• Model - Rozwiązania w obszarze opakowań

  Dopasowany do Twoich potrzeb. Od bezpiecznych opakowań transportowych po wyrafinowane pudełka na perfumy.

 • Produkty w obszarze opakowań
 • Opakowania transportowe
 • Opakowania promocyjne
 • Usługi Model

  Wspomagamy Twoje procesy w obszarze opakowań i logistyki naszymi usługami.

 • Model Design
 • Model Co-Packing
 • Model Recover
 • Logistyka Model
 • Inspiracje
 • Wybierz swój kraj i język

  Środowisko

  Nasze procesy produkcyjne nie są jeszcze neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla.

  Ale czynimy znaczne postępy.

  Emitujemy o połowę mniej CO₂ na tonę tektury falistej w porównaniu z konkurencją i średnią w przemyśle. Oznacza to, że już przekroczyliśmy cel w zakresie emisji CO₂ w Szwajcarii wyznaczony na rok 2030.

  Wszędzie tam, gdzie jest to tylko możliwe, zawsze wykorzystujemy włókno pochodzące z recyklingu, przyczyniając się do ochrony naszych lasów. Jeśli nie możemy uniknąć użycia włókien pierwotnych, to kupujemy je ze źródeł certyfikowanych przez FSC. W żadnym punkcie naszego łańcucha dostaw nie ma miejsca na nielegalne pozyskiwanie drewna, a na żadnym etapie nie są stosowane szkodliwe substancje chemiczne.

  Jeśli chodzi o logistykę, to unikamy przejazdów pustych samochodów ciężarowych. Wodę stosujemy w cyklu zamkniętym, a zakłady papiernicze posiadają własne oczyszczanie ścieków. Odbieramy zużyte opakowania od naszych klientów, poddajemy je recyklingowi i przekształcamy w nowe opakowania.

  W skrócie

  83 %

  ilość włókien pochodzących z recyklingu stosowanych w naszych produktach w 2020 roku.


  600 000

  litrów oleju napędowego zaoszczędzonych w 2020 roku dzięki programowi motywacyjnemu.


  11,3 %

  O tyle mniej wody zużyliśmy od 2017 roku.


  8 763

  O tyle mniej CO₂ (w tonach) wyemitowaliśmy do atmosfery od 2017 roku.


  1. Nasze ambicje

  Jak najmniej opakowań

  Ale tyle, ile potrzeba. W przeciwieństwie do innych materiałów, takich jak plastik, stosowanie kartonu i tektury falistej oznacza, że towar może być zapakowany ekologicznie. Produkcja tektury jest bez wątpienia procesem energochłonnym, zużywającym duże ilości wody.

  Dlatego skupiamy się na obszarach, w których możemy działać zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Nasze papiernie czerpią energię cieplną ze spalarni odpadów i wykorzystują wyłącznie energię elektryczną pochodzącą ze Szwajcarii. Jeden i drugi rodzaj energii jest prawie neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla. Ponadto wszędzie tam, gdzie to możliwe, nasze papiernie wykorzystują włókna pochodzące z recyklingu.

  Z zasobów korzystamy w sposób ostrożny i efektywny – nie tylko pod względem energii, klimatu, odpadów i wody. Przy pozyskiwaniu surowców badamy takie kwestie jak wylesianie, erozja gleby i nielegalne pozyskiwanie drewna.

   

  "Do 2030 roku zmniejszymy zużycie zasobów w przeliczeniu na tonę wyprodukowanego papieru, tektury falistej i kartonu o 10%."

  2. Nasze działania

  Preferujemy produkty używane

  Nasze produkty wymagają ze względu na swój charakter znacznych ilości zasobów. Dlatego właśnie na szczycie listy naszych priorytetów, zarówno z punktu widzenia ochrony środowiska, jak i gospodarki, znajdują się recykling oraz energooszczędne procesy produkcyjne.

  Negatywny wpływ na środowisko analizujemy, przewidujemy i ograniczamy od momentu rozpoczęcia procesu opracowywania produktu. Na bieżąco optymalizujemy naszą logistykę, niezależnie od tego, czy chodzi o planowanie tras, czy o innowacje, lub też wykorzystując podróż powrotną do odbioru zużytego papieru i kartonu.

  Oczyszczamy ścieki, wykorzystujemy w miarę możliwości włókno pochodzące z recyklingu i kupujemy tylko certyfikowane włókno pierwotne, tam gdzie jest potrzebne.

  Skracamy łańcuchy dostaw

  Model Recover oferuje proste rozwiązania do zbiórki i recyklingu zużytego papieru oraz tektury. Dostarczając nowe produkty, nasze samochody dostawcze zawsze odbierają zużyte artykuły od naszych klientów. Dzięki temu wszystkie zaangażowane w ten proces strony mogą zaoszczędzić cenny czas i ograniczyć wydatki logistyczne oraz emisję CO₂.

  Nasz ślad węglowy jest znaczny

  Jednak w naszym przypadku emisja CO₂ jest o połowę mniejsza niż w przypadku konkurencji i średniej branżowej. Ogólnie rzecz biorąc, firma Model już na przełomie tysiącleci zastąpiła paliwa kopalne ciepłem pochodzącym ze spalarni odpadów, przy czym ciepło to jest praktycznie neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla. Ponadto chcemy pozostać przy szwajcarskiej energii elektrycznej, która jest również niemal neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla, dzięki wykorzystywaniu w jej produkcji energii wodnej i jądrowej. Do 2030 roku Szwajcaria chce o połowę ograniczyć emisje CO₂ w porównaniu z rokiem 1990. Ten cel już przekroczyliśmy.

