Model ervaren

Carrière Hooggekwalificeerde en geëngageerde medewerkers zijn de sleutel van ons succes.

Onze medewerkers en medewerksters zijn de dragende pijlers in ons succesverhaal. De meesten van hen zijn al jaren bij ons werkzaam en hebben het bedrijf een gezicht gegeven en opgebouwd - en daarop zijn wij erg trots.

Wilt u deel van dit succesverhaal worden?

Wij hebben voor gekwalificeerde en gemotiveerde personen interessante professionele uitdagingen en toekomstperspectieven. Hebben wij uw belangstelling gewekt? Kom verder en kijk naar onze vacatures. Wij verheugen ons op uw bericht.

Naar onze vacatures
Model kwintessens

De Model school - een lerende organisatie

De Model school maakt het doel van een lerende organisatie waar door alle medewerkers van de Model-groep een keus aan verschillende interne opleidingen en bijscholingen te bieden. Die vinden onder het dak van MODELHOF in een motiverende sfeer plaats.

De Model school bouwt op vier pijlers: «Start», «Talenten», «Leiding» en «Focus». Conform onze trainings- en leerprincipes is het gewenst om comfortzones bewust te verlaten en zelf en de thema´s actief te communiceren. Onze doelstellingen: Oplossingen uitwerken en kennis doorgeven. De grondslag vormen onze waarden die wij kwintessens noemen.

«Start»

De tweedaagse start dient nieuwe medewerkers als een kennisbasis om binnen de Model Group aan de slag te gaan. Het creëert tijd en ruimte voor vergaderingen van mensen die zich op alle niveaus van het bedrijf bevinden. Nieuwe medewerkers uit de West-regio komen naar de plek waar de geschiedenis van de Model Group is begonnen en leren de Model-familie en hun waarden kennen.

«Talenten»

Het doel van de Modelschool is om het potentieel van de werknemers (talenten) te identificeren. Het hebben, bevorderen en behouden van persoonlijkheden met potentieel is niet alleen een economische, maar ook een persoonlijke zorg van het Gezinsmodel. We vinden talenten op alle niveaus van het bedrijf. Een talent is een toekomstgerichte medewerker die verdere taken kan uitvoeren in overeenstemming met onze bedrijfsdoelen en filosofie. Of een geïdentificeerd talent uiteindelijk wordt gepromoot, wordt altijd bepaald door twee bedrijven en werknemers. Eerst komt het geschenk dat ontdekt wil worden. Daarna heeft het iemand nodig die de promotie faciliteert. Het is immers niet zonder een juiste dosis wil van het talent zelf, zodat de persoonlijke ontwikkeling kan plaatsvinden.

«Leiderschap»

Het is belangrijk voor ons om de competenties van onze managers voortdurend te ontwikkelen. Op regelmatige tijdstippen vinden interne, praktische trainingen en workshops voor leidinggevenden plaats.

«Focus»

Focus omvat tijdige en op behoeften gebaseerde training, workshops en coaching. Deze vinden plaats in het individuele kader (individuele coaching) of in de groep. Ze gaan verder dan "leiderschap", omdat hier de werknemers van alle bedrijfsniveaus naar de trein komen. De themaspectra kennen geen grenzen. Beide technische onderwerpen vinden tijd en ruimte, evenals onderwerpen voor persoonlijke ontwikkeling.

Klik om verder te lezen
«Talenten»
Begaafdheid ontdekken Vorderingen mogelijk maken.

De Model school heeft het doel om de potentialen van de medewerkers en hun talenten te herkennen. Persoonlijkheden met potentiaal te hebben, te bevorderen en te houden is niet alleen een economisch, maar ook een persoonlijk doel van de familie Model. Talenten vinden wij op alle plaatsen van het bedrijf. Bij een talent gaat het om een veelbelovende medewerker die toekomstgerichte taken in de strekking van onze bedrijfsdoeleinden en -filosofie kan vervullen. Of een geïdentificeerd talent uiteindelijk ook bevorderd wordt, beslissen altijd beide: Bedrijf en medewerker. Eerst komt de begaafdheid die ontdekt wil worden, daarna is er iemand nodig die de bevordering mogelijk maakt.

Ontdek de talenten van Model