Nasza strategia zrównoważonego rozwoju

Nie chcemy Was zwodzić.

Chcemy wyznaczać cele, które faktycznie możemy osiągnąć.

Nasze działania opierają się na ustalonych wartościach i jasnych zasadach. Jesteśmy przekonani, że prawa ochrony środowiska i prawa ekonomiczne idą w parze: są to dwie strony tego samego medalu. To przekonanie zasila naszą wizję i daje początek celom, które chcemy osiągnąć.

Pilnujemy także, aby w procesie realizacji tych celów nic nie zostało utracone. Marnotrawstwo to coś, czego nie chcemy, zwłaszcza w obliczu biurokratycznej presji, która wynika z coraz większych wymagań w zakresie przestrzegania przepisów. Tworząc wartość działamy ostrożnie, dokładnie, zgodnie z prawdą i uważnie, tworząc wartość. Przyjmujemy na siebie odpowiedzialność wobec naszych klientów, partnerów, pracowników oraz środowiska.

List od CEO: Idziemy z głównym nurtem czy stawiamy na zrównoważony rozwój?

To dziwne: o zrównoważonym rozwoju można by mówić wtedy, gdyby wszyscy pracowali nad wzmocnieniem swojego układu odpornościowego i mogli spokojniej reagować na najnowsze wydarzenia na rynku pandemicznym, co ponownie wzmocniłoby ich układ odpornościowy. Zamiast tego kultywowany jest strach, który również rozprzestrzenia się jak wirus osłabiając nasz układ immunologiczny i tworząc rynek szczepionek zatwierdzanych w nadzwyczajnie przyspieszonym trybie.

 

Staje się to szczególnie dziwne, gdy w kwestii klimatu narasta strach, a jednocześnie propagowany jest zrównoważony rozwój – taki jest obecnie dominujący duch: powstaje informacyjne zamieszanie z tak dużą ilością sprzeczności, że wszyscy z wdzięcznością chwytają się mających przywrócić ład i porządek koncepcji politycznych. Cieszymy się jednak, że od 140 lat działamy w gospodarce o obiegu zamkniętym i mamy dobre perspektywy na przyszłość. Radość jest tym, co trwa i działa lepiej niż niejedna waluta. Nawet nasz bank centralny nieustannie tworzy nowe pieniądze z niczego. Adekwatny ekwiwalent pracy nie został jeszcze stworzony, a oszczędzający są wywłaszczani ze swoich zasobów przez zmanipulowane ceny pieniądza – w tym przypadku ujemne stopy procentowe. Waluta nie może przetrwać, jeśli jest rozdarta między państwowym monopolem, a światowymi rynkami walutowymi i jeśli jej obywatele zadają sobie pytanie, dlaczego muszą pracować za pieniądze, skoro są one produkowane za naciśnięciem guzika. Inflacja istnieje więc od dziesięcioleci, ale została zauważona dopiero, gdy przebiła dach.

Szwajcaria jest otoczona przez kraje będące częścią eksperymentu walutowego, który jest motywowany politycznie i oderwany od rzeczywistości.

Wkrótce po wprowadzeniu euro zadłużony kraj staje się światowym mistrzem eksportu, ponieważ jego waluta jest słabsza niż ta, która następuje po niej. A inne kraje z południa muszą zostać „uratowane” masowymi płatnościami transferowymi, ponieważ waluta jest silniejsza niż powinna być naturalnie a jednocześnie zbyt tania, co kusi kraje do zadłużania się.  Europejski Bank Centralny grozi kolejnymi „ratunkowymi dofinansowaniami za wszelką cenę”. Tymczasem prawie wszystkie banki centralne stosują w swoich obszarach zasady socjalizmu monetarnego.

Obniża to próg hamowania się przed pozbawieniem obywateli wolności handlu i wolności gospodarczej, gdy wybucha pandemia.  W ten sposób nadmierne zadłużenie sfery publicznej przenosi się również na sferę prywatną. Należy się obawiać, że mylenie  pieniądza i kapitału będzie trwało, aż przy całkowicie otwartych przez banki i rządy „śluzach” przepływów  pieniężnych, kapitał zostanie całkowicie skonsumowany przez społeczeństwo ludzi poszukujących perspektyw życia z zasiłku. W kontekście tak zniszczonych, pasożytniczych i nieuczących się społeczeństw, tęsknota za zrównoważonym rozwojem musi rosnąć – i to jest powód do nadziei!