  Współpracujemy również z Federalnym Urzędem ds. Energii (BFE) oraz Federalnym Urzędem ds. Środowiska (BAFU) w Szwajcarii w celu uzgodnienia dodatkowych celów dla naszych zakładów produkcyjnych. Do 2030 roku chcemy na przykład zmniejszyć zużycie energii i emisję CO₂ o dodatkowe 15% w porównaniu z wynikami osiągniętymi w roku 2017.

  Aby osiągnąć te cele, dokonujemy optymalizacji, zarówno na dużą jak i małą skalę. Budujemy energooszczędne budynki produkcyjne , takie jak nasza hala logistyczna w Moudon w Szwajcarii, która nie potrzebuje energii do ogrzewania. Zastępujemy stare systemy oświetleniowe oświetleniem ledowym i ocieplamy istniejące hale nowoczesnymi płytami termoizolacyjnymi. Zastępujemy sprężarki wyposażone w energochłonne chłodnice powietrza nowymi sprężarkami chłodzonymi wodą. Powstająca w nich gorąca woda służy do ogrzewania budynków lub podgrzewania wody użytkowej.

  To tylko niektóre z naszych działań , które pozwoliły nam zaoszczędzić łącznie 1 273 ton CO₂ w porównaniu z rokiem ubiegłym. Do pochłonięcia takiej ilości CO₂ potrzeba by 102 000 buków, które musiałyby rosnąć przez 80 lat.

  Woda ściekowa jest lepsza niż woda świeża

  Nieustannie udoskonalamy i modernizujemy nasze fabryki papieru. Część z tych działań wiąże się ze zużywaniem mniejszej ilości świeżej wody, co pozwala na ograniczenie ilości ścieków. Nasze zakłady w Weinfelden i Niederergösgen posiadają również własne oczyszczalnie ścieków.

  Żadne odpady nie trafiają na wysypisko

  Nasze odpady zawierają przede wszystkim włókno papiernicze, które jako surowiec jest poddawane recyklingowi w naszych fabrykach. Nasze opakowania składają się w dużej mierze z włókien pochodzących z recyklingu, ponieważ produkcja papieru z makulatury powoduje zmniejszenie emisji o ponad 20% w porównaniu do papieru z włókien pierwotnych.

  Makulatura, którą wykorzystujemy w charakterze surowca, zawiera zanieczyszczenia, takie jak odpady drewniane, metal i plastik, których trzeba się pozbyć w czasie procesu produkcyjnego. Posiadamy własną spalarnię służącą do obróbki termicznej tego materiału, a uzyskane z niej ciepło wykorzystujemy do suszenia nowego papieru w papierni.

  Nie przepraszamy za swoje źródła

  Włókno papiernicze wykorzystujemy nawet siedmiokrotnie, dopóki możliwy jest jego recykling. Jeżeli potrzebne jest opakowanie zewnętrzne z białego kartonu, używamy włókna pierwotnego pochodzącego ze zrównoważonych źródeł. We wszystkich naszych zakładach oferujemy opakowania wykonane z materiałów z certyfikatem FSC, sprawdzając, czy nasi dostawcy spełniają najbardziej rygorystyczne kryteria zarządzania w zakresie ekologicznego wykorzystywania zasobów leśnych.

  Równoważenie emisji jest bezużyteczne...

  ...jeśli robi się to tylko po to, aby uspokoić wyrzuty sumienia. Oferujemy jednak opakowania, które są neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla dzięki kompensacji emisji. Czasami emisję CO₂ można wyeliminować jedynie ponosząc wysokie koszty, o ile w ogóle jest to możliwe. W takich przypadkach nasi klienci mogą zrównoważyć swój wpływ finansując projekty środowiskowe. We współpracy z firmą konsultingową zajmującą się ochroną klimatu Climate Partner opracowaliśmy kalkulator emisji CO₂, który zapewnia przejrzystość w całym łańcuchu wartości.

  3. Nasze cele

  Co chcemy osiągnąć

  • Do 2030 roku zmniejszymy zużycie zasobów w przeliczeniu na tonę wyprodukowanego papieru, tektury falistej i litej o 10%.
  • Do 2030 roku ograniczymy emisję CO₂ o 15%.

  Aby osiągnąć te cele, zoptymalizujemy nasz proces odzyskiwania włókien, usprawnimy logistykę i wprowadzimy nową technologię w całym łańcuchu wartości.

  Informacje dot. GRI

  Dokumentowanie wskaźników GRI

  Niniejszy raport jest zgodny ze standardami Globalnej Inicjatywy Sprawozdawczej (Global Reporting Initiative – GRI) i łączy kluczowe aspekty GRI z czterema filarami strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Model.

  GRI 301-2

  Użyte materiały wsadowe z recyklingu


  GRI 302-3

  Energochłonna


  GRI 303-1 – 303-5

  Woda i ścieki


  GRI 305-4

  Emisji


  GRI 306-2

  Odpady według rodzaju i metody unieszkodliwiania


  Do następnego tematu

  Pracownicy

  Krótko mówiąc, przenosimy odpowiedzialność na każdą osobę.

  Zrównoważony rozwój

  Łańcuch dostaw

  Pozostajemy z tymi, którzy nam się podobają, a podobają nam się wzorowi partnerzy. 

  Zrównoważony rozwój