Informacje prawne

MODEL HOLDING AG

Model Holding AG

  • Industriestrasse 33
  • CH-8570 Weinfelden
  • +41 71 626 71 11
  • Biuro Rejestru Handlowego Kanton Thurgau
  • NIP: CHE-100.643.606
  • BH No: CH-440.3.000.522-4

ZARZĄD MODEL HOLDING AG

  • Przewodniczący Dr Daniel Model
  • Wiceprzewodniczący Elisabeth Model
  • Członkowie Daniel Aegerter
  • Członkowie Benedikt Goldkamp

​Model Holding AG to spółka dominująca i zarządzająca Grupy Model. Pozostaje ona w 100% w posiadaniu rodziny Model - główna siedziba firmy znajduje się w Weinfelden (CH). Grupa obejmuje różne lokalizacje w całej Europie i zatrudnia ponad 4200 pracowników na głównych rynkach: Szwajcaria, Niemcy, Austria, Francja, Holandia, Belgia, Luksemburg, Czechy, Polska, Słowacja, Ukraina, Bośnia i Hercegowina, Węgry, Słowenia i Chorwacja.

Nasza skoncentrowana organizacja jest przystosowana do efektywnej realizacji procesów handlowych. Poszczególne przedsiębiorstwa mają strukturę zorientowaną procesowo, dysponują własnymi zespołami sprzedażyi i projektowymi i mają wysoką odpowiedzialność decyzyjną.

Skontaktuj się z nami

 

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Przy uwzględnieniu właściwości technicznych Internetu nie jest możliwe zapewnienie gwarancji autentyczności, prawidłowości i kompletności udostępnionych w Internecie informacji. Nie udzielamy też gwarancji dostępności lub działania przedmiotowej strony internetowej i jej treści.

Wszelka odpowiedzialność za bezpośrednie, pośrednie lub pozostałe szkody, niezależnie od ich przyczyn, które wynikać będą z użytkowania lub braku dostępności danych i informacji tej treści internetowej, jest wykluczona, o ile jest to dopuszczalne prawnie.

 

PRAWA DO ZDJĘĆ

Wszystkie zdjęcia, które są publikowane na tej stronie internetowej, są objęte licencją i prawami autorskimi. Niedozwolone kopiowanie i zapisywanie udostępnionych informacji na tych stronach internetowych jest jednoznacznie zabronione i podlega karze.

 

PRAWO AUTORSKIE I PRAWO OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Treść tej strony internetowej jest objęta ochroną praw autorskich. Informacje są przeznaczone tylko do użytku osobistego. Każde dalsze użytkowanie, zwłaszcza zapisywanie w bazach danych, powielanie i każda forma użytkowania komercyjnego i przekazywanie osobom trzecim - także w częściach lub w postaci zmodyfikowanej - bez zgody danej organizacji jest zabroniona. Niedozwolone kopiowanie i zapisywanie udostępnionych informacji na tych stronach internetowych jest jednoznacznie zabronione i podlega karze.

Każde włączanie poszczególnych stron naszej oferty do treści zewnętrznych jest zabronione. Jeśli w treści podaje się oznaczenia osobowe tylko w formie męskiej, odnoszą się one w takim samym stopniu do kobiet i mężczyzn.

 

LINKI ZEWNĘTRZNE

Strona internetowa zawiera linki zewnętrzne do innych stron, na których treść oferent tej strony internetowej nie ma wpływu. Z tego powodu oferent nie odpowiada za te treści. Za treści i prawidłowość udostępnionych informacji odpowiada dany oferent linkowanej strony internetowej. W dniu umieszczenia linku nie występowały tam naruszenia prawa. W razie ujawnienia takiego naruszenia prawa link zostanie niezwłocznie usunięty.