Jako pracownik firmy, która działa już 140 lat, jestem bardziej zaangażowany w budowanie zrównoważonego rozwoju niż w głośne nawoływanie, by tworzyć o nim raporty. Przyznaję więc, że wątpię w zasadność forsowania raportu o zrównoważonym rozwoju.   Czy nie jest to dokładnie kwestia, o której powinniśmy milczeć, aby móc zrobić więcej? W końcu prawda i tak wyjdzie na jaw.

Ale to zakłada istnienie podstawowego zaufania, które jest dziś wypierane przez sianie strachu w każdym zakątku. Kto propaguje milczenie, jest już podejrzany. W ten sposób w naszych dziwnych czasach udaje się odwrócić powiedzenie „Mowa jest srebrem, milczenie złotem”. Czy w obliczu rosnącej presji na wszelkiego rodzaju raporty, chcemy wierzyć, że srebro jest warte więcej niż złoto? Jakże się cieszę, że sygnały cenowe z ogólnoświatowej interakcji podaży i popytu dowodzą słuszności popularnego powiedzenia, a nie ducha czasu!

Głośność mowy może być również podsycana przez fakt, że usta są stale oburzone swoją liczebną niższością w porównaniu z dwojgiem uszu. Jakże chętnie podążają za uwodzicielskim czarem równości, z konsekwencjami przez które cierpią obie strony.

Usta mówią więcej niż powinny, i tak pojawiają się dźwięki puste, nieprzemyślane, nieharmonijne, jękliwe lub kłamliwe. A uszy muszą słuchać więcej, niż mogą znieść i zaczynają się zamykać. O dziwo wielu nie może się doczekać weekendu, «pracy zdalnej» i wakacji, aby móc «wyłączyć się».

I moje ostatnie wyznanie: mogę tu pisać, co zechcę; uległem presji sporządzenia raportu o zrównoważonym rozwoju przede wszystkim dlatego, że mogę go ująć w zwartej formie: nasza ciągła transformacja tego co stare, używane i odrzucone w nowe, piękne i ważne jest ilustracją tworzenia trwałej wartości par excellence. Pomaga nam doceniać klientów, pracowników, bliźnich, a nawet życie, świat i stworzenie jako takie. Dla nas ekonomia i ekologia pochodzą z tej samej rodziny.

 

Weinfelden, czerwiec 2022

Daniel Model

"Jesteśmy w stanie codziennie wprowadzać ulepszenia, dzięki wiedzy i zaangażowaniu wszystkich naszych pracowników."

Nasze działania

Odpowiedzialność

Podejmowanie działań przeciwko zmianom klimatycznym

My również przyczyniamy się do globalnego ocieplenia. Ale robimy też wiele, aby z tym walczyć. Oprócz niezliczonych środków już wdrożonych, zobowiązaliśmy się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych zgodnie z porozumieniem klimatycznym z Paryża. Zobowiązanie to opiera się na standardzie SBTi (Science Based Target initiative), który trwa do 2030 r. i wyznacza drogę do zera netto. Ponadto corocznie składamy raporty z CDP Zmiany Klimatu.

Grupa Model

Zrównoważony rozwój przez pokolenia

Projektujemy, produkujemy i dostarczamy wysokiej jakości rozwiązania w zakresie ekspozytorów oraz opakowań z tektury litej i falistej.

Jako firma rodzinna od kilku pokoleń mamy do czynienia z wyzwaniami teraźniejszości i przyszłości. Ponieważ chcemy, aby nasze trwałe fundamenty pozostały takie same, konieczne są ciągłe zmiany, ulepszenia i dostosowania w najbardziej efektywnych obszarach: w wewnętrznej spójności, cyklu obiegu papieru, jakości produktów, wydajności zasobów, łańcuchu dostaw, bezpieczeństwie pracy i naszych pracowników.

 

 

Spójność

Zrównoważony rozwój jest w naszym DNA

Nie działamy w sposób zrównoważony po to, aby uzyskać certyfikaty, choć je posiadamy. Nie działamy w sposób zrównoważony po to, aby przestrzegać prawa, choć tak jest. Działamy w sposób zrównoważony, ponieważ jest to w naszej naturze. To samo dotyczy naszego głęboko zakorzenionego pragnienia ciągłego doskonalenia: realizujemy więcej niż to, co stanowi prawo lub co jest niezbędne w celu spełnienia wymagań. Piszemy własne prawa.

Nasz Kodeks postępowania tworzy wytyczne dotyczące odpowiedzialnych zachowań korporacyjnych w sprawach społecznych, środowiskowych i gospodarczych. Opiera się on na 10 zasadach inicjatywy UNGC (United Nations Global Compact). UNGC to globalny sojusz pomiędzy przedsiębiorstwami międzynarodowymi a ONZ, którego celem jest kształtowanie globalizacji na poziomie społecznym i ekologicznym.

