• Model rješenja za pakiranje

  Prilagođena vašim potrebama. Od ambalaže za siguran transport do profinjenih kutija za parfeme.

 • Model standardni asortiman
 • Baza znanja
 • Usluge Model Grupe

  Našim uslugama podržavamo vaše procese pakiranja i logistike.

 • Design
 • Co-packing
 • Recover
 • Logistics
 • Model Grupa - Poduzeće

  Ovdje ćete pronaći sve informacije, činjenice i pozadinske informacije o Model Grupi.

 • Naše lokacije
 • Novosti
 • Inspiracija
 • Model Young Package
 • Odaberite svoju državu i jezik

  EU Projekti

  Energetska obnova u industrijskom postrojenju

  Naziv projekta

  Energetska obnova u industrijskom postrojenju

  Kratki opis projekta

  Projekt „Energetska obnova u industrijskom postrojenju“ obuhvaća 2 projektne cjeline, proizvodni pogon i zgrada, a u sklopu istih provode se aktivnosti: mjere energetske učinkovitosti u proizvodnom pogonu, energetske obnove zgrade i mjere za promicanje energije iz obnovljivih izvora energije. Predmetni projekt provodi se u cilju ostvarenja energetskih ušteda kroz učinkovito korištenje energije u proizvodnoj industriji čime se omogućuju jednake količine rezultata korištenjem manje količine ulazne energije te uvođenja OIE i smanjenja udjela konvencionalnih goriva u ukupnoj potrošnji energije.

  Ciljevi i pokazatelji projekta

   

  Projekt se provodi sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

  Prioritetnoj osi 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Investicijskom prioritetu 4b Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u komercijalnom sektoru, te Specifičnom cilju 4b1 Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama. Projekt pridonosi ostvarenju ciljeva Direktive o energetskoj učinkovitosti (2012/27/EU), Dugoročne strategije za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske i Trećeg Nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti.

  Provedbom predmetnog projekta predviđene su uštede u isporučenoj energiji u iznosu od:

  • 24,88 % za projektnu cjelinu proizvodni pogon
  • 41,1 % za projektnu cjelinu zgrade.

  Provode se sljedeće projektne aktivnosti:

  • Revitalizacija toplinske infrastrukture učinkovitijim grijanjem/hlađenjem proizvodnih/radnih prostora, pripremom sanitarne tople vode, proizvodnjom tehnološke pare i tople vode, te rekonstrukcijom cijevnih razvoda
  • Obnova ovojnice zgrade
  • Ugradnja novog visokoučinkovitog sustava grijanja
  • Toplinski sunčani kolektori sa ili bez dodatnog sustava na ukapljeni naftni ili prirodni plin za proizvodnju toplinske i/ili rashladne energije, energije za grijanje sanitarne i/ili tehnološke vode te energije za grijanje i hlađenje prostora
  • Priprema dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije
  • Promidžba i vidljivost
  • Upravljanje projektom i administracijom

  Ukupna vrijednost projekta koji sufinancira EU

  Ukupna vrijednost projekta: 7.376.048,36 kn bez PDV-a
  Prihvatljivi troškovi: 6.830.041,24 kuna
  Iznos sufinanciranja EU: 4.165.952,45 kuna

  RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:
  01.01.2014. – 31.12.2020.

  KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA:

  Mario Beber
  (E-mail: mario.beber@modelgroup.com)
  www.strukturnifondovi.hr

  Imate li kakvih pitanja?

  Mi smo tu za vas

  Možete nas kontaktirati putem e-maila, putem kontakt obrasca ili osobno na telefon.

  Kontakt