• Model - Rozwiązania w obszarze opakowań

  Dopasowany do Twoich potrzeb. Od bezpiecznych opakowań transportowych po wyrafinowane pudełka na perfumy.

 • Baza wiedzy
 • Usługi Model

  Wspomagamy Twoje procesy w obszarze opakowań i logistyki naszymi usługami.

 • Design
 • Recover
 • Logistyka
 • Consulting
 • Inspiracje
 • Model Young Package 2023
 • Wybierz swój kraj i język

  Nasza strategia zrównoważonego rozwoju

  Nie chcemy Was zwodzić

  Chcemy wyznaczać cele, które faktycznie możemy osiągnąć.

  Nasze działania opierają się na ustalonych wartościach i jasnych zasadach. Jesteśmy przekonani, że prawa ochrony środowiska i prawa ekonomiczne idą w parze: to dwie strony tego samego medalu. To przekonanie zasila naszą wizję i daje początek celom, które chcemy osiągnąć.

  Pilnujemy także, aby w procesie realizacji tych celów nic nie zostało utracone. Marnotrawstwo to coś, czego nie chcemy, zwłaszcza w obliczu biurokratycznej presji, która wynika z coraz większych wymagań w zakresie przestrzegania przepisów. Tworząc wartość działamy ostrożnie, dokładnie, zgodnie z prawdą i uważnie, tworząc wartość. Przyjmujemy na siebie odpowiedzialność wobec naszych klientów, partnerów, pracowników oraz środowiska.

  List od CEO: Idziemy z głównym nurtem czy stawiamy na zrównoważony rozwój?

  „Zrównoważony” ma miejsce wtedy, gdy każdy pracuje nad wzmocnieniem swojego układu odpornościowego i spokojnie reaguje na zjawisko pandemii. Termin „niezrównoważony” to szerzenie strachu, który również rozprzestrzenia się wirusowo, osłabia układ odpornościowy i podsyca zapotrzebowanie na szczepienia „dopuszczone w sytuacjach awaryjnych”, co jeszcze bardziej osłabia układ odpornościowy.

  Dziwna jest także sytuacja, gdy sianie strachu w kwestii klimatu promuje jednocześnie zrównoważony rozwój. W tym duchu: tworzenie wielu sprzeczności w celu wywołania dużego zamieszania, aby ludzie z wdzięcznością chwycili się niczym tonący brzytwy tworzącej porządek polityki. Cieszymy się jednak, że od 140 lat działamy w gospodarce o obiegu zamkniętym.

  Radość jest tym, co trwa i działa lepiej niż niejedna waluta. Banki centralne nieustannie tworzą nowe pieniądze z niczego. Jednak adekwatny ekwiwalent pracy nie został jeszcze stworzony, a ujemne realne stopy procentowe szkodzą oszczędzającym. Waluta nie może przetrwać, jeśli jest rozdarta między państwowym monopolem, a światowymi rynkami walutowymi i jeśli jej obywatele zadają sobie pytanie, dlaczego muszą pracować za pieniądze, skoro są one produkowane za naciśnięciem guzika. 

  Wywołana w ten sposób inflacja, wywodząca się od słowa „inflare”, czyli „dmuchanie”, jest iluzją, a zatem jest niezrównoważona. Zyskała ona powszechną uwagę dopiero, gdy została rozszerzona na towary konsumpcyjne.

  Szwajcarię otaczają kraje będące częścią eksperymentu monetarnego motywowanego politycznie i ekonomicznie oderwaną od rzeczywistości. Wkrótce po wprowadzeniu euro zadłużony kraj staje się mistrzem świata w eksporcie, ponieważ jego waluta jest słabsza niż powinna, a inne kraje południowe trzeba „ratować finansowo” poprzez masowe płatności transferowe, ponieważ waluta jest silniejsza, niż powinna być. Kraj ten jest też zbyt tani i przez to sprzyja zadłużeniu. Europejski Bank Centralny grozi kolejnymi „akcjami ratunkowymi za wszelką cenę”. Obecnie prawie wszystkie banki centralne w swojej działalności zajmują się jakąś formą socjalizmu monetarnego. Obniża to barierę, która w przypadku pandemii pozbawia obywateli wolności handlu i przedsiębiorczości. Nadmierne zadłużenie sfery publicznej przenosi się w ten sposób na sferę prywatną. Czy zamieszanie pomiędzy pieniądzem i kapitałem będzie trwało, dopóki kapitał, z całkowicie otwartymi zaworami monetarnymi, nie zostanie całkowicie wchłonięty przez społeczeństwo otrzymujące emerytury? W kontekście takich skorumpowanych, kumoterskich i nieuczących się społeczeństw musi rosnąć pragnienie zrównoważonego rozwoju. Brak strukturalnego zakotwiczenia zrównoważonego rozwoju prowadzi w pierwszej kolejności do rozszerzenia samej jego koncepcji.