Korzystamy z platformy internetowej SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange) służącej do przekazywania aktualnych informacji na temat stanu naszych procesów związanych ze zrównoważonym rozwojem. Nasi klienci również mogą uzyskać do niej dostęp. Zostaliśmy poddani audytowi etycznemu w ramach procedury SMETA (Sedex Members’ Ethical Trade Audit), która przygląda się takim kwestiom, jak zarządzanie środowiskiem, warunki, bezpieczeństwo i higiena pracy.

Zamknięty cykl papieru

Nasz wkład w gospodarkę o obiegu zamkniętym

Nasze produkty powstają w zamkniętym cyklu obiegu papieru. Była to zasada stojąca u podstaw założenia naszej firmy w 1882 roku. Już wtedy ludzie zdawali sobie sprawę, że zbieranie i recykling zużytego papieru przynoszą korzyści zarówno finansowe, jak i środowiskowe. Od tamtego czasu nigdy nie przestaliśmy podejmować prób optymalizacji tego obiegu.

Obecnie 85% naszych opakowań produkowanych jest z materiałów pochodzących z recyklingu. Jeśli nasi klienci wymagają zastosowania włókna pierwotnego, to pochodzi ono ze Skandynawii lub USA. We wszystkich naszych zakładach powstają produkty w 100% z włókna z certyfikatem FSC (Forest Stewardship Council).

Nasze działania

Współodpowiedzialność

Każde podejmowane przez nas działanie ma jakiś skutek. Jeżeli chcemy zrozumieć te skutki, to musimy zidentyfikować i zrozumieć złożone powiązania, a niektóre z nich wcale nie są oczywiste.

Możemy polegać na naszych klientach, którzy stanowią inspirację w tym zakresie. Oni nas dzień po dniu motywują i stawiają wyzwania dzięki swoim wysokim oczekiwaniom wobec naszych produktów i usług.

Nasi pracownicy także zwiększają naszą zdolność do wprowadzania innowacji. Mogą oni swobodnie i samodzielnie wypróbowywać swoje umiejętności w praktyce. Ta swoboda pozwala im uwolnić swój potencjał, dzięki czemu mogą odkrywać możliwości oraz podejmować inicjatywy i śmiałe decyzje.

Model Lean System

Skracamy procesy

…stajemy się zrównoważonym partnerem. Stosowany Model Lean System pomaga nam tworzyć uszczoplone, elastyczne i stabilne procesy.

Nasze procesy są szybkie i efektywne, a przy tym nieustannie optymalizowane. Dążymy do osiągnięcia najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jakości, niezawodności dostaw oraz wartości dodanej dla naszych klientów.

Wprowadzając kolejne zmiany staramy się osiągnąć wzrost przyjazny dla zasobów naturalnych, jednocześnie minimalizując wszelkie niepożądane skutki dla środowiska, społeczeństwa i naszych współpracowników.

«Model Lean System został zaprojektowany w oparciu o pomysły i metody stosowane w lean management.»

Koncepcja sprawozdawczości

Niniejszy raport zrównoważonego rozwoju obejmuje lata 2017-2021. 

Ten Raport Zrównoważonego Rozwoju obejmuje wszystkie działania i kluczowe dane każdej firmy w ramach Grupy Model.

Niniejszy raport został sporządzony zgodnie ze standardami GRI, wersja "Core". Sam Raport Zrównoważonego Rozwoju nie został sprawdzony przez zewnętrznego eksperta.

Ujawnienia GRI

Informacje dot. GRI

Niniejszy raport jest zgodny ze standardami Globalnej Inicjatywy Sprawozdawczej (Global Reporting Initiative – GRI) i łączy kluczowe aspekty GRI z czterema filarami strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Model.

GRI 102-14

Strategia


GRI 102-16

Etyka i uczciwość


GRI 102-18

Zarządzanie


GRI 102-40, 102-42 – 44

Zaangażowanie interesariuszy


GRI 102-45 – 56

Praktyka raportowania


Kolejny temat

Jakość

Nasze produkty mają wpływ na środowisko. Dlatego dbamy o to, aby były nieszkodliwe. 

Zrównoważony rozwój

Środowisko

Nasze procesy produkcyjne nie są jeszcze neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla, ale czynimy znaczne postępy.

Zrównoważony rozwój

Pracownicy

Najkrócej, delegujemy odpowiedzialność. Do każdej osoby.

Zrównoważony rozwój

Łańcuch dostaw

Pozostajemy z tymi,  którzy nam się podobaja, a podobają nam się  wzorowi partnerzy.

Zrównoważony rozwój