• Model - Opakowania dla Twoich produktów lub usług

  Dopasowane do potrzeb - od bezpiecznych pudeł transportowych po wysublimowane opakowania na perfumy.

 • Baza wiedzy
 • Usługi Model

  Wspomagamy Twoje procesy w obszarze opakowań i logistyki naszymi usługami.

 • Design
 • Recover
 • Logistyka
 • Consulting
 • Inspiracje
 • Model Young Package
 • Wybierz swój kraj i język

  Nasza strategia zrównoważonego rozwoju

  Nie chcemy Was zwodzić

  Chcemy wyznaczać cele, które faktycznie możemy osiągnąć.

  Nasze działania opierają się na ustalonych wartościach i jasnych zasadach. Jesteśmy przekonani, że prawa ochrony środowiska i prawa ekonomiczne idą w parze: to dwie strony tego samego medalu. To przekonanie zasila naszą wizję i daje początek celom, które chcemy osiągnąć.

  Pilnujemy także, aby w procesie realizacji tych celów nic nie zostało utracone. Marnotrawstwo to coś, czego nie chcemy, zwłaszcza w obliczu biurokratycznej presji, która wynika z coraz większych wymagań w zakresie przestrzegania przepisów. Tworząc wartość działamy ostrożnie, dokładnie, zgodnie z prawdą i uważnie, tworząc wartość. Przyjmujemy na siebie odpowiedzialność wobec naszych klientów, partnerów, pracowników oraz środowiska.

  List od CEO: Idziemy z głównym nurtem czy stawiamy na zrównoważony rozwój?

  „Stan zrównoważony” powstaje wtedy, gdy każdy pracuje nad wzmocnieniem swojego układu odpornościowego i reaguje ze spokojem na zjawisko pandemii. Termin „stan niezrównoważony” to szerzenie strachu, który rozprzestrzenia się niczym wirus, osłabia układ odpornościowy i podsyca popyt na szczepienia „dopuszczone w sytuacjach awaryjnych”, co paradoksalnie jeszcze bardziej osłabia układ odpornościowy.

  Zadziwia również sytuacja, w której sianie strachu w kwestii klimatu promuje jednocześnie zrównoważony rozwój. Idąc dalej tym tropem: mamy tu do czynienia z tworzeniem wielu sprzeczności w celu wywołania dużego zamieszania, aby ludzie - niczym tonący brzytwy - z wdzięcznością chwycili się polityki kreującej „nowy porządek”. Cieszymy się jednak, że od 140 lat działamy w gospodarce o obiegu zamkniętym.

  Radość jest tym, co trwa i działa lepiej niż niejedna waluta. Banki centralne nieustannie tworzą nowe pieniądze z niczego. Jednak adekwatny ekwiwalent pracy nie został jeszcze stworzony, a ujemne stopy procentowe szkodzą oszczędzającym. Waluta nie może przetrwać, jeśli jest rozdarta między państwowym monopolem, a światowymi rynkami walutowymi i jeśli obywatele zadają sobie pytanie, dlaczego muszą pracować, by zarobić pieniądze, skoro przecież można je wyprodukować za naciśnięciem guzika. 

  Wywołana w ten sposób inflacja, wywodząca się od słowa „inflare”, czyli „nadmuchiwać”, jest iluzją, a zatem reprezentuje stan niezrównoważony. Skupiła ona jednak powszechną uwagę dopiero wtedy, gdy rozszerzyła się na towary konsumpcyjne.

  Szwajcarię otaczają kraje będące częścią eksperymentu monetarnego motywowanego politycznie i ekonomicznie oderwanego od rzeczywistości. Wkrótce po wprowadzeniu euro zadłużony kraj staje się mistrzem świata w eksporcie, ponieważ jego waluta jest słabsza niż powinna, a tymczasem inne kraje trzeba „ratować finansowo” poprzez masowe płatności transferowe, ponieważ waluta jest silniejsza, niż powinna być. Kraj taki jest też zbyt tani i przez to sprzyja dalszemu zadłużeniu. Europejski Bank Centralny zapowiada kolejne „akcje ratunkowe za wszelką cenę”. Obecnie prawie wszystkie banki centralne w swojej działalności zajmują się jakąś formą socjalizmu monetarnego. Obniża to barierę, która w przypadku pandemii pozbawia obywateli wolności handlu i ogranicza ich przedsiębiorczość. Nadmierne zadłużenie sfery publicznej przenosi się w ten sposób na sferę prywatną. Czy zamieszanie pomiędzy pieniądzem i kapitałem będzie trwało tak długo, dopóki kapitał, z całkowicie otwartymi zaworami monetarnymi, nie zostanie całkowicie wchłonięty przez społeczeństwo otrzymujące emerytury? W kontekście takich skorumpowanych, kumoterskich i nieuczących się społeczeństw musi w naturalny sposób rosnąć pragnienie zrównoważonego rozwoju. Brak strukturalnego zakotwiczenia zrównoważonego rozwoju prowadzi jednak w pierwszej kolejności do rozszerzania się samej jego koncepcji.

