• Obalová řešení Model

  Na míru vašim potřebám. Od bezpečných přepravních obalů až po rafinované krabičky na parfémy.

 • Optimalizujte svůj obal
 • Standardní sortiment Model
 • Know-how báze
 • Průmyslová řešení společnosti Model

  Vyvinuta specificky pro potřeby vašeho odvětví, důkladně otestována a maximálně nákladově efektivní.

 • Potraviny
 • Domácí spotřebiče
 • Kosmetika & hygiena
 • Spotřební zboží
 • Automotive
 • Chemikálie
 • Farmacie
 • Elektronika
 • E-Commerce
 • Logistika & přeprava
 • Nápoje
 • Průmyslové zboží
 • Nábytek
 • Služby Model

  Svými službami vás rádi podpoříme při realizaci vašich balicích a logistických procesů.

 • Model Design
 • Model Co-Packing
 • Model Recover
 • Model Logistics
 • Inspirace
 • Model Young Package
 • Vyberte si zemi a jazyk

  Vracíme odpadní papír zpět do výrobního procesu

  Cirkulární ekonomika je nejefektivnější cestou k udržitelnosti.

  Co je to cirkulární ekonomika?

  Abychom dosáhli udržitelnosti, je nutné přehodnotit vnímání celého řetězce produkce obalů. Od samotné výroby až po dopravu a skladování. Cirkulární ekonomice se také říká oběhové hospodářství. To proto, že věci, které by v klasickém lineárním řetězci skončily jako odpad, vracíme zpět do oběhu. Ze starých obalů vyrábíme nové a tak stále dokola.

  Proč to děláme? Cirkulární ekonomika si dává za cíl šetřit suroviny i energie. Je to efektivní cesta, jak být skutečně udržitelní.

   

  Jak to děláme v Modelu?

  Díky optimalizaci procesů používáme co nejméně obalového materiálu. Ale nikdy méně, než je třeba. I to málo však umíme maximálně zužitkovat. V Modelu vyrábíme papírové a lepenkové obaly. Aby se z těchto obalů nestával jen další odpad, odebíráme je po využití od našich klientů zpět a znovu je zpracováváme.

  Řídíme se heslem: Odpadní papír není odpad, ale surovina.

  Staré lepenkové a papírové obaly vracíme do oběhu prostřednictvím programu Model Recover. Odvážíme od zákazníků odpadní papír a lepenku a přetváříme je zpět ve výrobní surovinu. Z té vytváříme papír a z něho opět produkty podle přání zákazníka.

  Výhody z toho plynou oběma stranám. Nám jako výrobcům obalů, ale i klientům. Pro ty přináší program Model Recover hned několik benefitů:

  - Úspora skladovacích prostor. Pravidelný svoz znamená, že nemusíte řešit skladovací prostory pro staré obaly. Odpadají i starosti s recyklací.

  - Snížení uhlíkové stopy i nákladů. Jeden kamion přiveze nové obaly a zároveň odveze použité. Snižují se nejen náklady, ale i uhlíková stopa.

  - Obaly odebíráme za tržní cenu.

  Zatím prochází našimi stroji přes 430 000 tun použité lepenky ročně. Kolik to bude v dalších letech? 

   

  Cylus papíru: recyklace lepenky a papírových obalů

  Odpadní materiál

  Převoz odpadu zpět do papíren

  Mnoho firem řeší, jak naložit s obalovým materiálem po jeho využití. Uzavřený cyklus papíru znamená, že papírový a lepenkový odpad u klienta naložíme a odvezeme zpět do papíren. Recyklaci tak může nechat kompletně na nás.

  Čistá surovina

  Nejprve papír očistíme

  Jako první krok je nutné staré obaly zbavit mechanických a chemických nečistot. Těmi mohou být různé sponky, provázky, plasty, igelity, ale i mastnota či barvy.  

  Zpět na začátek procesu

  Úprava starého papíru

  Papír se rozmělní ve vodě a vytvoří se z něj kašovitá hmota. Z té se pomocí velkých válců vytváří opět plochá vrstva, ke které se následně přidávají další vrstvy. Do recyklátu se dle typu vstupního papíru přimíchává malé množství primárního vlákna pro lepší vlastnosti papíru a jeho struktury.

  Na řadě je další cyklus

  Vlnitá, nebo kašírovaná lepenka

  Výsledkem recyklačního procesu jsou velké role papíru. Ty se dále využívají pro výrobu:

  - Vlnité lepenky. Velké role míří na zvlňovačku. Plocha role se zaplňuje jednotlivými přířezy tak, aby vznikalo co nejméně odpadu.

  - Hladké a kašírované lepenky. Pro výsek obalů lze použít velké role základního materiálu či archy.

   

  Jak označujeme recyklovatelné obaly?

  I Evropská unie si dává za cíl povzbudit výrobce a distributory k produkci obalů z recyklovatelného materiálu. Proto byla schválena komplexní směrnice 94/62/ES. Ta udává, že obaly musí být značeny podle použitého materiálu a opatřeny recyklačním kódem.

  Jaké značení pro recyklovatelné obaly používáme v Modelu?

  V Modelu obaly označujeme symboly již při samotné výrobě. U našich obalů z vlnité lepenky je to kód PAP 20, u výrobků z hladké lepenky kód PAP 21. Kromě toho na obalech najdete symbol recyklace a termín RESY. Ten označuje obaly, které splňují požadavky na zpětný odběr a recyklaci.

  Přečtěte si více o značení udržitelných obalů.

  Případová studie

  Recyklace papíru s V-ZUG

  Podívejte se, jak uzavřený cyklus papíru funguje v praxi. Švýcarský výrobce domácích spotřebičů V-ZUG spolupracuje s Modelem v oblasti recyklace již 10. let.

  Případové studie

  Optimalizujeme proces výroby obalů od začátku do konce:

  1. Krok optimalizace

  Výběr vhodné lepenky a využití nestandardních vln u kašírované lepenky.

   

  2. Krok optimalizace

  Správná volba papíru z pohledu nákladů a podílu recyklovaných vláken.

   

  3. Krok optimalizace

  Nový přístup k technologiím tisku i materiálům pro zušlechtění.

  Chcete se o cyklu papíru dozvědět více?

  Rádi zodpovíme všechny vaše otázky

  Spojit se s námi můžete prostřednictvím e-mailu, kontaktního formuláře, nebo osobně po telefonu.

  Kontaktní informace

  Inspirujte se našimi příběhy

  Posílejte zboží

  Ideální přepravní obal

  Požadavky na e-commerce obaly se zvyšují. Objevte prvky, které by měly splňovat optimální přepravní obaly.

  E-commerce Vývoj obalů
  Dárkové obaly

  Vánoční obal na špetku vánoční pohody

  Řešení pro optimalizovanou výrobu poštovního obalu s možností přímého styku s potravinami.

  Potravinářství E-commerce Vývoj obalů
  Optimalizace dopravy

  Kašírované obaly s využitím vlny N

  Jak složit 100 krabic na paletu místo původních 16, aneb alternativa potahované kartonáže, se kterou na paletách nemusíte převážet vzduch.

  Vývoj obalů
  Materiál pro obaly

  Chytrá volba materiálu pro SRP obaly

  Náhrada hladké lepenky vysoké gramáže kašírovanou lepenkou s N vlnou přináší vyšší pevnost a materiálovou alternativu pro regálový prodej.

  Vývoj obalů