• Model - Rozwiązania w obszarze opakowań

  Dopasowany do Twoich potrzeb. Od bezpiecznych opakowań transportowych po wyrafinowane pudełka na perfumy.

 • Produkty w obszarze opakowań
 • Opakowania transportowe
 • Opakowania promocyjne
 • Usługi Model

  Wspomagamy Twoje procesy w obszarze opakowań i logistyki naszymi usługami.

 • Model Design
 • Model Co-Packing
 • Model Recover
 • Logistyka Model
 • Inspiracje
 • Wybierz swój kraj i język

  Łańcuch dostaw

  Pozostajemy z tymi, którzy nam się podobają.

  Podobają nam się wzorowi partnerzy.

  W końcu mamy ich wielu. Swoje produkty i usługi dostarcza nam 1800 małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Każde z nich starannie wybieramy, aby mieć pewność, że podzielają nasze wartości, a także weryfikujemy jakość i bezpieczeństwo ich produktów. W warunkach zamówienia wyraźnie oświadczamy, że nasz łańcuch dostaw musi spełniać wzorcowe wymagania, od początku do końca.

  W skrócie

  67 %

  liczba dostawców poddanych ponownej ocenie w 2020 roku.


  96

  liczba nowych dostawców poddanych ocenie w oparciu o kryteria środowiskowe w 2020 roku.


  4x

  O tyle więcej audytów samooceny przeprowadzili nasi dostawcy w 2020 roku w porównaniu z rokiem 2017.


  1. Nasze ambicje

  Więzy, które wytrzymują próbę czasu

  Jesteśmy drobiazgowi, jeżeli chodzi o wybór dostawców, zwłaszcza w zakresie dostaw papieru. Biorąc pod uwagę, że papier stanowi największą część naszych zamówień w całej Grupie, znamy każdego z naszych partnerów. Pozostajemy w stałym kontakcie z każdym z tych dostawców i przeprowadzamy regularnie audyty.

  Gdy tylko jakość przestaje spełniać wymogi i problem nie zostaje naprawiony, mówimy STOP.

  "Do 2030 roku wszyscy nasi bezpośredni dostawcy muszą uzyskać ocenę A na podstawie przedstawionej samooceny."

  2. Nasze działania

  Jeśli chcesz być naszym partnerem, musisz mieć mnóstwo do zaoferowania

  W papier (pierwotny lub pochodzący z recyklingu), kleje, farby drukarskie, powłoki i wiele innych materiałów zaopatrujemy się u ponad 1800 partnerów w całej Europie. Jesteśmy zawsze niezmiernie szczęśliwi mogąc wybrać na swoich partnerów małe firmy. Nasze warunki zamówienia są przejrzyste i precyzyjnie sformułowane, więc łatwiej jest nam dokonać wyboru i go przeanalizować. Nasz łańcuch dostawców jest mierzony i poddawany ocenie pod kątem spełnienia tych warunków.

  Dotrzymujemy obietnic i pozwalamy, aby nasze czyny przemawiały głośniej niż słowa

  Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Zaopatrzenia nasi dostawcy gwarantują przestrzeganie przepisów rozporządzenia UE w sprawie substancji chemicznych REACH. Zapewniają również, że będą przestrzegać całego obowiązującego ustawodawstwa z zakresu ochrony środowiska oraz wymogów Kodeksu postępowania Inicjatywy Społecznej Odpowiedzialności BiznesuBSCI. Obejmuje to zakaz dyskryminacji i korupcji, sprawiedliwe wynagrodzenie, przestrzeganie praw człowieka oraz norm bezpieczeństwa i higieny pracy. Dostawcy Grupy Model zobowiązują się również do ciągłej poprawy warunków produkcji, odpowiedzialnego korzystania z zasobów i zapewnienia jak najlepszej ochrony środowiska. 

  Nasze wymagania dotyczą również dostawców naszych dostawców, a w konsekwencji całego łańcucha dostaw Grupy Model.

  Poruszamy niebo i ziemię

  Regularnie sprawdzamy naszych dostawców. Część tego procesu odbywa się w ramach procedury due dilligence w czasie kontroli wewnętrznej, ale audyty przeprowadzamy również sami. Papier jest najważniejszym składnikiem naszych produktów. W 2018 roku wprowadziliśmy audyty u naszych kluczowych producentów papieru, aby podkreślić wysokie oczekiwania wobec naszych dostawców. Tematyka, którą badamy, wykracza poza minimalne wymagania dotyczące certyfikacji zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju, co oznacza, że przyglądamy się również jakości produktów, procesom produkcyjnym i szkoleniom pracowników.

  Ponieważ swoich dostawców wybieramy starannie i zgodnie z rygorystycznymi wymogami, rzadko zachodzi potrzeba przeprowadzenia ponownej dogłębnej oceny ich wpływu na środowisko naturalne lub społeczeństwo. Większość naszych partnerów już spełnia bardzo wysokie standardy w zakresie zrównoważonego rozwoju, ale naszym celem jest podniesienie poprzeczki jeszcze wyżej.

  Poniższy proces due diligence dotyczy bezpośredniego zaopatrzenia zakładów produkcyjnych w Szwajcarii:

  - KONTROLA WEWNĘTRZNA: Każdy dostawca, nowy lub istniejący, przeprowadza coroczną kontrolę wewnętrzną na podstawie kwestionariusza firmy Model, przy czym musi dostarczyć odpowiednie dokumenty stanowiące dowody. Skupiamy się naprzeglądzie wymagań wskazanych w Ogólnych Warunkach Zaopatrzenia. 

  - RYZYKA: Oceniamy kryteria ryzyka we wszystkich istotnych obszarach i analizujemy, czy dostawca, produkt lub usługa wykazują krytyczne problemy. 

  - ŚRODKI: Jeżeli dostawca nie spełnia naszych wymagań, prosimy go o wdrożenie środków poprawy i ponowne przedstawienie raportu. 

  - POSTĘP: Następnie analizujemy, czy wprowadzone środki poprawy spełniają nasze oczekiwania, a w razie wątpliwości przeprowadzamy audyt samodzielnie. Jeżeli postęp jest niezadowalający, kończymy współpracę.

  3. Nasze cele

  Co chcemy osiągnąć

  Do 2030 roku chcemy, aby wszyscy nasi bezpośredni dostawcy osiągnęli ‘kategorię A’ w ramach swojej samooceny. W celu konsekwentnego wdrażania i egzekwowania wymogów dotyczących zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw stosujemy następujące środki:

  • Nasze wymogi dotyczące zrównoważonego rozwoju są stosowane w całej Grupie Model i rozszerzone tak, aby obejmowały również zakup dodatkowych materiałów.
  • Wybieramy dostawców, którzy już spełniają wymagania kategorii A lub pomagamy im ją osiągnąć.
  • Kontynuujemy stopniowe zwiększanie zakresu samooceny dostawców.

  Informacje dot. GRI

  Dokumentowanie wskaźników GRI

  Niniejszy raport jest zgodny ze standardami Globalnej Inicjatywy Sprawozdawczej (Global Reporting Initiative – GRI) i łączy kluczowe aspekty GRI z czterema filarami strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Model.

  GRI 308-1

  Ocena oddziaływania na środowisko


  GRI 414-1

  Ocena społeczna


  Do następnego tematu

  Strategia i wizja

  Nie chcemy was zawodzić. Chcemy wyznaczać cele, które rzeczywiście jesteśmy w stanie osiągnąć.

  Zrównoważony rozwój

  Jakość

  Nasze produkty mają wpływ na środowisko. Dlatego dbamy o to, aby były nieszkodliwe

  Zrównoważony rozwój