4. vydání

Model Young Package 1999

Vítězné koncepty

Kvalita přihlášených prací se opět zvyšovala s rostoucím počtem účastníků. Young Package oznámil svou ambici růst na mezinárodní úrovni. 4. ročník soutěže byl první, který byl dvojjazyčný, využíval jak češtinu, tak angličtinu.

Univerzita a vysoká škola

Koncepty vytvořené univerzitními a vysokoškolskými studenty.

Střední školy

Koncepty vytvořené studenty středních a vysokých škol od 15 let.

Mladí designéři

Koncepty mladých designérů do věku 30 let.

A to není vše

Archiv vítězů

Viděli jste další skvělé koncepty z historie MYP?

Model Young Package