• Obalová řešení Model

  Na míru vašim potřebám. Od bezpečných přepravních obalů až po rafinované krabičky na parfémy.

 • Optimalizujte svůj obal
 • Standardní sortiment Model
 • Průmyslová řešení společnosti Model

  Vyvinuta specificky pro potřeby vašeho odvětví, důkladně otestována a maximálně nákladově efektivní.

 • Potraviny
 • Domácí spotřebiče
 • Kosmetika & hygiena
 • Spotřební zboží
 • Automotive
 • Chemikálie
 • Farmacie
 • Elektronika
 • E-Commerce
 • Logistika & přeprava
 • Nápoje
 • Průmyslové zboží
 • Nábytek
 • Služby Model

  Svými službami vás rádi podpoříme při realizaci vašich balicích a logistických procesů.

 • Design
 • Co-Packing
 • Recover
 • Logistics
 • Inspirace
 • Model Young Package
 • Vyberte si zemi a jazyk

  Vracíme odpadní papír zpět do výrobního procesu

  Cirkulární ekonomika je nejefektivnější cestou k udržitelnosti.

  Co je to cirkulární ekonomika?

  Abychom dosáhli udržitelnosti, je nutné přehodnotit vnímání celého řetězce produkce obalů. Od samotné výroby až po dopravu a skladování. Cirkulární ekonomice se také říká oběhové hospodářství. To proto, že věci, které by v klasickém lineárním řetězci skončily jako odpad, vracíme zpět do oběhu. Ze starých obalů vyrábíme nové a tak stále dokola.

  Proč to děláme? Cirkulární ekonomika si dává za cíl šetřit suroviny i energie. Je to efektivní cesta, jak být skutečně udržitelní.

   

  Jak to děláme v Modelu?

  Díky optimalizaci procesů používáme co nejméně obalového materiálu. Ale nikdy méně, než je třeba. I to málo však umíme maximálně zužitkovat. V Modelu vyrábíme papírové a lepenkové obaly. Aby se z těchto obalů nestával jen další odpad, odebíráme je po využití od našich klientů zpět a znovu je zpracováváme.

  Řídíme se heslem: Odpadní papír není odpad, ale surovina.

  Staré lepenkové a papírové obaly vracíme do oběhu prostřednictvím programu Model Recover. Odvážíme od zákazníků odpadní papír a lepenku a přetváříme je zpět ve výrobní surovinu. Z té vytváříme papír a z něho opět produkty podle přání zákazníka.

  Výhody z toho plynou oběma stranám. Nám jako výrobcům obalů, ale i klientům. Pro ty přináší program Model Recover hned několik benefitů:

  - Úspora skladovacích prostor. Pravidelný svoz znamená, že nemusíte řešit skladovací prostory pro staré obaly. Odpadají i starosti s recyklací.

  - Snížení uhlíkové stopy i nákladů. Jeden kamion přiveze nové obaly a zároveň odveze použité. Snižují se nejen náklady, ale i uhlíková stopa.

  - Obaly odebíráme za tržní cenu.

  Zatím prochází našimi stroji přes 430 000 tun použité lepenky ročně. Kolik to bude v dalších letech? 

   

  Cylus papíru: recyklace lepenky a papírových obalů

  Odpadní materiál

  Převoz odpadu zpět do papíren

  Mnoho firem řeší, jak naložit s obalovým materiálem po jeho využití. Uzavřený cyklus papíru znamená, že papírový a lepenkový odpad u klienta naložíme a odvezeme zpět do papíren. Recyklaci tak může nechat kompletně na nás.

  Čistá surovina

  Nejprve papír očistíme

  Jako první krok je nutné staré obaly zbavit mechanických a chemických nečistot. Těmi mohou být různé sponky, provázky, plasty, igelity, ale i mastnota či barvy.  

  Zpět na začátek procesu

  Úprava starého papíru

  Papír se rozmělní ve vodě a vytvoří se z něj kašovitá hmota. Z té se pomocí velkých válců vytváří opět plochá vrstva, ke které se následně přidávají další vrstvy. Do recyklátu se dle typu vstupního papíru přimíchává malé množství primárního vlákna pro lepší vlastnosti papíru a jeho struktury.

  Na řadě je další cyklus

  Vlnitá, nebo kašírovaná lepenka

  Výsledkem recyklačního procesu jsou velké role papíru. Ty se dále využívají pro výrobu:

  - Vlnité lepenky. Velké role míří na zvlňovačku. Plocha role se zaplňuje jednotlivými přířezy tak, aby vznikalo co nejméně odpadu.

  - Hladké a kašírované lepenky. Pro výsek obalů lze použít velké role základního materiálu či archy.

   

  Jak označujeme recyklovatelné obaly?

  I Evropská unie si dává za cíl povzbudit výrobce a distributory k produkci obalů z recyklovatelného materiálu. Proto byla schválena komplexní směrnice 94/62/ES. Ta udává, že obaly musí být značeny podle použitého materiálu a opatřeny recyklačním kódem.

  Jaké značení pro recyklovatelné obaly používáme v Modelu?

  V Modelu obaly označujeme symboly již při samotné výrobě. U našich obalů z vlnité lepenky je to kód PAP 20, u výrobků z hladké lepenky kód PAP 21. Kromě toho na obalech najdete symbol recyklace a termín RESY. Ten označuje obaly, které splňují požadavky na zpětný odběr a recyklaci.

  Přečtěte si více o značení udržitelných obalů.

  Případová studie

  Recyklace papíru s V-ZUG

  Podívejte se, jak uzavřený cyklus papíru funguje v praxi. Švýcarský výrobce domácích spotřebičů V-ZUG spolupracuje s Modelem v oblasti recyklace již 10. let.

  Případové studie

  Optimalizujeme proces výroby obalů od začátku do konce:

  1. Krok optimalizace

  Výběr vhodné lepenky a využití nestandardních vln u kašírované lepenky.

  Products

  2. Krok optimalizace

  Správná volba papíru z pohledu nákladů a podílu recyklovaných vláken.

   

  • Cirkulární ekonomika – vracíme odpadní papír zpět do výrobního procesu

  3. Krok optimalizace

  Nový přístup k technologiím tisku i materiálům pro zušlechtění.

  Chcete se o cyklu papíru dozvědět více?

  Rádi zodpovíme všechny vaše otázky

  Spojit se s námi můžete prostřednictvím e-mailu, kontaktního formuláře, nebo osobně po telefonu.

  Kontaktní informace

  Inspirujte se našimi příběhy

  Řešení na míru

  Flexibilní dárkový obal pro lahve

  Objevte nový dárkový obal pro lahve, vyrobený z vlnité lepenky s fixačními prvky a kaskádovou perforací pro snadné otevření. Ideální pro lehké předměty a poštovní doručení s možností navržení na míru.

  E-commerce Vývoj obalů
  Padnou jako ulité

  Udržitelné obaly pro ON

  Krátká dodací vzdálenost je pro udržitelnost přinejmenším stejně důležitá jako materiál šetrný k životnímu prostředí. To je důvod, proč je Model a curyšský výrobce sportovního vybavení ON skutečným týmem snů.

  E-commerce Product Innovation
  Posílejte zboží

  Ideální přepravní obal

  Požadavky na e-commerce obaly se zvyšují. Objevte prvky, které by měly splňovat optimální přepravní obaly.

  E-commerce Vývoj obalů
  Dárkové obaly

  Vánoční obal na špetku vánoční pohody

  Řešení pro optimalizovanou výrobu poštovního obalu s možností přímého styku s potravinami.

  Potravinářství E-commerce Vývoj obalů