• Model - Rozwiązania w obszarze opakowań

  Dopasowany do Twoich potrzeb. Od bezpiecznych opakowań transportowych po wyrafinowane pudełka na perfumy.

 • Produkty w obszarze opakowań
 • Opakowania transportowe
 • Opakowania promocyjne
 • Usługi Model

  Wspomagamy Twoje procesy w obszarze opakowań i logistyki naszymi usługami.

 • Model Design
 • Model Co-Packing
 • Model Recover
 • Logistyka Model
 • Inspiracje
 • Wybierz swój kraj i język

  Pracownicy

  Krótko mówiąc, przenosimy odpowiedzialność.

  Na każdą osobę.

  Grupa Model nie posiada pracowników, ona ma partnerów. Jesteśmy miejscem dla silnych osobowości, które kształtują związki, współpracując ze sobą w celu tworzenia naszej wizji i jej urzeczywistniania. Ten jednoczący cel jest inspiracją dla wszystkich naszych działań i naszym najcenniejszym atutem. Zmienia to naszych pracowników w partnerów, sprawiając, że każdy bierze osobistą odpowiedzialność za własne działania.

  W skrócie

  940 175 EUR

  kwota zainwestowana w szkolenia i rozwój zawodowy w 2020 roku.


  65

  liczba praktykantów, którzy zostali przeszkoleni w 2020 roku, i którym towarzyszyliśmy w czasie wchodzenia w świat pracy.


  693

  o tyle więcej osób, które zatrudniamy w pełnym wymiarze godzin, zostało poddanych audytowi zewnętrznemu od 2017 r. za pośrednictwem systemu bezpieczeństwa i higieny pracy


  1. Nasze ambicje

  Chronimy, stawiamy wyzwania i zapewniamy wsparcie

  Bezpieczeństwo zawodowe to podstawa sukcesu firm nastawionych na ludzi. Dlatego robimy wszystko co w naszej mocy, aby uniknąć wypadków i chorób zawodowych.

  Oferujemy ukierunkowane wsparcie dla utalentowanych pracowników oraz dalsze możliwości rozwoju, coaching i szkolenia, jednocześnie wspierając oraz zachęcając do podejmowania osobistej odpowiedzialności.

  Nasi pracownicy znają znaczenie i wartość swojego wkładu w możliwość realizacji naszych celów. Zaufanie jest dla nas formą kapitału, a najlepszym sposobem na jego wzrost jest zapewnienie uczciwości.

  "Do 2030 roku wszyscy pracownicy, którzy będą chcieli otrzymać wsparcie, otrzymają je."

  2. Nasze działania

  Bezpieczeństwo nic nie znaczy...

  ...jeśli nikomu nie ufamy. Dlatego też prowadzimy regularne szkolenia w zakresie bezpieczeństwa pracy i na bieżąco analizujemy procesy biznesowe oraz błędy systemowe.

  We wszystkich naszych fabrykach stosujemy System Model Lean. Polega on na zintegrowaniu wszystkich naszych pracowników z wewnętrznie kontrolowanym systemem bezpieczeństwa pracy i zarządzania, w ramach którego rejestrowane oraz analizowane są wszystkie wypadki i zdarzenia potencjalnie wypadkowe. Ponadto nasi pracownicy natychmiast zgłaszają zauważone problemy w zakresie bezpieczeństwa.

  Regularnie przeprowadzamy ’GEMBA walk’ , w czasie którego identyfikujemy zagrożenia w miejscu pracy. GEMBA to japońskie słowo, które oznacza ‘rzeczywiste miejsce’ lub ‘miejsce, w którym tworzy się wartość’.

  Pracujemy nad uzyskaniem przez wszystkie nasze zakłady certyfikatu zgodności z normą ISO 45001. Ważną rolę odgrywa w tym bezpieczeństwo pracy i prawidłowe działanie maszyn.

  Przyszłość to młodzi ludzie

  W 2018 roku przeszkoliliśmy 84 praktykantów, którym towarzyszyliśmy w czasie wchodzenia w świat pracy. Atrakcyjne środowisko pracy, najwyższa jakość szkoleń i atrakcyjne staże w Grupie Model stanowią podstawę wyszukiwania przyszłych talentów.

   

  Dowiedz się więcej o naszych praktykach zawodowych.

  Rozwój kariery według potrzeb

  Dzięki szkoleniom i zapewnieniu możliwości rozwoju zawodowego naszych pracowników stworzyliśmy doskonałe zasoby. Prowadzimy regularne praktyczne sesje szkoleniowe, które mają na celu doprowadzenie do perfekcji umiejętności posiadanych przez naszych specjalistów i kierowników.

  Powierzamy projekty naszym młodym, utalentowanym pracownikom, aby mogli wykazać się w wyznaczonych ramach. Młodzi pracownicy w każdej spółce wchodzącej w skład Grupy Model mogą z kolei czerpać z wiedzy wielu pokoleń pracowników, a niektórzy z nich pracują w naszej firmie już co najmniej od 20 lat.

  A jeśli sami nie posiadamy niezbędnej wiedzy specjalistycznej, to pomagamy naszym pracownikom w wykorzystaniu zewnętrznych szkoleń i możliwości rozwoju zawodowego dzięki środkom z naszego funduszu finansowanego przez pracodawcę. W 2018 roku zaoferowaliśmy pomoc w wysokości prawie 1 miliona euro.

  Czas czy pieniądze

  Od 2018 roku testujemy w różnych zakładach nasz nowy program skierowany do pracowników o nazwie ModelFlex. W zależności od osobistych preferencji i sytuacji życiowej, każdy pracownik może swobodnie decydować, czy chce skorzystać w danym roku z dodatkowych dni wolnych od pracy, czy też zwiększyć swoje wynagrodzenie brutto.

  3. Nasze cele

  Co chcemy osiągnąć

  Do 2030 roku chcemy zmniejszyć liczbę wypadków w miejscu pracy w całej grupie.

  • Aby to osiągnąć, w każdym zakładzie Grupy Model wdrożyliśmy system bezpieczeństwa pracy zgodny z ISO 45001.
  • Elementem tego systemu jest także nasza nowa koncepcja postępowania z substancjami niebezpiecznymi.

  Informacje dot. GRI

  Dokumentowanie wskaźników GRI

  Niniejszy raport jest zgodny ze standardami Globalnej Inicjatywy Sprawozdawczej (Global Reporting Initiative – GRI) i łączy kluczowe aspekty GRI z czterema filarami strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Model.

  GRI 403-1 – 403-8

  Bezpieczeństwo i higiena pracy


  GRI 404-2

  Kształcenie i szkolenie


  Do następnego tematu

  Strategia i wizja

  Nie chcemy Was zwodzić. Chcemy wyznaczać cele, które rzeczywiście jesteśmy w stanie osiągnąć.

  Zrównoważony rozwój

  Łańcuch dostaw

  Pozostajemy z tymi, którzy nam się podobają, a podobają nam się wzorowi partnerzy. 

  Zrównoważony rozwój