5. vydání

Model Young Package 2000

Vítězné koncepty

Cílem 5. ročníku Young Package bylo přilákat do soutěže zahraniční účast a upevnit její mezinárodní renomé. Německá účast potvrdila posílení středoevropské designové platformy.

Univerzita a vysoká škola

Koncepty vytvořené univerzitními a vysokoškolskými studenty.

Střední školy

Koncepty vytvořené studenty středních a vysokých škol od 15 let.

Mladí designéři

Koncepty mladých designérů do věku 30 let.

A to není vše

Archiv vítězů

Viděli jste další skvělé koncepty z historie MYP?

Model Young Package