Model Obaly

Opava (CZ)

Vlnitá lepenka

Model Obaly, Opava nabízí ze všech závodu střední Evropy největší výrobní kapacitu a nejširší sortiment obalů z vlnitých lepenek. Obaly, které jsou zde vyvinuty splňují nejvyšší standardy trhu a logistiky. Společnost nabízí obaly od jednoduchých přepravních až po velmi sofistikované vícebarevné displeje vyráběné v kusových i hromadných sériích.
 
Spolupráce se závodem na výrobu skládaček, který je situován ve stejném místě, umožňuje výrobu obalů, které jsou kombinací vlnité a hladké lepenky, stejně jako ofsetového a flexografického tisku.
 
Model Obaly je procesně orientovaná společnost, která se zaměřuje na rychlé, bezchybné a efektivní vyřizování objednávek zákazníků. Závod zásobuje v první řadě Českou republiku, Slovensko a jižní Polsko. V oblasti speciálních výrobků úzce spolupracuje se závody v jiných regionech.
  • Obaly a displeje z vlnité lepenky
  • Výrobní kapacita 150 mil. m2/rok
  • Trhy: Východní Čechy, Morava, Slovensko, jižní Polsko

Skládačky

Klíčovými charakteristikami závodu na výrobu skládaček v Opavě jsou velká výrobní kapacita v nových budovách, rozvinutý produktový vývoj včetně DTP, vysoce kvalifikovaný personál a efektivní výrobní proces, S touto kombinací je Model schopen nabídnout obaly, jejichž konstrukční a grafická kreativita podporuje úspěch balených výrobků na trhu. Sofistikovaná kombinace 8 barevného ofsetového tisku a široké škály různých typů lakování, fóliové a reliéfní ražby a dalších zušlechťovacích technik vyvolává pozornost koncových zákazníků v místě prodeje.
  • Obaly z vlnité lepenky, kašírované obaly a obaly z hladké lepenky
  • Výrobní kapacita 29 000 t/rok
  • Trhy: Česká republika, Slovensko a Polsko, Německo

Model Copack Plus

My z Model Copack Plus nevyrábíme pouze obaly, ale samozřejmě do nich rádi zabalíme přímo vaše výrobky. Model Copack Plus je nyní nejmladším členem společnosti Model Obaly. Firma patří k největším subjektům copackingu v Česku a balí promoční i jiné výrobky - hlavně pro mezinárodní firmy. Stejně tak nabízíme logistické služby, a rovněž tisk a distribuci akčních vývěsek v nejrůznějších supermarketech. Model Copack Plus je procesně orientován a zaměřen na rychlý, bezchybný a efektivní průběh zákaznické smlouvy.
  • Logistika, tisk a distribuce aukčních vývěsek
  • Jeden z největších provozů pro copacking v Česku
  • Nejrůznější služby týkající se tématu Co-Packing
  • Trhy: Severní Morava, jižní Polsko, západní Evropa

Kariéra

Nabídka pozic & vzdělávání

Další informace přímo k závodu