• Model - Rozwiązania w obszarze opakowań

  Dopasowany do Twoich potrzeb. Od bezpiecznych opakowań transportowych po wyrafinowane pudełka na perfumy.

 • Baza wiedzy
 • Usługi Model

  Wspomagamy Twoje procesy w obszarze opakowań i logistyki naszymi usługami.

 • Design
 • Recover
 • Logistyka
 • Consulting
 • Inspiracje
 • Model Young Package 2023
 • Wybierz swój kraj i język

  Pracownicy

  Powodem naszego długiego istnienia, jest pasja do opakowań, którą dzielą nasi pracownicy.

  Energiczna i inspirująca

  Grupa Model nie posiada pracowników, ona ma partnerów. Jesteśmy miejscem dla silnych osobowości, które kształtują relacje współpracując ze sobą w celu tworzenia naszej wizji i jej urzeczywistniania. Ten jednoczący cel jest inspiracją dla wszystkich naszych działań i naszym najcenniejszym atutem. Zmienia to naszych pracowników w partnerów, sprawiając, że każdy bierze osobistą odpowiedzialność za własne działania.

  1. Nasze ambicje

  Chronimy, rzucamy wyzwanie i wspieramy

  Bezpieczeństwo zawodowe to podstawa sukcesu firm nastawionych na ludzi. Dlatego robimy wszystko co w naszej mocy, aby uniknąć wypadków i chorób zawodowych.

  Oferujemy ukierunkowane wsparcie dla utalentowanych pracowników oraz dalsze możliwości rozwoju, coaching i szkolenia, jednocześnie wspierając oraz zachęcając do podejmowania osobistej odpowiedzialności.

  Nasi pracownicy znają znaczenie i wartość swojego wkładu w możliwość realizacji naszych celów. Zaufanie jest dla nas formą kapitału, a najlepszym sposobem na jego wzrost jest zapewnienie uczciwości.

  "Do 2030 r. wszyscy pracownicy, którzy będą chcieli otrzymać wsparcie, otrzymają je."

  2. Nasze działania

  WyMODELUJ Swoje Marzenia

  Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) zakłada, że przedsiębiorstwa – obok generowania zysku – powinny mieć na celu także interesy społeczne, tak aby firma była wartościowa, nie tylko dla zatrudnionych w niej pracowników i właścicieli, ale dla całej społeczności lokalnej. CSR nie jest koniecznością, to świadomy wybór firm, chcących aktywnie działać na rzecz otoczenia, w którym funkcjonują. Model Opakowania w Polsce robi to od lat. 

  Wśród realizowanych inicjatyw sponsoringowych jest nasz konkurs  "WyMODELuj Swoje Marzenia",  który organizujemy od 2013 r. w Biłgoraju, a od 2016 r. w Czosnowie.  Podstawową ideą konkursu jest wspieranie młodych talentów. Inspirujemy w nim młodych ludzi do realizacji swoich pasji i marzeń, które mogą zadecydować o ich lepszej przyszłości i wyborze drogi zawodowej. W konkursie liczy się pomysłowość i motywacja, a nie średnia ocen. Wzięło w nim udział już ok. 150 osób, a dla wielu z nich wygrana stała się motywacją do walki o siebie i swoją przyszłość, dając im przysłowiowy wiatr w żagle. 

  Bezpieczeństwo nic nie znaczy...

  ...jeśli nikomu nie ufamy. Dlatego też prowadzimy regularne szkolenia w zakresie bezpieczeństwa pracy i na bieżąco analizujemy procesy biznesowe oraz błędy systemowe.

  We wszystkich naszych fabrykach stosujemy Model Lean System. Polega on na zintegrowaniu wszystkich naszych pracowników z wewnętrznie kontrolowanym systemem bezpieczeństwa pracy i zarządzania, w ramach którego rejestrowane oraz analizowane są wszystkie wypadki i zdarzenia potencjalnie wypadkowe. Ponadto nasi pracownicy natychmiast zgłaszają zauważone problemy w zakresie bezpieczeństwa.

  Regularnie przeprowadzamy ’GEMBA walk’ , w czasie którego identyfikujemy zagrożenia w miejscu pracy. GEMBA to japońskie słowo, które oznacza ‘rzeczywiste miejsce’ lub ‘miejsce, w którym tworzy się wartość’. 

  Pracujemy nad uzyskaniem przez wszystkie nasze zakłady certyfikatu zgodności z normą ISO 45001. Ważną rolę odgrywa w tym bezpieczeństwo pracy i prawidłowe działanie maszyn.

  Przyszłość to młodzi ludzie

  W 2021 roku przeszkoliliśmy 59 praktykantów, którym towarzyszyliśmy w czasie wchodzenia w świat pracy. Atrakcyjne środowisko pracy, najwyższa jakość szkoleń i atrakcyjne staże w Grupie Model stanowią podstawę wyszukiwania przyszłych talentów.

   

  Dowiedz się więcej o naszych praktykach zawodowych.

  Rozwój kariery według potrzeb

  Przywiązujemy dużą wagę do szkoleń i rozwoju zawodowego naszych pracowników. Regularnie prowadzimy praktyczne sesje szkoleniowe, aby doskonalić umiejętności naszych specjalistów i menedżerów.

   

  Powierzamy projekty naszym młodym, utalentowanym pracownikom, aby mogli się sprawdzić w ustalonych ramach. Z kolei młodzi pracownicy w każdej spółce Grupy Model mogą czerpać z wiedzy wielu pokoleń pracowników: niektórzy z kolegów pracują w naszej firmie od 20 lat lub dłużej.

   

  A jeśli sami nie dysponujemy niezbędną wiedzą, pomagamy naszym pracownikom w podejmowaniu zewnętrznych szkoleń i możliwości rozwoju zawodowego, korzystając ze środków z naszego funduszu finansowanego przez pracodawcę. W 2020 roku zaoferowaliśmy pomoc w wysokości prawie 1 miliona euro.

  3. Nasze cele

  Co chcemy osiągnąć

  Do 2030 roku chcemy zmniejszyć liczbę wypadków w miejscu pracy w całej grupie.

  • Aby to osiągnąć, w każdym zakładzie Grupy Model wdrożyliśmy system bezpieczeństwa pracy zgodny z ISO 45001.
  • Elementem tego systemu jest także nasza nowa koncepcja postępowania z substancjami niebezpiecznymi.

  Informacje dot. GRI

  Dokumentowanie wskaźników GRI

  Niniejszy raport jest zgodny ze standardami Globalnej Inicjatywy Sprawozdawczej (Global Reporting Initiative – GRI) i łączy kluczowe aspekty GRI z czterema filarami strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Model.

  GRI 403-1 – 403-8

  Bezpieczeństwo i higiena pracy


  GRI 404-2

  Kształcenie i szkolenia


  Do następnego tematu

  Strategia i wizja

  Nie chcemy Was zwodzić. Chcemy wyznaczać cele, które rzeczywiście jesteśmy w stanie osiągnąć.

  Zrównoważony rozwój

  Jakość

  Nasze produkty mają wpływ na środowisko. Dlatego dbamy o to, aby były nieszkodliwe. 

  Zrównoważony rozwój

  Środowisko

  Nasze procesy produkcyjne nie są jeszcze neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla, ale czynimy znaczne postępy.

  Zrównoważony rozwój

  Łańcuch dostaw

  Pozostajemy z tymi,  którzy nam się podobaja, a podobają nam się  wzorowi partnerzy.

  Zrównoważony rozwój