Model
Recover

Zamknięty obieg papieru - optymalna efektywność energii: Najnowocześniejsze przetwarzanie makulatury i kartonu

Przekaż nam makulaturę i kartony! Oferujemy proste rozwiązania zbiórki i przetwarzania generując w ten sposób korzyści ekologiczne i ekonomiczne. Zapewniamy wsparcie poprzez zastosowanie kontenerów ściskających lub opracowanie koncepcji całościowej utylizacji, a także finansowanie instalacji zbiorczych lub przetwarzających.

Usługi Model Recycling

Model Recover Odbieramy makulaturę, ponieważ surowce mają duże znaczenie i uwzględniamy je w naszym obiegu papieru!

 • 420 000 t makulatury rocznie
 • Powyżej 1 000 t papieru dziennie
 • Papier mieszany i odpady
 • Centrala energii RENI
 • Technika złoża fluidalnego turbo
 • 41 000 t materiału opałowego rocznie
 • 12,5 t pary na godzinę

Warunkiem pozyskania makulatury jako surowca do papieru z włókien wtórnych jest skutecznie rozwinięty system zbiórki, w którym zbiera się surowiec w sposób segregowany, odpowiednio do klas jakościowych. Wysokiej jakości odpady papierowe z przemysłu trafiają do innego obiegu niż mieszany towar zbiorczy z gospodarstw domowych i są one przetwarzane przez nas na nowy papier. Dzięki innowacyjnemu sposobowi, we współpracy z fabryką młynów w Weinfelden, udało się nam w segmencie papieru zintegrować klej na bazie skrobi, bezpośrednio w produkcję papieru. Dzięki temu unikamy setek przejazdów ciężarówek rocznie i efektywnie redukujemy emisję CO².

Model OBIEG PAPIERU
Model Services - Recycling - Paper Cycle

Opakowania neutralne dla środowiska naturalnego i zrównoważony rozwój są dla nas stałą motywacją do sukcesu. Optymalizację zużycia energii postrzegamy w kontekście całościowym: unikanie odpadów poprzez inteligentne opakowania

 • Optymalizacja procesów i zużycia energii
 • Monitorowanie wskaźnika śladu węglowego
 • Produkcja neutralna pod względem emisji CO2
 • Zrównoważona gospodarka leśna
 • Farby drukarskie na bazie wody
 • Lakiery przystosowane do kontaktu z żywnością

 

 

 

Ogólny kontekst optymalizacji zużycia energii jest postrzegany poprzez efektywność energetyczną, ochronę zasobów, wykorzystywanie papieru z recyklingu lub zrównoważoną gospodarkę leśną oraz certyfikowane systemy zarządzania środowiskiem i jakością. Zamknięte cykle papieru, zapobieganie powstawania odpadów poprzez rozwój inteligentnych opakowań, a także optymalizacja procesów stanowią podstawę produkcji opakowań neutralnych dla klimatu.

 

Więcej o opakowaniach neutralnych dla klimatu