  Dlatego kwestionuję wiarygodność państw i instytucji, które marnują pieniądze podatników, stosują środki nadzwyczajne i siłę represji oraz narzucają nam regulacje dotyczące zrównoważonego rozwoju. Zatem, nawet wysiłki mające na celu sporządzenie raportu dotyczącego zrównoważonego rozwoju mają wydźwięk biurokratyczny. Czy powinniśmy mniej mówić o zrównoważonym rozwoju, a bardziej się na nim skupić? Prawda w końcu wyjdzie na jaw. Wymaga to jednak początkowego zaufania, które obecnie jest wypierane przez sianie strachu ze wszystkich stron. Każdy, kto propaguje milczenie, jest już podejrzany. Dyskrecja była kiedyś cnotą – gdzie się podziała? Tym samym nasze dziwne czasy zdołały odwrócić powiedzenie: „mowa jest srebrem, milczenie złotem”. Czy wszelkiego rodzaju naciski informacyjne chcą nas przekonać, że srebro jest warte więcej niż złoto?

  Hałas mowy może być również powodowany ciągłym oburzeniem ust z powodu ich podporządkowania obu uszom. Jak łatwo hałas ulega uwodzicielskiej równości, która przynosi cierpienie obu stronom. Usta muszą mówić więcej, niż powinny, aby wydobywały się z nich dźwięki puste, bezrefleksyjne, niezgodne, jąkane lub kłamliwe. A uszy muszą słyszeć więcej, niż są w stanie znieść, i zaczynają mówić. Dlatego tak wiele osób chce się po prostu zamknąć!

  Mogę jednak ująć to krótko: nasze ciągłe przekształcanie tego, co stare, używane i wyrzucone, w  coś nowego, pięknego i ważnego, jest przykładem zrównoważonego tworzenia wartości w pełnym tego słowa znaczeniu. Dla nas ekonomia i ekologia pochodzą z tej samej rodziny – już to słyszeliście.

  Weinfelden, wrzesień 2023 r.

  Daniel Model

  Przeczytaj cały list

  "Jesteśmy w stanie codziennie wprowadzać ulepszenia, dzięki wiedzy i zaangażowaniu wszystkich naszych pracowników."

  Nasze działania

  Odpowiedzialność

  Podejmowanie działań przeciwko zmianom klimatycznym

  My również przyczyniamy się do globalnego ocieplenia. Ale robimy też wiele, aby z tym walczyć. Oprócz niezliczonych środków już wdrożonych, zobowiązaliśmy się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych zgodnie z porozumieniem klimatycznym z Paryża. Zobowiązanie to opiera się na standardzie SBTi (Science Based Target) który trwa do 2030 r. i wyznacza drogę do zera netto. Ponadto corocznie składamy raporty z CDP Zmiany Klimatu.

  Grupa Model

  Zrównoważony rozwój przez pokolenia

  Projektujemy, produkujemy i dostarczamy wysokiej jakości rozwiązania w zakresie ekspozytorów oraz opakowań z tektury litej i falistej.

  Jako firma rodzinna od kilku pokoleń mamy do czynienia z wyzwaniami teraźniejszości i przyszłości. Ponieważ chcemy, aby nasze trwałe fundamenty pozostały takie same, konieczne są ciągłe zmiany, ulepszenia i dostosowania w najbardziej efektywnych obszarach: w wewnętrznej spójności, cyklu obiegu papieru, jakości produktów, wydajności zasobów, łańcuchu dostaw, bezpieczeństwie pracy i naszych pracowników.

  Spójność

  Zrównoważony rozwój jest w naszym DNA

  Nie działamy w sposób zrównoważony po to, aby uzyskać certyfikaty, choć je posiadamy. Nie działamy w sposób zrównoważony po to, aby przestrzegać prawa, choć tak jest. Działamy w sposób zrównoważony, ponieważ jest to w naszej naturze. 

  Nasz Kodeks Postępowania, zgodny z zasadami UNGC (United Nations Global Compact) 10, tworzy wytyczne dotyczące odpowiedzialnych zachowań. 

  Przekraczamy standardy doskonalenia, kształtując własne zasady.

  Korzystamy z platformy internetowej SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange) służącej do przekazywania aktualnych informacji na temat stanu naszych procesów związanych ze zrównoważonym rozwojem. Przeszliśmy audyt SMETA (Sedex Members' Ethical Trade Audit), która przygląda się takim kwestiom, jak zarządzanie środowiskiem, warunki, bezpieczeństwo i higiena pracy.

