Epidemia - koronawirus

Aktualna sytuacja

26.10.2020: Każdego dnia produkujemy opakowania dla branż o kluczowym znaczeniu, m.in. spożywczej, farmaceutycznej i medycznej. Wszystkie nasze zakłady produkcyjne w Szwajcarii, Niemczech, Czechach, Polsce i Chorwacji działają obecnie z dużą wydajnością, aby zapewnić dostawy dla kluczowych gałęzi przemysłu. Wprowadziliśmy szereg działań i obowiązkowych zaleceń dla naszych pracowników, gości, partnerów logistycznych oraz handlowych, aby zminimalizować ryzyko infekcji koronawirusem. Dostępność naszych opakowań jest gwarantowana.

Działania podjęte przez Grupę Model

Wyjątkowa sytuacja spowodowana koronawirusem wymaga podejmowania specjalnych kroków. Stawiamy czoła wyzwaniom oraz szybko zmieniającym się warunkom. Nasze decyzje i podejmowane działania opierają się na wytycznych WHO oraz najnowszych oficjalnych wskazaniach obowiązujących w poszczególnych krajach. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby chronić naszych pracowników w najlepszy możliwy sposób oraz zapewnić bezpieczeństwo,a także dostępność naszych produktów. W tym celu wprowadziliśmy obowiązkowe wytyczne dla naszych pracowników, gości, dostawców i partnerów logistycznych. Wymagania te obejmują obecnie środki higieny osobistej, takie jak dezynfekcja rąk dla wszystkich pracowników i przedstawicieli firm zewnętrznych, ścisłe przestrzeganie zasad bezpiecznej odległości oraz postępowania w przypadku choroby. Bardzo uważnie monitorujemy i przestrzegamy bieżących zaleceń władz. W razie potrzeby, odpowiednio dostosowujemy nasze dalsze kroki.

Papier przeznaczony do produkcji tektury falistej jest zapewniany głównie dzięki własnym papierniom. Dodatkowo, w ramach Grupy Model, działa 14 nowoczesnych zakładów produkujących opakowania z tektury litej i falistej. Dlatego też mamy możliwość oferowania wszystkich popularnych typów opakowań.  

W ścisłej współpracy z naszymi dostawcami stale sprawdzamy dostępność wszystkich materiałów i surowców używanych do produkcji naszych opakowań. Oprócz papieru, także materiały pomocnicze m.in. farby i kleje. Korzystamy wyłącznie z surowców i środków pomocniczych pochodzących ze Szwajcarii lub UE. W oparciu o stworzone plany awaryjne, opracowane dla naszych zakładów produkcyjnych, podjęliśmy odpowiednie środki ostrożności w odniesieniu do wszystkich działających zakładów, maszyn, pracowników i surowców.
Kliknij, aby czytać dalej

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE OPAKOWAŃ I KORONAWIRUSA

CZY ISTNIEJĄ POWODY DO OBAW, JEŻELI OTRZYMUJĘ PACZKI Z POCZTY / OD KURIERA?
Kompleksowe projekty badawcze przeprowadzone po epidemii SARS wykazały, że wirusy mogą przetrwać maksymalnie 24 godziny na powierzchniach wykonanych z papieru lub tektury. Te wyniki są prawdziwe również dla koronawirusa. Na plastikowej powierzchni wirusy mogą przetrwać do 72 godzin.
 
Czy muszę dezynfekować wszystkie PRZEDMIOTY zakupione w supermarkecie? JAKI RODZAJ NIEBEZPIECZEŃSTWA DLA MNIE MOŻE ISTNIEĆ NA TEGO TYPU POWIERZCHNIACH?
Andreas Hensel, ekspert Niemieckiego Federalnego Instytutu Oceny Ryzyka, uważa, że jest mało prawdopodobne, aby produkty takie, jak żywność, zabawki, narzędzia, komputery, odzież lub buty stanowiły źródło infekcji koronawirusem. Ocena ta opiera się na zidentyfikowanych do tej pory trybach/sposobach zarażania koronawirusem i stwierdzonej niewielkiej jego stabilności w konfrontacji z czynnikami środowiskowymi.
 
W JAKI SPOSÓB MOGĘ CHRONIĆ SIĘ PRZED ZAKAŻENIEM WIRUSEM PRZEZ KONTAKT Z POWIERZCHNIĄ OPAKOWAŃ?
Mimo, iż zakażenie wirusem przez zanieczyszczone powierzchnie np. opakowań uważa się za mało prawdopodobne, nadal zalecamy przestrzeganie typowych środków higieny, takich jak regularne mycie rąk.
Kliknij, aby czytać dalej
Te treści mogą Cię także zainteresować