• Model - Rozwiązania w obszarze opakowań

  Dopasowany do Twoich potrzeb. Od bezpiecznych opakowań transportowych po wyrafinowane pudełka na perfumy.

 • Baza wiedzy
 • Usługi Model

  Wspomagamy Twoje procesy w obszarze opakowań i logistyki naszymi usługami.

 • Design
 • Recover
 • Logistyka
 • Consulting
 • Inspiracje
 • Model Young Package 2023
 • Wybierz swój kraj i język

  Łańcuch dostaw

  Wspieramy naszych klientów w całym łańcuchu wartości.

  Wybieramy najlepszych z korzyścią dla naszych klientów

  W końcu mamy wielu partnerów. 1 800 małych, średnich i dużych firm dostarcza nam swoje towary i wspiera nas usługami. Starannie wybieramy każdego z nich, aby upewnić się, że podzielają nasze wartości oraz dbają o jakość i bezpieczeństwo swoich produktów. W warunkach zamówienia wyraźnie oświadczamy, że nasz łańcuch dostaw musi spełniać wzorcowe wymagania, od początku do końca.

  1. Nasze ambicje

  Więzy, które wytrzymują próbę czasu

  Jesteśmy drobiazgowi, jeżeli chodzi o wybór dostawców, zwłaszcza w zakresie dostaw papieru. Biorąc pod uwagę, że papier stanowi największą część naszych zamówień w całej Grupie, znamy każdego z naszych partnerów. Pozostajemy w stałym kontakcie z każdym z tych dostawców i przeprowadzamy regularnie audyty.

  Gdy tylko jakość przestaje spełniać wymogi i problem nie zostaje naprawiony, mówimy STOP.

  "Do 2030 r. wszyscy nasi bezpośredni dostawcy muszą otrzymać ocenę A na podstawie przedstawionej samooceny".

  2. Nasze działania

  Jeśli chcesz być naszym partnerem, musisz mieć wiele do zaoferowania

  W papier (pierwotny lub pochodzący z recyklingu), kleje, farby drukarskie, powłoki i wiele innych materiałów zaopatrujemy się u ponad 1800 partnerów w całej Europie. Na naszych partnerów zawsze chętnie wybieramy małe firmy. Nasze warunki zakupu są jasne i precyzyjnie sformułowane, dzięki czemu łatwiej jest nam dokonać i przejrzeć nasz wybór. Nasz łańcuch dostawców jest mierzony i poddawany ocenie pod kątem spełnienia tych warunków.

  Nasze łańcuchy dostaw są stabilne

  COVID i wojna rosyjsko-ukraińska rzuciły nam wyzwanie. W związku z obecną sytuacją codziennie analizujemy najważniejsze łańcuchy dostaw i w razie potrzeby oceniamy nowych dostawców. Jednym z najważniejszych elementów łańcucha są nasze papiernie, które niezawodnie dostarczają surowiec do produkcji tektury falistej.  Nasz łańcuch dostaw był zatem do tej pory odporny na wstrząsy.

  Koncentracja łańcucha dostaw

  Przejęcie papierni w Eilenburgu (Niemcy) dodatkowo zabezpiecza łańcuch dostaw wyższego szczebla, tj. produkcję papieru. Teraz Model Group może pokryć 100% własnego zapotrzebowania na tekturę falistą z recyklingu. Położenie geograficzne Eilenburga, w pobliżu innych modelowych fabryk tektury falistej, będzie również oznaczać krótsze odległości transportowe niż w przypadku dostaw papieru ze Szwajcarii.

  Dotrzymujemy słowa – i pozwalamy, by nasze czyny mówiły głośniej

  W ramach naszych Ogólnych Warunków Zamówień nasi dostawcy gwarantują, że będą przestrzegać unijnego rozporządzenia REACH w sprawie chemikaliów. Gwarantują, że będą one zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i wymogami Kodeksu postępowania Inicjatywy Społecznej Zgodności Biznesowej (BSCI). Obejmuje to zakaz dyskryminacji i korupcji, sprawiedliwe wynagrodzenie, przestrzeganie praw człowieka oraz norm bezpieczeństwa i higieny pracy. Dostawcy Grupy Model  zobowiązują się również do ciągłej poprawy warunków produkcji, odpowiedzialnego obchodzenia się z zasobami i jak najlepszej ochrony środowiska. 