  Z tego też powodu kwestionuję wiarygodność państw i instytucji, które marnują pieniądze podatników, stosują środki nadzwyczajne i siłę represji oraz narzucają nam regulacje dotyczące zrównoważonego rozwoju. W tej sytuacji, nawet wysiłki mające na celu sporządzenie raportu dotyczącego zrównoważonego rozwoju mają wydźwięk biurokratyczny. Czy powinniśmy mniej mówić o zrównoważonym rozwoju, a bardziej się na nim skupić? Prawda – tak czy inaczej - w końcu wyjdzie na jaw. Wymaga to jednak początkowego kredytu zaufania, które obecnie jest wypierane przez sianie strachu ze wszystkich stron. Każdy, kto propaguje milczenie, jest już z założenia podejrzany. Dyskrecja była kiedyś cnotą – gdzie ona się podziała? Tym samym, nasze dziwne czasy zdołały odwrócić stare powiedzenie: „mowa jest srebrem, a milczenie złotem”. Czy wszelkiego rodzaju naciski informacyjne chcą nas przekonać, że srebro jest warte więcej niż złoto?

  Ujmując rzecz filozoficznie, być może to usta oburzone tym, że mają być podporządkowane uszom, wydobywają z siebie taki hałas. Hałas ten jednak szybko generuje uwodzicielską iluzję równości, która ostatecznie przynosi cierpienie wszystkim. Gdy usta mówią więcej niż powinny, wówczas wydobywają się z nich dźwięki puste, bezrefleksyjne, fałszywie brzmiące, niepewne lub kłamliwe. A uszy muszą wówczas słuchać więcej, niż są w stanie znieść, i zaczynają protestować. Dlatego tak wiele osób chce po prostu zamilknąć!

  Mogę jednak ująć to krótko w następujący sposób: nasze stałe przekształcanie tego co stare, zużyte i  wyrzucone w  coś nowego, pięknego i ważnego, jest przykładem zrównoważonego tworzenia wartości w pełnym tego słowa znaczeniu. Dla nas ekonomia i ekologia pochodzą z tej samej rodziny – ale to już zapewne wiecie.

  Weinfelden, wrzesień 2023 r.

  Daniel Model

  Przeczytaj cały list

  "Jesteśmy w stanie codziennie wprowadzać ulepszenia, dzięki wiedzy i zaangażowaniu wszystkich naszych pracowników."

  Nasze działania

  Odpowiedzialność

  Podejmowanie działań przeciwko zmianom klimatycznym

  My również przyczyniamy się do globalnego ocieplenia. Ale robimy też wiele, aby z tym walczyć. Oprócz niezliczonych środków już wdrożonych, zobowiązaliśmy się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych zgodnie z porozumieniem klimatycznym z Paryża. Zobowiązanie to opiera się na standardzie SBTi (Science Based Target) który trwa do 2030 r. i wyznacza drogę do zera netto. Ponadto corocznie składamy raporty z CDP Zmiany Klimatu.

  Grupa Model

  Zrównoważony rozwój przez pokolenia

  Projektujemy, produkujemy i dostarczamy wysokiej jakości rozwiązania w zakresie ekspozytorów oraz opakowań z tektury litej i falistej.

  Jako firma rodzinna od kilku pokoleń mamy do czynienia z wyzwaniami teraźniejszości i przyszłości. Ponieważ chcemy, aby nasze trwałe fundamenty pozostały takie same, konieczne są ciągłe zmiany, ulepszenia i dostosowania w najbardziej efektywnych obszarach: w wewnętrznej spójności, cyklu obiegu papieru, jakości produktów, wydajności zasobów, łańcuchu dostaw, bezpieczeństwie pracy i naszych pracowników.

  Spójność

  Zrównoważony rozwój jest w naszym DNA

  Nie działamy w sposób zrównoważony po to, aby uzyskać certyfikaty, choć je posiadamy. Nie działamy w sposób zrównoważony po to, aby przestrzegać prawa, choć tak jest. Działamy w sposób zrównoważony, ponieważ jest to w naszej naturze. 

  Nasz Kodeks Postępowania, zgodny z zasadami UNGC (United Nations Global Compact) 10, tworzy wytyczne dotyczące odpowiedzialnych zachowań. 

  Przekraczamy standardy doskonalenia, kształtując własne zasady.

  Korzystamy z platformy internetowej SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange) służącej do przekazywania aktualnych informacji na temat stanu naszych procesów związanych ze zrównoważonym rozwojem. Przeszliśmy audyt SMETA (Sedex Members' Ethical Trade Audit), która przygląda się takim kwestiom, jak zarządzanie środowiskiem, warunki, bezpieczeństwo i higiena pracy.

