• Model - Opakowania dla Twoich produktów lub usług

  Dopasowane do potrzeb - od bezpiecznych pudeł transportowych po wysublimowane opakowania na perfumy.

 • Baza wiedzy
 • Usługi Model

  Wspomagamy Twoje procesy w obszarze opakowań i logistyki naszymi usługami.

 • Design
 • Recover
 • Logistyka
 • Consulting
 • Inspiracje
 • Model Young Package
 • Wybierz swój kraj i język

  Oznaczanie opakowań

  Dokładne etykietowanie dla zrównoważonych opakowań.

  Podstawowe zasady


  W Europie należy ograniczać wpływ opakowań i odpadów opakowaniowych na środowisko. Dla krajów UE i jej państw członkowskich uchwalono rozporządzenie 94/62/WE. Regulacja ta dotyczy wszystkich rodzajów opakowań, a w jej świetle odpowiedzialność spoczywa na rękach dystrybutora towarów pakowanych, w tym również sprzedawców internetowych. Ma ona na celu zachęcenie producentów i dystrybutorów do wytwarzania opakowań z materiałów nadających się do recyklingu, chyba że nie jest to możliwe . Jako opakowanie definiuje się  wszystko, co służy do przechowywania, ochrony i obsługi towarów podczas dostawy lub prezentacji. Obejmuje opakowania sprzedażowe i wtórne, a także opakowania transportowe i magazynowe, które ułatwiają obsługę poszczególnych artykułów. 

  O co dokładnie chodzi:

  1. Rozporządzenie dotyczy materiałów opakowaniowych, które wjeżdżają do kraju UE. Zobowiązuje ono te kraje do oznakowania każdego opakowania symbolem/kodem jego materiałem i wskazania, w jaki sposób ma być ono wykorzystane po użyciu. 
  2. Co do zasady, opakowanie musi być zawsze oznakowane kodem recyklingu w celu identyfikacji użytego materiału. W przypadku naszych produktów z tektury falistej wymaganie to spełnia kod PAP 20, a naszych produktów z tektury litej kod PAP 21. Aplikacja odbywa się poprzez nadruk lub perforację za pomocą Perfa-Type. 
  3. Możliwość recyklingu opakowania (zastosowanie po użyciu) jest zwykle oznaczona symbolem trzech strzałek (tzw. wstęga Möbiusa). Jako że w obiegu znajduje się wiele symboli recyklingu, należy przestrzegać praw do wykorzystywania oznaczeń lub praw autorskich. Jednak wspomniane rozporządzenie lub kraje UE nie określają szczegółowo, jak symbol musi wyglądać. Jedynym wymogiem jest to, aby oznaczenie było widoczne. Z drugiej strony PAP20 lub PAP21 są obowiązkowe. Poniżej kilka przykładów. Poniżej znajduje się lista symboli recyklingu używanych przez firmę Model, w tym indywidualny kod Modela i opis symbolu. 

  Symbole stosowane w Modelu

  Symbol 1

  Opis

  Oznaczenie literowe w symbolu wskazuje, że dany producent otrzymał licencję/prawo jego użytkowania od organizacji zajmującej się utylizacją odpadów „RESY Organization für Wertstoffentsorgung GmbH” i tym samym spełnia wymagania dotyczące odbioru i recyklingu zużytego opakowania transportowego oraz opakowania zewnętrznego z tektury litej i falistej. Odpowiedni numer licencji / numer identyfikacyjny producenta opakowania muszą być używane wraz z  oznaczeniami literowymi. 1 |  Resy.de

  Symbol 2

  Symbol recyklingu

  Ten ogólny symbol recyklingu wskazuje na recyrkulację w pętli recyklingu. Trzy strzałki reprezentują cykl recyklingu. (1)

  Symbol 3

  PAP 20 i PAP 21

  Użycie tego symbolu podlega przepisom prawa w zakresie opakowań i określa typ materiału opakowaniowego. Służy użytkownikowi końcowemu do identyfikacji materiału i przywrócenia go do właściwego cyklu recyklingu. (1)

  (1) PAP xx to kod recyklingu papieru i tektury. Numery od 20 do 39 są zarezerwowane dla papieru i tektury. Obecnie zdefiniowane są trzy kody: PAP 20 - tektura falista, PAP 21 - inna tektura (tektura lita), PAP 22 - papier.

  Obowiązki

  Niemniej jednak jako klient lub dystrybutor wszystkich swoich towarów jesteś odpowiedzialny za projekt oraz użycie kodu i symbolu. W niektórych krajach dopuszczalne jest wystarczające oznakowanie na dokumentach wysyłkowych, ale dotyczy to tylko opakowań w relacji B2B (business-to-business). W przypadku B2C (business-to-customer), a zwłaszcza dla firm zajmujących się sprzedażą wysyłkową towarów, oba oznaczenia muszą być zastosowane.

  Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat?

  Pobierz pełny dokument, aby uzyskać informacje na temat systemów recyklingu dla poszczególnych krajów.

   

  Polityka prywatności
  Nie wiesz, którego symbolu użyć?

  Skontaktuj się z naszym kierownikiem ds. jakości

  Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego lub przez telefon.

  Kontakt

  Kolejne artykuły

  Strategia i wizja

  Nie chcemy was oszukiwać. Chcemy wyznaczać cele, które faktycznie możemy osiągnąć.

  Zrównoważony rozwój

  Środowisko

  Nasze procesy produkcyjne nie są jeszcze neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla, ale robimy duże postępy.

  Zrównoważony rozwój