  Nasze wymagania dotyczą również dostawców naszych dostawców, a w rezultacie całego łańcucha dostaw Grupy Model.

  Poruszymy niebo i ziemię

  Regularnie sprawdzamy naszych dostawców. Częściowo odbywa się to poprzez proces samooceny, ale audyty przeprowadzamy również sami. Papier jest najważniejszym składnikiem naszych produktów. Aby podkreślić wysokie oczekiwania, jakie mamy wobec naszych dostawców, regularnie przeprowadzamy ponowne audyty dostawców u naszych głównych producentów papieru. Obszary, które badamy, wykraczają poza minimalne wymagania dotyczące certyfikatów zrównoważonego rozwoju, co oznacza, że patrzymy również na jakość produktów, procesy produkcyjne i szkolenia pracowników.

  Ponieważ starannie wybieramy naszych dostawców i zgodnie z rygorystycznymi wymaganiami, rzadko zdarza się, że musimy dogłębnie ocenić ich wpływ na środowisko lub społeczeństwo. Większość naszych partnerów spełnia już bardzo wysokie standardy, jeśli chodzi o zrównoważony rozwój, ale naszym celem jest jeszcze wyższe podniesienie poprzeczki.

  Poniższy proces należytej staranności ma zastosowanie do bezpośrednich zamówień dla zakładów produkcyjnych na terenie Szwajcarii:

  1.  WEWNĘTRZNA OCENA
  Każdy dostawca, zarówno nowy, jak i istniejący, przeprowadza coroczną wewnętrzną ocenę przy użyciu kwestionariusza z Modela i musi dostarczyć odpowiednią dokumentację. Skupiamy się na przeglądzie wymagań wymienionych w Ogólnych Warunkach Handlowych.

  2. RYZYKO
  Oceniamy kryteria ryzyka w każdym istotnym obszarze i sprawdzamy, czy dostawca, produkt lub usługa wykazują krytyczne problemy.

  3. ŚRODKI
  Jeśli dostawca nie spełnia naszych wymagań, prosimy go o poprawę i raportowanie.

  4. POSTĘP
  Następnie sprawdzamy, czy ulepszenia spełniają nasze oczekiwania, a w razie wątpliwości sami przeprowadzamy audyt. Jeśli postępy są niezadowalające, kończymy naszą współpracę.

  3. Nasze cele

  Co chcemy osiągnąć

  Do 2030 roku chcemy, aby wszyscy nasi bezpośredni dostawcy osiągnęli ‘kategorię A’ w ramach swojej samooceny. W celu konsekwentnego wdrażania i egzekwowania wymogów dotyczących zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw stosujemy następujące środki:

  • Nasze wymogi dotyczące zrównoważonego rozwoju są stosowane w całej Grupie Model i rozszerzone tak, aby obejmowały również zakup dodatkowych materiałów.
  • Wybieramy dostawców, którzy już spełniają wymagania kategorii A lub pomagamy im ją osiągnąć.
  • Kontynuujemy stopniowe zwiększanie zakresu samooceny dostawców.

  Informacje dot. GRI

  Dokumentowanie wskaźników GRI

  Niniejszy raport jest zgodny ze standardami Globalnej Inicjatywy Sprawozdawczej (Global Reporting Initiative – GRI) i łączy kluczowe aspekty GRI z czterema filarami strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Model.

  GRI 308-1

  Ocena oddziaływania na środowisko


  GRI 414-1

  Ocena społeczna


  Do następnego tematu

  Strategia i wizja

  Nie chcemy Was zwodzić. Chcemy wyznaczać cele, które rzeczywiście jesteśmy w stanie osiągnąć.

  Zrównoważony rozwój

  Jakość

  Nasze produkty mają wpływ na środowisko. Dlatego dbamy o to, aby były nieszkodliwe. 

  Zrównoważony rozwój

  Środowisko

  Nasze procesy produkcyjne nie są jeszcze neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla, ale czynimy znaczne postępy.

  Zrównoważony rozwój

  Pracownicy

  Najkrócej, delegujemy odpowiedzialność. Do każdej osoby.

  Zrównoważony rozwój