Quintessence

IDEALI NAM POKAZUJU ČEMU TEŽIMO. ONI OBLIKUJU NAŠE USMJERENJE I BUDUĆNOST.

Mjera u kojoj im se predajemo definira naš osobni integritet. Motivacije su iskonske sile volje koje često ostaju skrivene i ne izlaze na vidjelo dok se ne poduzmu radnje –  stoga može biti korisno potražiti ih.
Što vas motivira za ono što činite? Pravila su veze koje moramo prepoznati ako želimo pronaći pravilne načine njihove primjene. Učenje je ključno.
Model Quintessence
Model Downloads Quintessenz Ökonomie

EKONOMIČNOST EKONOMIČNOST ZAMIŠLJAMO KAO BIĆE KOJE SE OSJEĆA UGODNO SA SVOJIM ČLANOVIMA U DRUŠTVU MODEL.

Ekonomičnost točno zna što jest, što želi i što postiže jer se ponaša prema jasnim pravilima. Štedljiva je, oprezna, stvara vrijednost, precizna je, poštena, razborita i pažljiva jer joj ništa ne promiče i sve se pretvara u neku vrstu vrijednosti. Tu nema mjesta otpadu.
 
Ekonomičnost oživljava kroz svoju identifikaciju s pravilima. Tako stvaramo vrijednost, a stvaranje vrijednosti naš je razlog postojanja. Načelo ekonomičnosti također uključuje učinkovitost i djelotvornost. Resursima se koristimo s ciljem najvećeg mogućeg učinka. Naše odluke poštuju pravila ekonomičnosti i stalno su u službi jačanja kompanije. Sve naše aktivnosti sustavno su usmjerene na stvaranje vrijednosti.
Model Downloads Quintessenz Lernen

UČENJE NAŠE PLAĆE NISU JEDINO ŠTO DOBIVAMO OD RADA U KOMPANIJI: ONO ŠTO OVDJE NAUČIMO VAŽNIJE JE OD BILO ČEGA DRUGOG.

Želimo da naši zaposlenici u najvećoj mogućoj mjeri iskoriste koristi koje dobivaju učenjem i vraćanjem kući na kraju svakog radnog dana sa što više znanja. To od njih zahtijeva da pokažu interes i volju za prihvaćanjem novih ideja. Razmišljanje je pritom ključno jer propitujemo rutine i tražimo bolja rješenja.
 
U kulturi učenja na problem se ne gleda kao na nešto negativno, već kao priliku za učenje jer potiče ljude na razmišljanje.
U kulturi rješavanja problema, rad je zabavan jer svatko razmišlja i djeluje na isti način usredotočen na rješenja. Učinak učenja jest proširiti razumijevanje. Širenje društva je glavna značajka naše strategije i ide ukorak sa širenjem naše svijesti.

Model Downloads Quintessenz Zusammenarbeit

SURADNJA SURADNJA SE U IDEALNOM SLUČAJU MOŽE IZRAZITI FORMULOM 1 + 1 = 3

Naše društvo svojoj biti predstavlja suradničke napore jer postignuće pojedinca može se pretvoriti u smislenu cjelinu samo kroz suradnju drugih. Produktivan razgovor u kojem dolazi do razmjene znanja pokazuje kako se to što izgleda kao čudo pretvara u praksu. U stvarnosti je djelotvornost često manja od 2, očekivanog aritmetičkog odgovora. Potencijal za poboljšanje sadrži blago kojem trebamo pristupiti za svoju budućnost.
 
Ključni sastojak uspješne suradnje je povjerenje; no odakle ono dolazi i kako ga možemo steći? Kako potaknuti istinsku želju za zajedničku dobrobit? Što trebam učiniti da postanem osoba koja stvarno jesam? Kada dođe do sukoba, formula ima negativan rezultat. Kako do sukoba dolazi? Kako se on može pretvoriti iz opasnosti u korist za društvo?

Model Downloads Quintessenz Qualität

KAKVOĆA LJUBAV PREMA KAKVOĆI IZRAŽAVA KAKO VREDNUJEMO SVOJE POSTOJANJE I PONAŠANJE; ONA STOGA ODREĐUJE NAŠA OPAŽANJA, MISLI, OSJEĆAJE I DJELA.

Naše samopouzdanje omogućuje nam da radimo savjesno i pouzdano. Ponos zbog posla je temelj na kojem proizvodimo svoje najbolje rezultate. Nulta stopa pogrešaka naš je ideal. Imamo unutarnju potrebu za neprestanim napretkom. Taj temeljni stav podržavaju stabilni procesi i jasno definirane, mjerljive norme kakvoće.
 
Kada dođe do pada kakvoće, obično nastojimo okriviti nekog drugog. Kako mogu prijeći iz privremeno udobne uloge žrtve u odgovornu ulogu aktera? Gdje da pronađemo potrebnu izdržljivost? Koji je odnos između kvalitete i kvantitete? Koje su vrste i priroda argumenata kojim se neprestani napadi na kakvoću služe i kako se od njih obraniti?

Model Downloads Quintessenz Integrität

INDIVIDUALNI INTEGRITET KADA SU NAŠE VLASTITE VRIJEDNSOTI I IDEALI OČITI IZ NAŠEG PONAŠANJA, OTKRIVA SE NAŠ INDIVIDUALNI, TEMELJNI INTEGRITET.

Jesu li vrijednosti koje su za vas ključne obrađene u prethodnim temama ekonomičnosti, učenja, suradnje i kakvoće?
 
Ovdje imate prostora za vlastite dodatke. Za koje se vrijednosti i ideale želite zauzeti? Jeste li spremni suočiti se i s posljedicama?