  Zamknięty cykl papieru

  Nasz wkład w gospodarkę o obiegu zamkniętym

  Od momentu powstania w 1882 roku przestrzegamy zasady zamkniętego cyklu papieru, zdając sobie sprawę z wartości odzyskanego papieru. Ponad 80% naszych opakowań składa się z materiałów pochodzących z recyklingu.

  Jeśli nasi klienci wymagają zastosowania włókna pierwotnego, to pochodzi ono z Europy lub USA.  We wszystkich naszych zakładach powstają produkty w 100% z włókna z certyfikatem FSC®.

  Nasze działania

  Współodpowiedzialność

  Każde podejmowane przez nas działanie ma jakiś skutek. Jeżeli chcemy zrozumieć te skutki, to musimy zidentyfikować i zrozumieć złożone powiązania, a niektóre z nich wcale nie są oczywiste.

  Możemy polegać na naszych klientach, którzy stanowią inspirację w tym zakresie. Oni nas dzień po dniu motywują i stawiają wyzwania dzięki swoim wysokim oczekiwaniom wobec naszych produktów i usług.

  Nasi pracownicy także zwiększają naszą zdolność do wprowadzania innowacji. Mogą oni swobodnie i samodzielnie wypróbowywać swoje umiejętności w praktyce. Ta swoboda pozwala im uwolnić swój potencjał, dzięki czemu mogą odkrywać możliwości oraz podejmować inicjatywy i śmiałe decyzje.

  Model Lean System

  Skracamy procesy

  …stajemy się zrównoważonym partnerem. Stosowany Model Lean System pomaga nam tworzyć uszczoplone, elastyczne i stabilne procesy.

  Nasze procesy są szybkie i efektywne, a przy tym nieustannie optymalizowane. Dążymy do osiągnięcia najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jakości, niezawodności dostaw oraz wartości dodanej dla naszych klientów.

  Wprowadzając kolejne zmiany staramy się osiągnąć wzrost przyjazny dla zasobów naturalnych, jednocześnie minimalizując wszelkie niepożądane skutki dla środowiska, społeczeństwa i naszych współpracowników.

  "Model Lean System został zaprojektowany w oparciu o idee i metody stosowane w lean management."

  Koncepcja sprawozdawczości

  Niniejszy raport zrównoważonego rozwoju obejmuje lata 2017–2022. 

  Ten Raport Zrównoważonego Rozwoju obejmuje wszystkie działania i kluczowe dane każdej firmy w ramach Grupy Model.

  Niniejszy raport został sporządzony zgodnie ze standardami GRI, wersja "Core". Sam Raport Zrównoważonego Rozwoju nie został sprawdzony przez zewnętrznego eksperta.

  Ujawnienia GRI

  Informacje dot. GRI

  Niniejszy raport jest zgodny ze standardami Globalnej Inicjatywy Sprawozdawczej (Global Reporting Initiative – GRI) i łączy kluczowe aspekty GRI z czterema filarami strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Model.

  GRI 102-14

  Strategia


  GRI 102-16

  Etyka i uczciwość


  GRI 102-18

  Zarządzanie


  GRI 102-40, 102-42 – 44

  Zaangażowanie interesariuszy


  GRI 102-45 – 56

  Praktyka raportowania


  Co dalej?

  Nasze filary zrównoważonego rozwoju

  Dowiedz się więcej o elementach, które składają się na naszą strategię zrównoważonego rozwoju.

  Zrównoważony rozwój

  Dowiedz się więcej o naszych działaniach:

  Ocena CDP

  Grupa Model uzyskuje ocenę B w rankingu CDP Climate Change

  Grupa Model  uzyskuje ocenę B w rankingu CDP Climate Change

  Prasowe Zrównoważony rozwój
  Tydzień lasów 2022

  Wybierz lasy. Wybierz FSC

  Wybierając produkty z certyfikatem FSC, pomagacie chronić lasy i wszystkie organizmy, którym lasy zapewniają schronienie.

  Zrównoważony rozwój
  Ocena za działania CSR

  Model nagrodzony Złotym Medalem EcoVadis

  Ten medal jest wizytówką naszych wysiłków na rzecz tworzenia zrównoważonych rozwiązań - zaznacza Elisabeth Model, Dyrektor Zarządzająca Model Kramp.

  Nagrody Zrównoważony rozwój
  Redukcja emisji CO₂ – zgodnie z uzasadnionymi naukowo celami do 2030

  SBTi: Opakowania neutralne dla klimatu

  Grupa Model wyznacza jasne cele w zakresie redukcji emisji we własnym łańcuchu wartości.

  Zrównoważony rozwój