Monitor Pty Ltd., Attn: Legal, 631 Howard St., 5th Floor, San Francisco, CA 94105. Campaign Monitor shromažďuje za určitých okolností informace, které Vás osobně identifikují ("osobní informace"), např. pokud od nás vyžadujete naše služby nebo pokud nám naši zákazníci dají svá osobní data k dispozici, abychom jim mohli pomoci při komunikaci s Vámi e-mailem. Pořizujeme osobní data přímo od Vás, a rovněž od třetích osob, včetně veřejných zdrojů, podniků na nás napojených, poskytovatelů informačních služeb a stran, se kterými si informace vyměňujeme tak, jak je zde popsáno.

 

Cookies

Naše webové stránky používají tzv. cookies. Jedná se přitom o malé textové soubory, které jsou pomocí prohlížeče ukládány na Vašem koncovém zařízení. Nepůsobí žádné škody. Cookies používáme k tomu, abychom náš obsah uspořádali uživatelsky přívětivě. Některé cookies zůstávají uloženy na Vašem koncovém zařízení, dokud je nevymažete. Umožňují nám znovu rozpoznat Váš prohlížeč při další návštěvě. Pokud si to nepřejete, pak můžete nastavit svůj prohlížeč tak, aby Vás o použití cookies informoval a Vy je můžete povolit pouze v jednotlivém případě. Při deaktivaci cookies může být omezena funkčnost naší webové stránky. Právní ustanovení využití cookies najdete v článku 6 odst. 1 písm. f GDPR.

 

Funkční

název poskytovatel trvání účel

cookieconsent_status

modelgroup.com

1 rok

Soubor je nastaven okamžitě po potvrzení banneru se soubory cookies a zabraňuje opětovnému zobrazení banneru.

__cfduid

browser-update.org

zasedání

Dotazování na verzi internetového prohlížeče, kterou návštěvník používá pro zobrazování zprávy o zastaralých prohlížečích.

 

Analytické

název poskytovatel trvání účel

_ga

modelgroup.com

2 years

Registruje se jedinečné ID, které se používá pro generování statistických údajů o způsobu využívání webové stránky návštěvníkem.

_gat

modelgroup.com

1 den

Používáno Google Analytics k omezení povolené rychlosti stahování dokumentů za časovou jednotku (request rate).

_gid

modelgroup.com

1 den

Registruje jedinečné ID, které se používá pro generování statistických údajů o způsobu využívání webové stránky návštěvníkem.

collect

google-analytics.com

zasedání

Používá se k odesílání dat o zařízení a chování návštěvníka služby Google Analytics. Sleduje návštěvníka napříč zařízeními a marketingovými kanály.

 

Sociální média a marketing

název poskytovatel trvání účel

ELOQUA

eloqua.com

2 roky

Registruje jedinečné ID, které bude přiděleno zařízení návštěvníka, aby je bylo možné znovu identifikovat při opětovné návštěvě webové stránky. Při automatickém vyplňování formulářů slouží ke kontrole, zda je konkrétní kontakt registrován v emailové skupině.

ELQSTATUS

eloqua.com

2 roky

Slouží k automatickému vyplňování formulářů a kontrole, zda je konkrétní kontakt registrován v emailové skupině. Soubor cookie se nastaví pouze v případě, že návštěvník umožňuje sledování.

visitor/s200/svrGP.aspx

s1318145083.et.eloqua.com

zasedání

nezařazeno

_fbp

modelgroup.com

3 měsíce

Používá Facebook k poskytování různých propagačních produktů, např. nabídek třetích stran v reálném čase.

fr

facebook.com

3 měsíce

Používá Facebook k poskytování různých propagačních produktů, např. nabídek třetích stran v reálném čase.

tr

facebook.com

zasedání

Používá Facebook k poskytování různých propagačních produktů, např. nabídek třetích stran v reálném čase.

Vaše práva

Zásadně Vám přísluší práva na informace, aktualizaci, vymazání, omezení, přenos dat, odvolání a námitky. Pokud nabudete dojmu, že zpracování Vašich dat neodpovídá legislativě o ochraně dat nebo byly Vaše nároky na právní ochranu dat porušeny jiným způsobem, můžete si stěžovat u příslušného úřadu pro dohled. Ve Švýcarsku a Německu je toto Úřad pro dohled nad ochranou údajů.

 

Našeho pověřence pro záležitosti ochrany dat zastihnete na:

Nico Fopp
Data Privacy Officer
gdpr@modelgroup.com