Právní informace

Model Holding AG

  • Industriestrasse 33
  • CH-8570 Weinfelden
  • +41 71 626 76 21
  • Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v kantonu Thurgau
  • DIČ: CHE-100.643.606
Organisation 2019
Model impressum

Model Holding AG Board of Directors

  • Chairman Dr. Daniel Model
  • Vice-Chairman Elisabeth Model
  • Member Thomas Amstutz
  • Member Benedikt Goldkamp

Model Holding AG je zastřešující a vedoucí společností skupiny Model. Je ve 100% vlastnictví rodiny Modelů - hlavní sídlo firmy se nachází ve Weinfeldenu (CH). Skupina se skládá z celkem 16 závodů v osmi zemích a zaměstnává okolo 4200 zaměstnanců na následujících hlavních trzích: Švýcarsko, Německo, Rakousko, Francie, Nizozemí, Česká republika, Polsko, Slovensko, Ukrajina a Chorvatsko.

Naše štíhlá organizace je provozována v efektivním režimu obchodních procesů. Jednotlivé podniky jsou strukturovány s procesní orientací, disponují vlastními prodejními a vývojovými týmy a mají vysokou odpovědnost za svá rozhodnutí.

Kontaktujte nás

Realizace webové prezentace

Vyloučení odpovědnosti

S ohledem na technické vlastnosti internetu nemůže být převzata žádná záruka za autenticitu, správnost a úplnost informací sdělovaných prostřednictvím internetu.  Nelze také převzít žádnou odpovědnost za disponibilitu nebo provoz předmětných stránek a jejich obsah.

Pokud je to právně přípustné, je vyloučena každá záruka za bezprostřední, zprostředkované nebo jiné škody, nezávisle na jejich příčinách, které vyplývají z používání nebo nedisponibility dat a informací na těchto webových stránkách.

Autorská práva na zobrazení

Všechny fotografie, které jsou zveřejněny na těchto webových stránkách, podléhají licenci na autorská práva. Nedovolené kopírování a ukládání informací daných k dispozici na těchto webových stránkách, je výslovně zakázáno a lze je trestně stíhat.

Autorská práva a patentová právní ochrana

Obsah těchto webových stránek je chráněn s ohledem na autorská práva. Tyto informace jsou určeny pouze pro osobní použití. Každé jiné, za tento rámec zacházející využití, zejména ukládání v databázích, množení a každá forma komerčního využití, rovněž i předávání dále třetím osobám, a to po částech nebo v přepracované formě, je bez svolení příslušné organizace zakázáno. Nedovolené kopírování a ukládání informací daných k dispozici na těchto webových stránkách je výslovně zakázáno a lze je trestně stíhat.

Je zakázáno každé propojení jednotlivých stránek naší nabídky s cizími rámci. Pokud jsou označení spjatá v obsahu s osobami uváděna pouze v mužském tvaru, vztahují se stejným způsobem k ženám i k mužům.

Externí odkazy

Tyto webové stránky obsahují externí odkazy na jiné webové stránky, na které nemá provozovatel webových stránek žádný vliv. Z tohoto důvodu nemůže provozovatel ani přebírat žádnou odpovědnost za jejich obsah. Za obsah a správnost disponibilních informací je odpovědný příslušný provozovatel odkazované webové stránky. K časovému termínu vytvoření odkazu nebyla známa žádná porušení práv. Při zjištění takového porušení práva bude odkaz ihned odstraněn.