  Zamknięty cykl papieru

  Nasz wkład w gospodarkę o obiegu zamkniętym

  Od momentu powstania w 1882 roku przestrzegamy zasady zamkniętego cyklu papieru, zdając sobie sprawę z wartości odzyskanego papieru. Ponad 80% naszych opakowań składa się z materiałów pochodzących z recyklingu.

  Jeśli nasi klienci wymagają zastosowania włókna pierwotnego, to pochodzi ono z Europy lub USA.  We wszystkich naszych zakładach powstają produkty w 100% z włókna z certyfikatem FSC.

  Nasze działania

  Współodpowiedzialność

  Każde podejmowane przez nas działanie ma jakiś skutek. Jeżeli chcemy zrozumieć te skutki, to musimy zidentyfikować i zrozumieć złożone powiązania, a niektóre z nich wcale nie są oczywiste.

  Możemy polegać na naszych klientach, którzy stanowią inspirację w tym zakresie. Oni nas dzień po dniu motywują i stawiają wyzwania dzięki swoim wysokim oczekiwaniom wobec naszych produktów i usług.

  Nasi pracownicy także zwiększają naszą zdolność do wprowadzania innowacji. Mogą oni swobodnie i samodzielnie wypróbowywać swoje umiejętności w praktyce. Ta swoboda pozwala im uwolnić swój potencjał, dzięki czemu mogą odkrywać możliwości oraz podejmować inicjatywy i śmiałe decyzje.

  Model Lean System

  Skracamy procesy

  …stajemy się zrównoważonym partnerem. Stosowany Model Lean System pomaga nam tworzyć uszczoplone, elastyczne i stabilne procesy.

  Nasze procesy są szybkie i efektywne, a przy tym nieustannie optymalizowane. Dążymy do osiągnięcia najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jakości, niezawodności dostaw oraz wartości dodanej dla naszych klientów.

  Wprowadzając kolejne zmiany staramy się osiągnąć wzrost przyjazny dla zasobów naturalnych, jednocześnie minimalizując wszelkie niepożądane skutki dla środowiska, społeczeństwa i naszych współpracowników.

  "Model Lean System został zaprojektowany w oparciu o idee i metody stosowane w lean management."

  Koncepcja sprawozdawczości

  Niniejszy raport zrównoważonego rozwoju obejmuje lata 2017–2022. 

  Ten Raport Zrównoważonego Rozwoju obejmuje wszystkie działania i kluczowe dane każdej firmy w ramach Grupy Model.

  Niniejszy raport został sporządzony zgodnie ze standardami GRI, wersja "Core". Sam Raport Zrównoważonego Rozwoju nie został sprawdzony przez zewnętrznego eksperta.

  Ujawnienia GRI

  Informacje dot. GRI

  Niniejszy raport jest zgodny ze standardami Globalnej Inicjatywy Sprawozdawczej (Global Reporting Initiative – GRI) i łączy kluczowe aspekty GRI z czterema filarami strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Model.

  GRI 102-14

  Strategia


  GRI 102-16

  Etyka i uczciwość


  GRI 102-18

  Zarządzanie


  GRI 102-40, 102-42 – 44

  Zaangażowanie interesariuszy


  GRI 102-45 – 56

  Praktyka raportowania


  Co dalej?

  Nasze filary zrównoważonego rozwoju

  Dowiedz się więcej o elementach, które składają się na naszą strategię zrównoważonego rozwoju.

  Zrównoważony rozwój

  Dowiedz się więcej o naszych działaniach:

  Ocena CDP

  Grupa Model uzyskuje ocenę B w rankingu CDP Climate Change

  Grupa Model  uzyskuje ocenę B w rankingu CDP Climate Change

  Prasowe Zrównoważony rozwój
  Tydzień lasów 2022

  Wybierz lasy. Wybierz FSC

  Wybierając produkty z certyfikatem FSC, pomagacie chronić lasy i wszystkie organizmy, którym lasy zapewniają schronienie.

  Zrównoważony rozwój
  Ocena za działania CSR

  Model nagrodzony Złotym Medalem EcoVadis

  Ten medal jest wizytówką naszych wysiłków na rzecz tworzenia zrównoważonych rozwiązań - zaznacza Elisabeth Model, Dyrektor Zarządzająca Model Kramp.

  Nagrody Zrównoważony rozwój
  Redukcja emisji CO₂ – zgodnie z uzasadnionymi naukowo celami do 2030

  SBTi: Opakowania neutralne dla klimatu

  Grupa Model wyznacza jasne cele w zakresie redukcji emisji we własnym łańcuchu wartości.

  Zrównoważony rozwój